c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Parlament brez glasu proti izglasoval pričakovanja, da se ustavi gradnja kanalizacije čez ljubljansko zajetje pitne vode!


Rok Kranjc – NOVA 24UR

“V razvitem svetu, pa tudi tam, kjer je zdrava kmečka pamet, velja, da odplak ne pelješ nad zbirališčem svoje pitne vode oziroma da kanalizacije ne hraniš nad svojim lastnim vodnjakom. Vendar pa Mestna občina Ljubljana nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, ki nudi vodo Ljubljanski kotlini skoraj 300 tisoč prebivalkam in prebivalcem pa tudi obiskovalcem Ljubljane, gradi kanalizacijski vod centralne čistilne naprave,” je na izredni seji državnega zbora, na temo gradnje kanalizacije na vodovarstvenem območju C0, predlog priporočila poslanske skupine SDS predstavil poslanec dr. Anže Logar. Med drugim v sklepih predlagajo, da se sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti. Parlament brez glasu proti potrdil pričakovanja, da se ustavi izgradnja kanalizacijskega voda C0 čez ljubljanski vodonosnik. “Dolga je (še) pot, a vmesna etapa je dobljena. Na potezi je sedaj MOP in minister Simon Zajc,” je ministra izzval Logar.

Po mnenju civilnih iniciativ in nevladne okoljske organizacije Alpe Adria Green se projekt realizira na osnovi neprimernega prostorskega akta, in sicer na vodovarstvenem območju od Broda do Ježice. Alpe Adria Green, ki je v izboru najbolj neekološke osebnosti leta na vrh črne liste za leto 2018 uvrstila prav Mestno občino Ljubljana, je pred časom pripravila precej obsežno analizo, v kateri med drugim piše: “Grožnja onesnaževanja vodonosnika iz kanala C0 je objektivno prisotna. Poškodbe kanala C0 in iztekanje nevarnih odpadnih voda v vodonosnik bi oslabile njegovo funkcijo prečiščevanja vode iz reke Save. Ljubljana bi lahko izgubila na nenadomestljivi vodni vir in ostala brez pitne vode.”

imageimage

Foto AAG: Spoji vgrajenih cevi so že sedaj razmaknjeni.

Gradbeno dovoljenje dobljeno s prevaro

Po mnenju poslanca Anžeta Logarja skrbi dejstvo, da Mestna občina Ljubljana gradi to kanalizacijo brez nekega jasnega načrta, po trasi, ki je že na videz popolnoma neprimerna, ne po najkrajši liniji, ampak preko meandrov, kar dodatno poveča nevarnost poškodb na omrežju, in da gradi na podlagi gradbenega dovoljenja, ki ga je po mnenju strokovnjakov dobila s prevaro. “Okoljevarstveniki opozarjajo, da gre za gradnjo objekta na aktivni geološki prelomnici, kjer so potresi stalnica v daljših časovnih razdobjih, kar potrjuje tudi geološko poročilo, ki je priloženo k temu projektu in ugotavlja, da trasa ni najbolj primerna za izgradnjo takšnega objekta. Strokovnjaki s področja komunalnega inženirstva, geomorfologije, varstva okolja, hidrogeologije in drugih sorodnih strok so prav tako ocenili, da predvidena izvedba ne omogoča popolne nepropustnosti kanala za fekalije in je zato pitna voda v bodoče hudo ogrožena v kolikor se bo ta projekt izpeljal do konca.

image

Foto AAG: Kanalizacijske cevi položene v prodna tla, kanalizacija pa poteka po mejah parcel, kot kača, namesto v ravni liniji.

Logar posebej opozarja, da je bila 17. novembra 2016 v Državnem zboru RS izglasovana dopolnitev ustave s 70.a členom, med predlagateljem je bil med drugimi tudi aktualni minister za okolje in prostor, ki pravi, vsakdo ima pravico do pitne vode, vodni viri so javno dobro v upravljanju države in vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo. Če se z onesnaženjem zaradi nespametnega projekta pitna voda onesnaži, se s tem krši 70.a člen ustave. Pravica do čiste pitne vode je ustavna kategorija, vse aktivnosti v zvezi z njo torej presegajo namen, kapacitete ali pristojnosti Mestne občine Ljubljana oziroma lokalnih oblasti in so stvar širšega javnega pomena, torej tudi stvar Državnega zbora RS in Vlade RS.

Lastniki zemljišč so zadnji branik varovanja pravice do pitne vode

Po mnenju ljubljanskega mestnega svetnika, glede na navedeno, prebivalce Mestne občine Ljubljana pa tudi vse tiste, ki v občini delajo ali ki so zgolj na obisku, upravičeno skrbijo nepravilnosti v postopku, ki povečuje nezaupanje in v izgradnjo tega projekta in tudi v dobronamernost tega projekta. Lastniki kmetijskih zemljišč, ki nasprotujejo kanalizacijskemu kanalu C0 prek vodovarstvenega območja, so v bistvu v tem pogledu zadnji branik ustavnega varovanja pravice do pitne vode. Logar izpostavlja, da praktično vsak postopek pri izvajanju tega projekta priča o tem, da so bile kršitve, da so določene institucije umanjkale in niso opravile svojega dela, ali pa so kršile svoje normativne podlage in dopustile in še dopuščajo da se projekt izvaja naprej. Kljub temu da naj bi kanalizacija tekla čez vodno zajetje, ta projekt po mnenju ARSO, po mnenju Ministrstva za okolje in prostor v preteklosti ne potrebuje presoje vplivov na okolje. Razumi, kdor more.

Zoran Jankovič na nezakonit način hoče zgraditi kanal C0 na vodovarstvenem območju. (Foto: bralec Nove24TV)

Namesto, da bi se nezakonita dela ustavila, gradbeni stroji kopljejo s polno paro.

V tem projektu se tudi ne spoštuje zasebna lastnina. Izvajalec del kot buldožer rovari po zasebnih zemljiščih, na katerih nima služnostne pravice, dela zunaj dovoljenja gradbenega dovoljenja, ki mu omejuje pas na šest metrov, pa prosto razpolaga s 16-metrskim prostorom, za sabo pušča mrtvico s kamni na rodovitnih kmetijskih zemljiščih. Tistim posameznikom, ki branijo svojo lastnino, pa s pomočjo sodstva grozi s 5 tisoč evrov odškodnine, za vsak dan ko želijo ohraniti svoje lastno zemljišče.

Še uradno mnenje ministrstva za okolje govori o nevarnosti za vodni vir

Poslanec Logar, ki je v prejšnjem mandatu preiskoval pokvarjene banksterje razkriva, kaj je v enem od poslanskih vprašanj odgovorilo Ministrstvo za okolje in prostor v zvezi s kanalom C0 in njegovo lokacijo: “Kljub temu pa lahko ocenimo, da izbrana trasa predstavlja potencialno nevarnost za vodni vir, saj poteka neposredno preko ožjega vodovarstvenega območja s strogim režimo varovanja 2A, dotika pa se tudi najstrožjega vodovarstvenega območja.” Uradno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, uradno mnenje Ministrstva za okolje prostor. “Sprašujem se, zakaj do sedaj ni nič v zvezi s tem naredilo? Morda je čakalo na to sejo, morda je čakalo na iniciativo Državnega zbora RS, da sprejme ustrezne sklepe, na podlagi katerih ministrstvo potem lahko ukrepa. Po mojem mnenju bi sicer moralo in lahko ukrepalo že po lastni iniciativi, ampak kot poslanec, kot izvoljenec ljudstva, želim narediti vse, kar je v moji in kar je v naši moči, da poskrbimo za ustrezno podlago za ukrepanje.

Glede na vsa predstavljena dejstva v stranki SDS predlagajo štiri sklepe, ki so jih potrdili na odboru prejšnji teden:

1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije s pripravo ustreznih zakonskih podlag in podzakonskih predpisov za izvrševanje 70.a člena Ustave Republike Slovenije.
2. Državni zbor priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bodo pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoji vplivov na okolje, zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda od Ježice.
3. Državni zbor priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorstvenih postopkov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti
4. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da preveri pravilnost postopov umeščanja trase C0 voda v prostor.

Povezave:

AAG zahteva takojšnjo zaustavitev del na izgradnji kanala C0 z odgovorom MOP!

Javni poziv predsedniku Republike Slovenije v zvezi kanala C0

AAG podal pritožbe za projekt MOL za kanal Co na EU institucije

 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

 
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: