c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

NA UPRAVI ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN SO POMEŠALI JABOLKA, HRUŠKE IN ČEŠPLJE!!!


Kot je znano je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sklepom dne 14. junija 2019 ustanovila delovno skupino za pregled ureditve in organiziranosti sistema varne hrane na UVHVVR. Iz zapisnika 1. sestanka delovne skupine dne 30. julija 2019 je razvidno, da se je delovna skupina strinjala z ugotovitvijo, da so glede na organizacijsko strukturo Uprave in obstoječo zakonodajo na vse ključne pozicije imenovani uradni veterinarji, kar naj bi povzročalo neuravnoteženo stanje fitofarmacevtske inšpekcije in inšpekcije za hrano. Eden od ciljev skupine je zato, pripraviti predloge kako uravnotežiti položaj vseh inšpektorjev in če bo potrebno spremeniti zakonodajo. Prišlo naj bi do reorganizacije ali delitve UVHVVR oziroma Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je organizirana znotraj UVHVVR, na tri stebre: veterinarski del, varno hrano in fitosanitarni del ali pa ločevanje strokovnega in upravnega dela UVHVVR od inšpekcije. Poleg pomanjkljivosti na zakonodajnem področju je ena izmed največjih težav UVHVVR pomanjkanje kadra vseh profilov. To bi bilo mogoče rešiti na dva načina – z izrazitim povečanjem števila zaposlenih, ali pa s prenosom določenih nalog nadzora in drugih uradnih dejavnosti oziroma s kombinacijo obeh rešitev.

Novi predlagani stebri ne morejo biti enakovredni, kar izhaja že iz zahtevane izobrazbene strukture iz Uredbe št. 2017/625 (člen 3, točka 32 in 33) za uradne veterinarje (zahteva je veterinar – dr.vet.med.) in fitosanitarne inšpektorje (zahteva je fizična oseba), kjer pa niso podane konkretne zahteve za inšpektorje za hrano, pač pa se določijo na nacionalni ravni. Kot izhaja iz sistematizacije delovnih mest je za uradnega veterinarja potrebno visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje), smer veterinarstvo oziroma po novem bolonjskem sistemu magistrsko izobraževanje – 6 letni študij ter 5 let delovnih izkušenj, medtem ko je za ostale inšpektorje potrebno najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje, po novem prva bolonjska stopnja – 3 letni študij in 4 leta delovnih izkušenj.

Rezultat iskanja slik za vinobran v mesu

Vinobran preprečuje  oksidacijo mesa, dodajajo ga z namenom, da bi zavedli kupca o starosti mesa!

Pa se vrnimo k naslovu…pomešana jabolka, hruške in češplje… glede na naloge uradnih veterinarjev, ki delajo v obratih kjer živila živalskega izvora nastajajo (klavnice) in ki so v stalni pripravljenosti (dežurstvo); namreč pri obeh naštetih zadolžitvah se hkrati opravlja tako delo v zvezi z zaščito živali in varno hrano. Argumentacija obremenitve dela uradnih veterinarjev v primerjavi z ostalimi inšpektorji je tudi v tem, da izvajajo stalen nadzor v klavnicah in so izrazito obremenjeni, nadzori se izvajajo tudi ponoči, v dela prostih dnevih, praznikih in v težkih delovnih pogojih, vse zato, da se zaščiti zdravje potrošnika. Ker je na UVHVVR zmešnjava in huda kadrovska podhranjenost morajo dela inšpektorjev za hrano (nadzori v gostilnah, pekarnah, trgovinah, obratih javne prehrane, kot so otroški vrtci, šole) opravljati tudi uradni veterinarji, ki morajo zaradi tega zapuščati svoja delovna mesta in opuščati svoje zadolžitve. Govorimo o učinkovitem zagotavljanju varnosti hrane živalskega izvora in, da je omogočen hiter in celovit odziv v primeru tveganj (npr. afera s konjskim mesom, veterinarska zdravila, Salmonela v mesnih pripravkih iz Poljske in prav ta zadnja afera z žveplanjem čevapčičev in pleskavic z alergenom žveplov dioksid (po domače »vinobran«) z namenom preprečevanja oksidacije mesa. Uradni veterinarji bodo na okopih pri prihajajoči afriški prašičji kugi ali pri potencialnih drugih izbruhih kužnih bolezni pri živalih, ki so lahko tudi zoonoze (nevarne za zdravje človeka). Ob takšnih morebitnih tveganjih je potrebno hitro in učinkovito obveščanje javnosti in potrošnikov.

ZATO JE TREBA PUSTITI JABOLKAM, DA SO JABOLKA, HRUŠKAM, DA SO HRUŠKE IN ČEŠPLAM, DA SO ČEŠPLJE!

Seveda s primernim strokovnim in odgovornim vodstvom za posamezna področja dela!

ZA ZDRAVO IN LEPŠO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: