c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Nova pravila za zmanjšanje plastičnih odpadkov v morju


STA– 28. maj 2018

Bruselj je danes predstavil nova pravila za zmanjšanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na evropskih obalah in morjih. Prepovedani bodo plastični izdelki za enkratno uporabo, če bodo na voljo alternativni proizvodi, ki bodo cenovno dostopni. Gre npr. za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike in slamice.

morski končitek si čisti ušesa

“Prepovedani bodo plastični izdelki za enkratno uporabo, če bodo na voljo alternativni proizvodi, ki bodo cenovno dostopni.”

Nova pravila uvajajo tudi cilje glede zmanjšanja uporabe nekaterih vrst proizvodov (plastične posode za živila in lončki za pijačo), kar bodo države članice morale doseči z nacionalnimi cilji, spodbujanjem alternativnih proizvodov ali preprečevanjem brezplačne distribucije plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, so sporočili iz Evropske komisije.

Pravila uvajajo tudi obveznosti za proizvajalce, ki bodo morali prispevati h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja. Sodelovali bodo tudi pri ozaveščanju v zvezi s številnimi proizvodi, prav tako pa bodo deležni spodbud za razvoj okolju prijaznejših alternativ za te proizvode. Članicam bo sicer do leta 2025 naložena obveznost, naj zberejo 90 odstotkov plastenk za pijačo, npr. s shemami kavcij.

Poleg tega bo za določene proizvode uvedeno jasno in standardizirano označevanje o odlaganju odpadkov ter škodljivih vplivih na okolje. Države članice pa bodo morale potrošnike ozaveščati o negativnem vplivu onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem ter o možnostih ponovne uporabe in ravnanja s temi odpadki.

plastika v morju

“Proizvajalci plastičnega ribolovnega orodja bodo morali kriti stroške zbiranja odpadkov iz pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter njihovega transporta in ravnanja z njimi.”

Kar zadeva ribolovno orodje, ki predstavlja 27 odstotkov vseh odpadkov na obalah, namerava Bruselj dopolniti obstoječi okvir politike s shemami odgovornosti proizvajalca v zvezi s ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko. Proizvajalci plastičnega ribolovnega orodja bodo morali kriti stroške zbiranja odpadkov iz pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter njihovega transporta in ravnanja z njimi. Prav tako bodo krili stroške ukrepov ozaveščanja.

Prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans, odgovoren za trajnostni razvoj, je ob tem poudaril, da so plastični odpadki problem, Evropejci pa morajo v tem boju stopiti skupaj. “Ker plastični odpadki končajo v zraku, na tleh, v morjih in v naši hrani,” je dodal. Nova pravila bodo po njegovih pojasnilih zmanjšala plastične izdelke za enkratno rabo na trgovinskih policah.

“Plastični izdelki za enkratno uporabo niso pametna ekonomska in okoljska izbira, današnja predlagana pravila pa bodo tako gospodarstvu kot potrošnikom pomagala, da se preusmerijo v trajnostne alternativne izdelke.”

Plastika je lahko fantastična, ampak uporabljati jo moramo bolj odgovorno,” pa je dejal podpredsednik komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, in dodal: “Plastični izdelki za enkratno uporabo niso pametna ekonomska in okoljska izbira, današnja predlagana pravila pa bodo tako gospodarstvu kot potrošnikom pomagala, da se preusmerijo v trajnostne alternativne izdelke.”

Plastični odpadki predstavljajo 85 odstotkov vseh odpadkov v morjih na svetovni ravni. Še posebej je pereč problem mikroplastike, ki se pogosto znajde v zraku, vodi in hrani, učinki na zdravje pa še niso znani. Reševanje problema plastičnih odpadkov je nujno potrebno, to prinaša tudi nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje novih delovnih mest.

Predlagana nova pravila morajo potrditi še Evropski parlament in članice EU. Komisija jih poziva, naj ga obravnavajo prednostno, da bi bil konkreten rezultat dosežen še pred volitvami maja 2019.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: