c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Po sledeh izlitja 20 ton neznanega mulja v okolje na Jesenicah


lokacija izlitja - zbirni cener jes

V AAG smo v pričetku meseca decembra 2019 dobili pritožbo, v kateri so prijavitelji navedli, da pristojne službe niso ustrezno ukrepale ob sumu izlitja nevarnih snovi v okolje v obliki skoraj 20 ton neznanega mulja na nabrežini reke Save Dolinke pri zbirnem centru na Jesenicah . Dejanje naj bi se skušalo prikriti s potvarjanjem dokumenta, kaj je v zbirni center sploh prišlo, mulj na brežini pa so pokrivali celo s peskom. Blato naj bi bilo na mesto izlitja pripeljano iz čistilne naprave na Jesenicah. Navedli so tudi, da so zaradi suma storitve kaznivega dejanja uničevanja ali obremenjevanja okolja ( 332. člen KZ-1) o tem obvestili PP na Jesenicah in Medobčinski inšpektorat na Jesenicah, ki sta sicer prišla, vendar nista ukrepala.

AAG vsako prijavo suma onesnaženja okolja vzame zelo resno in v primeru potrditve upravičenosti suma izvede civilni nadzor nad dejanji v zvezi z morebitnim onesnaženjem. V primeru izlitja neznane snovi na območju Zbirnega centra na Jesenicah smo po pregledu prijave in po pogovoru s pričami dogodka ocenili, da na podlagi indicov obstaja upravičen sum onesnaženja okolja, zato smo se odločili za uvedbo civilnega nadzora.

Ugotovitev dejanskega stanja

V okviru Okoljskega centra AAG smo v postopku izvedbe civilnega nadzora opravili naslednje aktivnosti:

– Pridobitev uradnih informacij o dogodku na podlagi zahtevka o pridobitvi informacij javnega značaja od PP na Jesenicah in Medobčinskega inšpektorata Jesenice ( zahtevek z dne 12.12.2019)

– Pogovor s pričami ( prijavitelji) dogodka o razjasnitvi dejanskega stanja ( dne 18.12.2019)

– Primarna analiza nevarnih snovi v odvzetem vzorcu mulja ( rezultati z dne 7.2.2020)

Po prejetju zapisnikov dne 15.01.2020 iz strani PP Jesenice in Medobčinskega inšpektorata Jesenice, smo ugotovili, da se zapisnika razlikujeta

Pri ugotavljanju okoliščin so priče dogodka navedle, da MIR Jesenice kljub njihovi zahtevi ni želel odvzeti vzorca blata, češ da za to ni pristojen.

Na podlagi informacije iz zapisnika policije je AAG pridobil od navedenega v zapisniku vzorec blata in ga na stroške AAG dal v analizo. Analizo so opravili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju.

Zaključki in predlogi ukrepov

Na podlagi izvedenih aktivnosti pri civilnem nadzoru smo v AAG ugotovili, da je pri omenjenim dogodku izlitja neznane snovi na področju Zbirnega centra Jesenice v Savo Dolinko prišlo do nekaterih znakov onesnaženja okolja, žal pa ne moremo dokazati koliko je to blato dejansko onesnažilo okolje, oziroma Savo Dolinko. Prav tako iz izvedenih aktivnosti ne moremo potrditi domneve, da omenjena snov izhaja iz čistilne naprave Jesenice.

clip_image002

Izrezek analize – celotno analizo hranimo na sedežu AAG

Analiza vzorca blata pri nekaterih težkih kovinah presega mejne ali opozorilne vrednosti, ki so navedeni v Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Tako so opozorilno vrednost po tej uredbi presegle vrednosti svinca in niklja, mejno vrednost pa izmerjena vrednost kroma. Vrednosti kadmija, bakra, cinka ter živega srebra so pod mejno vrednostjo.

Parameter

Izmerjena vrednost

V (mg/kg)

Mejna vrednost (mg/kg suhih tal)

Opozorilna vrednost (mg/kg suhih tal)

Kritična vrednost (mg/kg suhih tal)

Kadmij

047

1

2

12

Baker

36

60

100

300

Nikelj

83

50

70

210

Svinec

130

85

100

530

Cink

160

200

300

720

Živo Srebro

0,51

0,8

2

10

Krom

130

100

150

380

Primerjava izmerjenih vrednosti v odvzetem vzorcu blata ter mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih  za tla

Ker je lokacija odvzema snovi iz okolja neznana tudi ne moremo z gotovostjo opredeliti izvor snovi. Iz zapisnika PP Jesenice izhaja izpoved enega izmed zaposlenih na Jeko d.o.o., ki je omenjeno snov prevažal, in sicer da so snov pridobili pri čiščenju cestnih odtokov. Rezultati analize blata bi taki trditvi lahko pritrdila, saj določeni podatki iz analize kažejo na koncentracijo kovin, ki se izločajo pri uporabi vozil v cestnem prometu. Smo pa v AAG prepričani, da način iztovarjanja takšne snovi ter samo mesto iztovarjanja, kot je bilo to v tem primeru, nista primerna.

V AAG tudi menimo, da bi moral inšpektor Medobčinskega inšpektorata Jesenice upoštevati načelo previdnosti in da ni upošteval 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki govori o pooblastilih inšpektorja. 19. člen zakona ( pooblastila inšpektorja) med drugim določa, da ima pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:

–       brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,

–       brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,

–       opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora,

zato bomo MIR Jesenice na podlagi 73. Člena Zakona o državni upravi  prijavili na Inšpektorat za javno upravo RS.

Vse vpletene v dogodek ( podjetje JEKO d.o.o,  Občina Jesenice) smo pozivali, da v izogib takim dogodkom ter v interesu varovanja okolja in narave v bodoče takšne snovi obravnavajo z večjo mero pozornosti in jih skladiščijo na za to primerni lokaciji. Prav tako smo pozvali Občino Jesenice, da pri opravljanju nalog varovanja okolja v večji meri upoštevajo načelo previdnosti ter da pri izvajanju postopkov ukrepajo skladno s svojimi pristojnostmi.


PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: