c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pečečnik dobil novega nasprotnika – OKS naj izstopi iz družbe BŠP


Vanja Brkić – Dnevnik

Pečečnik dobil novega nasprotnika

Poleg stanovalcev Fondovih blokov bo kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za prenovo Plečnikovega stadiona po novem lahko sodelovala tudi nevladna organizacija Alpe Adria Green.

V postopku odločanja o izdaji okoljevarstvenega soglasja za projekt na območju Plečnikovega stadiona bo lahko kot stranski...

V postopku odločanja o izdaji okoljevarstvenega soglasja za projekt na območju Plečnikovega stadiona bo lahko kot stranski udeleženec v postopku sodeloval tudi Mednarodni okoljski center Alpe Adria Green. (Foto: Jaka Gasar)

V ponovljenem postopku odločanja o izdaji okoljevarstvenega soglasja za projekt poslovneža Jožeta Pečečnika na območju Plečnikovega stadiona bo lahko kot stranski udeleženec v postopku sodelovala tudi nevladna organizacija Mednarodni okoljski center Alpe Adria Green, je v začetku tega meseca odločila agencija za okolje. To pomeni, da bo Pečečnikov projekt v postopku odločanja poleg stanovalcev Fondovih blokov in državnega odvetništva imel še enega nasprotnika, ki bo lahko aktivno sodeloval in tudi vlagal pritožbe na odločitve agencije za okolje, ki jih v preteklih letih ni manjkalo.

Opozarjajo na hrup, promet in varstvo kulturne dediščine

Alpe Adria Green je na svoji spletni strani zavzela jasno stališče o Pečečnikovem projektu in izdaji okoljevarstvenega soglasja nasprotovala iz več razlogov. »Ugotavljamo, da bi nameravana gradnja uničila spomenik, vključno z vplivnim območjem,« so prepričani na okoljski organizaciji, ki tako kot stanovalci Fondovih blokov in državno odvetništvo meni, da projekt ni skladen z odlokom o razglasitvi Plečnikovih del v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena. Ob tem so v Alpe Adria Green opozorili še, da projekt s seboj nosi prekomeren hrup in povečanje prometa, ki da bosta negativno vplivala na zdravje tam živečih občanov.

Za komentar te odločitve agencije za okolje, ki o izdaji okoljevarstvenega soglasja za projekt Bežigrajski športni park odloča že petič, smo vprašali Pečečnika, vendar njegovih odgovorov nismo dobili. Velja spomniti, projektna družba Bežigrajski športni park si okoljevarstveno soglasje prizadeva dobiti že od decembra 2010. V teh letih je agencija za okolje sicer že štirikrat odločila (dvakrat je soglasje izdala, dvakrat pa je izdajo soglasja zavrnila), a nobena od odločitev zaradi pritožb bodisi nasprotnikov projekta bodisi investitorja ni bila pravnomočna.

Proti plinskemu terminalu, oprezni do Magne

Alpe Adria Green je svojo zahtevo po sodelovanju pri postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja utemeljila s pojasnilom, da je mednarodno društvo za varstvo okolja in narave. Poudarili so tudi, da so nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in da bodo zastopali interese svojih članov. Alpe Adria Green se »vključuje v postopke pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, če je zato zaprošena bodisi od svojih članov ali društev in civilnih iniciativ, ki delujejo znotraj asociacije Alpe Adria Green«, pojasnjuje organizacija na svoji spletni strani.

Alpe Adria Green je bila v preteklosti pomembno vpeta predvsem pri dveh velikih projektih. Kar 14 let se je borila proti gradnji plinskega terminala v Žavljah pri Trstu. Velja spomniti, družba Gas Natural, ki je vodila ta projekt, je ravno maja letos sporočila, da odstopa od vseh postopkov, ki so bili povezani s tem projektom, kar pomeni, da vsaj za zdaj v Žavljah ne bo plinskega terminala. Na domačih tleh je organizacija Alpe Adria Green kot stranski udeleženec sodelovala tudi pri postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradnjo lakirnice Magne Steyr v občini Hoče – Slivnica.

 

OKS naj izstopi iz družbe BŠP

Janez Petkovšek – DELO

Alpe Adria Green v boju za ohranitev originalnega Plečnikovega stadiona podprla fondovce

OKS naj izstopi iz družbe BŠP

Plečnikov stadion. FOTO: Jožže Suhadolnik

Ljubljana – Pridobivanje okoljevarstvenega soglasja za prenovo Plečnikovega stadiona, ki se vleče že od leta 2010, dobiva novo razsežnost. V postopek se je namreč vključila okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG).
Stanovalci Fondovih blokov, ki se že leta borijo proti projektu Bežigrajskega športnega parka, češ da bi uničil večino Plečnikovega spomenika, njim pa odvzel zelenico z vrtički in poslabšal bivanjske razmere (hrup, promet, izpuhi), so tako dobili močnega zaveznika v boju proti občini, Olimpijskemu komiteju Slovenije in Jocu Pečečniku. AAG namreč nastopa z enakimi argumenti kot »fondovci«.
Zadnji so nam poslali tudi zanimiv komentar izjave Janeza Kocijančiča, nekdanjega predsednika OKS, da je komite izstopil iz lastništva Plečnikovega stadiona, ki smo jo objavili v Delu.

Karmen Stariha, ena od članic civilne iniciative Fondovih blokov, je dejala, da jih je izjava presenetila, a so hitro ugotovili, da je OKS še vedno solastnik podjetja Bežigrajski športni park (BŠP) v istem deležu kot ob ustanovitvi. Se jim pa zdi prav, da bi OKS iz lastništva izstopil.
Za fondovce je sporno, da OKS sodeluje v projektu, ki je v nasprotju z okoljskimi zavezami v več aktih OKS. Projekt BŠP, ki bi pomenil nedopustno dolgoročno obremenjevanje okolja, ogrožanje zdravja bližnjih prebivalcev (in obiskovalcev) in dramatično poslabšanje kakovosti njihovega bivanja, je, pravi Starihova, v nasprotju s temeljnim aktom OKS (poslanstvom, vizijo, vrednotami), neposredno pa krši tudi okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks OKS – Združenja športnih zvez.

OKS očitajo dvoličnost

Zanje je dvolično, da se OKS v svojih dokumentih izreka za varovanje okolja, trajnostni razvoj, omejevanje vseh vrst škodljivih vplivov na okolje in naravo, izogibanje nepotrebnim posegom v prostor, ustrezno prostorsko načrtovanje ter to zahteva tudi od včlanjenih organizacij na vseh ravneh, kot partner pa sodeluje v projektu, s katerim zavestno krši lastna okoljska načela.
Drugi vzrok za takojšen izstop OKS iz projekta BŠP je njegova komercialna narava, ki je neskladna z enim temeljnih načel delovanja OKS, to je načelom nepridobitnosti. Sodelovanje v njem je problematično tudi zato, ker je podjetje BŠP registrirano celo za trgovino na drobno z alkoholnimi pijačami in tobačnimi izdelki. To je za OKS sporno vsaj z moralnega vidika, meni Starihova.
Za ugled OKS pa je najbolj problematično sodelovanje v projektu, ki bi pomenil dokončno uničenje Plečnikove dediščine, ki je spomenik državnega pomena. Ta na stadionu predvideva obsežna rušenja izvirnega Plečnikovega spomenika ter gradnjo masivnih novogradenj, v katerih bi po oceni dr. Prelovška ostalo le še pet odstotkov izvirnega Plečnika. Po mnenju domačih in tujih strokovnjakov bi to pomenilo dokončno uničenje avtentičnosti in integritete kulturnega spomenika, s tem pa tudi možnosti, da bi stadion kadar koli uvrstili na seznam svetovne dediščine Unesca.
Karmen Stariha odziv končuje z namigom, da bi OKS lahko imel pomembno vlogo pri reševanju stadiona, saj ima kot solastnik po družbeni pogodbi možnost, da ustavi projekt BŠP in reši Plečnika brez odškodnin. To lahko naredi tako, da ne podaljša družbene pogodbe BŠP ali svoj delež v družbi prenese na državo. S tem bi omogočil Slovencem ohraniti edinstven kulturni spomenik v izvirni obliki ter ga uvrstiti na nominacijski seznam Unesca. Hkrati bi se otresel neprimernega sodelovanja v komercialnem ter spomeniško in okoljsko spornem projektu oziroma se dokončno rešil vseh drugih skrbi, povezanih z BŠP.

Komentar OKS

OKS–ZŠZ izjavo svojega nekdanjega predsednika razume tako, »da je OKS iz lastništva bežigrajskega stadiona izstopil tako, da je lastništvo prenesel v družbo BŠP, kjer še ima solastniški delež«. Izjav in pobud fondovcev pa niso hoteli komentirati. Dejali so le, da je treba projekt izpeljati v korist slovenskega športa, za kar se kot krovna športna organizacija tudi ves čas zavzemajo.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: