c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG poslal na Evropsko komisijo dopolnitev pritožbe za kanal C0


IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave, ki deluje po sklepu MOP v javnem interesu na področju okolja in na področju narave, je 11.12.2019 poslal na Evropsko Komisijo dopolnitev pritožbe proti gradnji kanalizacije v viru pitne vode v vodonosniku od Broda do Ježice oziroma kršitvi EU Direktivo 2011/92/EU in Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega Parlamenta s strani Mestne Občine Ljubljana in državnih institucij z dne 26.09.2018.

AAG je pomladi 2019 dal pobudo, da so se poslanci državnega zbora RS odločili, da problematiko, ki je vezana na pritožbo AAG vaši komisiji obravnava tako Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pri državnem zboru, kot tudi Državni zbor RS sam.

V dopolnitvi pritožbe smo med drugim zapisali, da je varovanje podtalnice z novo kanalizacijsko mrežo v označeni alineji drži le delno in sicer za vse razpršene ne-vodotesne greznice, ki ležijo v aglomeracijskih enotah Ljubljane. Nikakor pa to ne velja za koncept odvajanja komunalne odpadne vode iz občin Vodice in Medvode in navedenih aglomeracij s tega območja. Te odpadne vode se odvodnjavajo na območje glavnega in edinega, eksistencialnega in nepogrešljivega vodnega vira, v vodooskrbno območje vodonosnika med Brodom in Ježico, ki dnevno zagotavlja pitno vodo več kot 300.000 prebivalcem Ljubljane in okolice ob tem pa še 150.000 migrantom, ki vsakodnevno prihajajo v Ljubljano.

C0-radio-študent.jpg

Za 4,5 km dolgo območje vodonosnika Ljubljanskega polja od Broda do Ježice, ki je glavno in nenadomestljivo naravno vodooskrbno območje za več kot 300.000 prebivalcev Ljubljane in dela okolice, za 115.000 dnevnih migrantov, ter študentov, turistov, … kar pomeni dnevno več kot 450.000 ljudi, v okviru izbora variantnih rešitev, ni bila predlagana nobena druga variantna rešitev. Naše analize druge vloge za dodelitev EU sredstev, prvo je JASPERS zavrnil, so pokazale, da je bilo JASPERS ves čas sistematično prikrivano dejstvo, da kanalizacije velikega prereza, kanal C0 poteka tudi po ključnem vodooskrbnem območju Ljubljane, po območju tik nad geološko prelomnico, ki ustvarja epicenter potresnih aktivnosti, in območjem sunkovitih več metrov visokih nihanj podtalnice, zaradi česar bi bil kanalizacijske cevi ves čas izpostavljene objektivno pričakovani grožnji poškodovanja stikov in materiala in odtekanja nevarnih odpadnih voda v pitno vodo. Kasneje, ko so se v JASPERS soočili s strokovno argumentiranimi pritožbami na EU Komisijo, ki je jasno pokazala, da je to območje, kjer je javni interes utemeljen z varovanjem pitne vode in ne kanalizacije, nevarno in neprimerno za kakšrno koli izvedbo infrastrukturnega objekta za prenos nevarnih in strupenih snovi, pa so iz nerazumnih vzrokov stopili na stran investitorjev in pričeli minimalizirati dejstvo združitve pitne vode in kanalizacije na istem mestu na geološko nemirnem in v gradbeno neprimernem okolju vodonosnika. Od Komisije EU za okolje, oceane in ribištvo pričakujemo, da od JASPERS zahteva natančen odgovor na vprašanje:

Ali ste v času potrjevanja druge vloge za predmetni projekt kanalizacije iz Vodic in Medvod na CČN Zalog, bili s strani slovenskih partnerjev seznanjeni z zgoraj opisanimi dejstvi, ki zadevajo potek trase od Broda do Ježice, torej na območju, kjer se nahaja glavni vir pitne, od njega pa je vodooskrbno dnevno odvisnih 450.000 ljudi?

V nadaljevanju smo navedli, da kanalizacija bo med krajem Medvode in Ljubljano, dolga cca 22 km,sestavljena iz poliestrskih cevi. Polester ni lepilo ampak polnilo, tako, da med poiestrsko smolo in steklenim vlaknom vedno ostane kapilara. To je dobro poznano v ladjarstvu, kjer so trupi plovil pred vdorom, kapilarne vode zaščiteni z gel soat- om. 22 km cevi iz surovega poliestra in steklenih vlaken lahko naslednjih 50 in več let sprošča do cca 60 različnih kemikalij. Mnoge med njimi so rakotvorne in hormonski motilci. S poudarkom je potrebno povedati, da za hormonske motilce ne obstajajo varne doze. Ker bo opisano teklo 4m nad nivojem podtalnice lahko z gotovostjo povemo, da bodo izlužene kemikalije podtalnico, ki je vir pitne vode z mesto Ljubljana onesnažile, zato smatramo da je že to dovolj velik razlog za opustitev projekta

Poliesterske cevi sproščajo v okolje:

styrene and other VOCs, including 1,2,4-TMB, 1,3,5-TMB, acetone, benzene, ethylbenzene, isopropylbenzene, n-propyl benzene, o-chlorotoluene, p-isopropyltoluene, and xylenes. Some SVOCs also were detected in samples and included diethyl hexyl phthalate (DEHP), benzoic acid, isophorone, and butyl benzyl phthalate (BBP). DEHP was found at 0.0026 mg/L

Evropsko Komisijo smo seznanili z dejstvom, da je, Ministrstvo za okolje in prostor RS pričelo postopek revizije tega projekta, ker pa je Evropska Unija tudi sofinancira ta projekt smo ji predlagali, da revizijo tega projekta naredi tudi sama.

K dopolnilom pritožbe smo priložili vso dokazno dokumentacijo in strokovne članke.

Podpišite peticijo:

Peticija proti izgradnji kanala C0 na vodovarstvenem območju Kleče

This is the divider

za prihodnost naših otok - dohodnina1

 

ŠE DO 31.12.2019 LAHKO 0,5 OHODNINE NAMENITE NEVLADNIM ORGANIIZACIJAM.

 

Če nam želite pomagati, lahko del svoje dohodnine namenite prav nam, na naslov Alpe Adria Green mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave, c. Franceta Prešerna 26, 2470 Jesenice, davčna številka 78020239.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: