c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EcoSynergy System in Alpe Adria Green bosta v bodoče sodelovali


EcoSynergy System in Alpe Adria Green sta prepoznali in se odločili, da bosta vzajemno prispevali v k reševanju ekoloških in okoljevarstvenih vprašanj tako na doma kot v tujini.

EcoSynergy System je mednarodni sistem ekološkega osveščanja prebivalstva in industrije s stimulativnim sistemom vzpodbud in nagrajevanja prebivalstva in industrije s ciljem očistiti okolje, ohraniti naravne vire lesne biomase in voda, zmanjšati izpuste CO2 v okolje in uvesti prebivalstvo v krožni sistem gospodarjenja z odpadnimi surovinami.

Vse ljudi, ki vam odnos do narave pomeni eno od primarnih življenjskih vrednot, vabimo k sodelovanju na večjih različnih z naravno in okoljem povezanih področjih.

Najboljši ljudje skrbijo za okolje in najboljše

EcoSynergy System nagrajuje.

Vabimo vas, da se zglasite v njihovi poslovni enoti Jesenice (na Zbirnem centru Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 13, 4270 Jesenice), kjer vam bodo razložili informacije, vam odgovorili na vsa vprašanja in podali vse potrebne podatke. Lahko pa jih kontaktirajte tudi po elektronski pošti: jesenice@ecosynergysystem.com ali pokličete na mobilno št.: 069 616 441.

EcoSynergy System

EcoSynergy System je mednarodni sistem ekološkega osveščanja prebivalstva in industrije s stimulativnim sistemom vzpodbud in nagrajevanja prebivalstva in industrije s ciljem očistiti okolje, ohraniti naravne vire lesne biomase in voda, zmanjšati izpuste CO2 v okolje in uvesti prebivalstvo v krožni sistem gospodarjenja z odpadnimi surovinami.

Sistem je vertikalno sestavljen iz treh segmentov:

1. OPREMA ZA RAVNANJE Z ODPADKI:

EcoSynergy System komunalnim podjetjem nudi komunalno infrastrukturo, kot so smetarski kamioni uglednih proizvajalcev z nemško in slovensko nadgradnjo, kontejnerjev vseh kapacitet in zabojnike nove generacije, ki upoštevajo evropsko klasifikacijo: refleksni piktogram – zaščito folijo proti kislemu dežju in udarcem – nano premaz nove generacije za dvig higieničnega standarda zabojnikov.

2. NOV SISTEM V TRGOVINI:

Vsi izdelki v trgovini označeni z nalepko EcoSynergy System-a pomenijo, da imajo proizvajalci živilskih in neživilskih izdelkov pridobljen Certifikat podaljšane odgovornosti – izdan s strani EcoSynergy System-a, kupec pa le-to embalažo lahko odda v zbirne centre komunalnih podjetij za kar pridobi Ekokupon, s katerim ima možnost nakupa izdelkov za dom in gospodinjstvo po proizvodnih cenah. Z nalepko EcoSynergy System-a, vzeto iz kupljenega izdelka pa lahko koristi popust v storitvenih dejavnostih.

3. DOBROBIT ZA UPORABNIKE:

Vsi uporabniki iz gospodinjstva in industrije z oddanimi čistimi frakcijami odpadnih surovin dobijo možnost v prodajnih enotah EcoSynergy System-a kupiti izdelke za dom in gospodinjstvo po proizvodnih cenah.

EcoSynergy System ima razvite in patentirane zabojnike za dom in gospodinjstvo, naprave za detekcijo vseh tipov embalaž na trgu kot tudi sisteme za avtomatski prevzem in skeniranje odpadne embalaže 24h – 365 dni.

EcoSynergy System -zemljevid
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: