c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

e-novice AAG: HRAST 3/2018


Pripombe AAG na EKS in Okoljsko poročilo za EKS03.03.2018

Ministrstvo za infrastrukturo je 1.12.2017 objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS) za javno obravnavo. Zainteresirana javnost smo lahko posredovali svoje komentarje do vključno 02. 03. 2018.Iz Alpe Adria Green smo podali pripombe na ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE 15. 01.2017 ter dodatno še 02.03.2017 .Pripombe…

BERI DALJEThis is the divider

Nemška mesta se lahko odločijo za prepoved dizelskih vozil06.03.2018

Izpusti motorjev z notranjim izgorevanjem so eden ključnih faktorjev pri uničevanju našega planeta. Tega smo se začeli zavedati zelo pozno, k sreči pa lahko v zadnjih letih dostikrat beremo o načrtih posameznih držav, da do določenega leta ukinejo registracije novih vozil, ki bi  …

BERI DALJEThis is the divider

V novi zaloški gospodarski coni več kot 500 delovnih mest08.03.2018

Peter Pahor – dnevnikLjubljanski mestni svet bo konec meseca obravnaval osnutek prostorskega akta za novo gospodarsko cono med Zaloško cesto in železniško ranžirno postajo v Zalogu. Koordinator projekta obljublja, da bodo v njej le logistični center, trgovina in upravni prostori tuje trgovske družbe.Nova gospodarska cona naj bi zrasla v  …

BERI DALJEThis is the divider

»Dizelski avtomobili tudi v Sloveniji kmalu brez vrednosti«09.03.2018

Aleksander Lukić – Slovenske NoviceNa nekaterih območjih mest bodo prepovedali uporabo dizelskih vozil.FOTO: ArhivLJUBLJANA – Nemci bodo, tako se zdi, na nekaterih območjih mest zaprli vstop dizlom. Mnogi zato pričakujejo upadanje cen vozil na omenjeni pogon in njihovo (pre)prodajo …

BERI DALJEThis is the divider

IZJAVA ZA JAVNOST–AAG PREJEL SKLEP USTANOVEGA SODIŠČA V ZADEVI “POČEK”13.03.2018

Alpe Adria Green, mednarodno okoljevarstveno društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, podaja glede sklepa Ustavnega Sodišča »Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske …

BERI DALJEThis is the divider

V Sloveniji 1081 funkcionalno degradiranih območij14.03.2018

V Sloveniji je 1081 funkcionalno degradiranih območij, ki skupno obsegajo 3423 hektarjev površin, je pokazal raziskovalni projekt oddelka za geografijo ljubljanske filozofske fakultete s soizvajalci. Ob tem le za 15 odstotkov teh območij že obstajajo konkretni načrti za reaktivacijo, torej državo in občine čaka še veliko dela.Funkcionalno degradirana območja v Sloveniji se…

BERI DALJEThis is the divider

“URA ZA ZEMLJO” V SOBOTO 24. MARCA UGASNITE ZA ENO URO LUČI IN SE PRIDRUŽITI POBUDI!19.03.2018

pobudo ljudje po vsem svetu že nekaj let simbolično prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Pozivamo vse da v soboto 24. marca med 20:30 in 21:30 ugasnejo luči na v stanovanjih, pisarnah, pročeljih svojih zgradb,…Alpe Adria Green se je pobudi pridružila pred osmimi leti in z njo …

BERI DALJEThis is the divider

DNEVU VODA NA ROB22.03.2018

 

Generalna skupščina OZN je razglasila 22. marec za svetovni dan voda. Na današnji dan povečujemo zavedanje o pomenu vodnih zalog za človeštvo, zdravje ter gospodarsko produktivnost in razvoj družbe. Sploh vemo, kako dragocena je voda za nas? Letošnja tema se glasi Narava za vodo, s čimer želijo stroka …

BERI DALJEThis is the divider

A. Komat: Borci proti poplavam povečujejo nevarnost poplav23.03.2018

Borut Hočevar – Finance»Svetovno prebivalstvo se je v preteklem stoletju potrojilo, uporaba vode pa se je povečala kar za šestkrat. Tudi zato je vse bolj jasno, da, ko govorimo o vodi, v resnici govorimo o naši prihodnosti pa tudi o položaju, ki ga bomo kot država imeli v svetu,« je povedal evropski poslanec Igor …

BERI DALJEThis is the divider

Gospodarska cona OPPN 311 Zalog – IZJAVA ZA JAVNOST28.03.2018

IZJAVA ZA JAVNOSTMednarodni okoljski center Alpe Adria Green podpira ogorčenje krajanov Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana, združenih v devet civilnih iniciativ, ki nasprotujejo umestitvi nove gospodarske cone OPPN 311 Zalog.Na redni seji je Mestni svet MOL v ponedeljek, 26. 3. 2018 potrdil  …

BERI DALJEThis is the divider

KPK: UREDBA O HRUPU PRIMER SLABE PRAKSE29.03.2018

V AAG se že v maju 2017 ugotovili, da je predlagani Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje ( Nova uredba) nekvaliteten dokument, ki znatno poslabšuje bivalne razmere prebivalstva, tudi šolskih in drugih okolij ter krši druge predpise,  …

BERI DALJEThis is the divider

EKO PATRULJI NA JEZERIH ZBILJE IN MAVČIČE30.03.2018

V nedeljo 24. marca je EKO PARULJA AAG, na poziv našega člana izvedla ogled obale Zbiljskega jezera pri “Gostišču jezero” ter ugotovila, da iz greznice odteka v jezero onesnažena  …

BERI DALJEThis is the divider

EcoSynergy System in Alpe Adria Green bosta v bodoče sodelovali30.03.2018

 

EcoSynergy System in Alpe Adria Green sta prepoznali in se odločili, da bostavzajemno prispevali v k reševanju ekoloških in okoljevarstvenih vprašanj tako na doma kot v tujini.EcoSynergy System je mednarodni …

 

BERI DALJEThis is the divider

Voščilo za VELIKONOČNE PRAZNIKE30.03.2018

V imenu mednarodne organizacije ALPE ADRIA GREEN, vam želim VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE

A nome delle organizzazioni internazionali di ALPE ADRIA GREEN,

vuoi Buona PasquaU ime međunarodne organizacije ALPE ADRIA GREEN,

želim vam sretan i blagoslovljen UskrsOn behalf of the international organizations ALPE …

 

BERI DALJE

E-novice HRAST izdaja:

ALPE ADRIA GREEN

mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450

e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

Marec 2018
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: