c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PETICIJA: ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave

PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE NA VLADI IN V DRŽAVNEM ZBORU RS S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU!

Temeljna pravica Ustave Republike Slovenije, ki v 72. členu pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje in da v ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, da zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo. Ne zagotavljanje tega, pa so tudi hud poseg v osebno integriteto posameznika, saj grobo krši Slovensko zakonodajo.

Ker v Sloveniji zakonodaje, ki bi urejala področje  obvladovanja vonja (smradu) v okolju nimamo, država krši eno temeljnih ustavno določenih človekovih pravic, zato spodaj podpisani državljani zahtevamo takojšnje sprejetje ustrezne zakonodaje.

Zaradi neurejene zakonodaje s področja vonjav (smradu) v okolju ne morejo ukrepati nadzorni organi – inšpekcije.

Prvi osnutek zakona o smradu je bil pripravljen s strani takratnega Ministrstva za okolje in prostor že davnega leta 2009, vendar ni ugledal »luči sveta« ker je bil namenoma arhiviran zaradi lobijskih interesov po čim večjih zaslužkih ravno v dejavnostih kjer nastaja smrad. Vse vlade odnosno MOP po letu 2009 so pričele pripravljati svoj zakon o smradu, vendar zaradi lobijev nikoli ni nobeden zagledal luč sveta Ne vlad RS ne državnega zbora RS ni zanimalo, da na »osmrajenih« področjih živijo prebivalci, ki bi morali biti zakonsko zaščiteni, temveč je za tovrstne dejavnosti podeljevala še nepovratna sredstva in subvencije dejavnostmi, ki povzročajo smrad.

IMG_3975

Povzročitelji smradu niso samo zgoraj oporečne naprave temveč je virov smradu lahko mnogo več: odlagališča odpadkov, neurejene kanalizacije, farme živali, klavnice, čistilne naprave, razlita hlevska gnojevka in gnojevka iz bioplinarn  po poljih in travnikih, kafilerije, kompostarne, da ne govorimo o bioplinarnah, kjer se predelujejo tudi živalski stranski proizvodi. Prav pri predelavi slednjih na nestrokoven in nevesten način lahko pride tudi do mikrobiološkega onesnaženja zraka, ki ga dihamo (salmonele, listerije…). Patogeni mikroorganizmi so povzročitelji mnogih bolezni pri ljudeh in živalih, lahko so celo smrtonosni. V Sloveniji je kar nekaj primerov, ko je evidentiran povečan porast obolelosti pri ljudeh, ki živijo v neposredni okolici vira smradu. Naj spomnimo samo, da so v letu 2012 Medvoški zdravniki pri otrocih zaznali močan porast resnejših obolenj dihal, ki bi lahko bila povezana z smradom iz bioplinarne Petač, ki so jo kasneje porušili.

Problemi povezani s smradom v Sloveniji zaradi smradu oz, neurejene zakonodaje naraščajo, samo letos smo v AAG prejeli že dve prijavi zaradi smradu iz kompostarne v Ceršak-u in zaradi smradu iz odlagališča Mala Mežaklja pri Jesenicah.

Običajno smrad spremljajo tudi velike količine rakotvornega formaldehida, dušikovih oksidov, benzena in drugih plinov, pa vendarle se dopušča obratovanje zgoraj navedenih onasneževalcev za kovanje dobička s pomočjo zaostale zakonodaje na račun zdravja ljudi.

EU Direktive s tega področja se praktično ne izvajajo, saj dopuščajo prosto interpretacijo merilnih poročil uporabnikovih pooblaščencev, kakor ustreza tako inšpekcijam kot tudi onasneževalcem. Meritve okoljskih organizacij ali pa tujih neodvisnih laboratorijev se ne upoštevajo. Pridobitev ustrezne merilne akreditacije za neposvečene je postala nedosegljivo, navkljub ustrezno izobraženemu kadru in EU definiranim merilnim metodam in inštrumentariju.

Če Slovenija ne premore strokovnjakov, ki bi pripravili funkcionalno, strokovno in predvsem do prebivalcev prijazno zakonodajo, bi se lahko vsaj uprli na primere dobrih praks v tujini. Tam zakonodaja dopušča tudi neodvisne laboratorije za zračne vire onesnaževanja in natančno določeno tehnično metodologijo meritev z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Slednje je pri nas dovoljeno opravljati samo skrbno prebranim institucijam in meritve neodvisnih laboratorijev so praktično nedopustne in nesprejemljive.

Ker smo Slovenci tudi Evropejci zahtevamo od Vlade in Državnega zbora izpolnjevanje evropske zakonodaje  iz področja obvladovanja vonja (smradu) tudi na domačih tleh, da bomo lahko živeli v prijaznem in zdravem okolju! To je naša pravica in pravica naših zanamcev! Pustimo materi naravi, katere del smo vsa živa bitja, vsaj malo dostojanstva!

PODPIS PETICIJE – KLIKNI!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: