c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Vključitev Alpe Adria Green v upravni postopek na ARSO v zadevi izdaje dovoljenja za odvzem iz narave z odstrelom volka


Alpe Adria Green (AAG), ki ima status javnega interesa na področju okolja in narave, v roku 8 dni priglašamo udeležbo in vključitev v upravni postopek v zadevi izdaje dovoljenja za odvzem iz narave z odstrelom volka, po 7. členu Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Hkrati se o zadevi tudi izjasnjujemo, vendar ne dokončno, s čimer puščamo zadevo odprto zaradi možnih nasprotnih mnenj drugih udeležencev, vključno s predlagatelji in avtorji strokovnih mnenj pa tudi, da lahko dostavimo še dodatne argumente in predloge, ki jih v tako kratkem času ni bilo mogoče ustrezno pripraviti.

volk

Alpe Adria Green podaja na prejeto gradivo, ki nam ga je poslal ARSO 24.04.2020  naslednje pripombe:

 1. AAG nasprotuje izdaji dovoljenja za odvzem volka iz narave z odstrelom. Pri tem se sklicujemo na opis Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki je omogočil odstrel enega volka v 2019, vendar v 4 mesecih ni bil realiziran. Obenem je bil, po sporočilu pašnih skupnosti en volk povožen, ki pa naj ne bi bil povzročitelj škod. Vendar ZGS opozarja, da odstrel domnevno čisto določenega osebka ne zagotavlja, da škod po drugih volkovih ne bo.
 1. Namreč sedanja doktrina, ki pomeni, najprej škoda, nato odstrel, pa spet škoda in odstrel gre lahko v nedogled, saj je pripad volkov možen tako iz Italije kot iz drugih območij Slovenije. Rešitev je v varovanju čred s pastirji v dovolj velikem številu, okrepljenimi s pastirskimi psi. V tujini raste ta način varovanja čred, je pa znan stoletja.
 1. Pismo pašnih skupnosti je po našem dojemanju problematike ravno znak za alarm. AAG smatra in predlaga, da se trajno, sistemsko omogoča pašo in obenem prepreči vsakršne škode po divjih zvereh. Še posebej skrbno je treba zavarovati naše avtohtone pasme, torej Drežniško kozo, Bovško ovco in Cikasto govedo.
 1. AAG je v raznih kvalificiranih sredinah in v svojih pripombah in predlogih na ARSO in ministrstvu za okolje in prostor navajal uvedbo pastirstva, ki ga tudi brošura Berce, Černe (2016) uvršča kot najboljšega. Vsakič se je pri kmetovalcih pojavilo vprašanje, kdo bo to plačal pa problem časa. Tega se zaveda tudi Evropska komisija, ki je odločila, da se:

– škoda, ki jo povzroči volk oziroma zveri lahko v celoti (100%) povrne iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in skladov državnih pomoči.

– obenem se rejcem povrne celoten strošek zaščitnih ukrepov, tudi pastirjev.

– poleg tega prejmejo kmetje polno nadomestilo tudi za posredne stroške. Države članice lahko zdaj v celoti krijejo vse veterinarske stroške za nego od velikih zveri poškodovanih rejnih živali ter tudi za iskanje in reševanje pogrešanih rejnih živali.

 1. Navajamo ustrezno dopolnitev Evropske komisije na tem področju financiranja (2018):

Amendments to the State aid Guidelines for the agriculture sector to better address damages caused by wolves and other protected animals, 8.11.2018: https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en

 1. Če torej ministrstvo za kmetijstvo na eni strani subvencionira tako pašo in rejo, ne izkoristi pa omenjenih sredstev Evropske komisije za polno zavarovanje čred, kar ne sme pasti kot breme na rejce, potem je jasno, da je odgovorno za nastalo škodo.
 1. AAG predlaga, da se takoj, že v času priprav na pašno sezono, omogoči financiranje varovanja čred s pastirji v dovolj velikem številu. Pripravljeni smo oblikovati zahtevo za evropska sredstva, še posebej za zavarovanje avtohtonih pasem, kateri pomembnost utemeljuje poslano posebno strokovno gradivo in ki predstavljajo tudi našo kulturno dediščino.
 1. AAG tudi pogreša navedbe, koliko in katere divjadi se odstreli na tem območju. Smatramo, da je treba tudi ta odstrel uravnavati glede na prisotnost zveri in to na obeh straneh reke Soče, kakor so tudi pašne planine razporejene.
 1. AAG ugotavlja iz poslanega gradiva, da odstrel volka ni enostavna aktivnost in nas zanima, koliko lovcev taka akcija zahteva in kakšno je financiranje take akcije.
 1. Obenem AAG priporoča, da se paša uskladi glede na teren, ugotovi kapaciteta pašnih površin (koliko živali na hektar) in, da se paša izogiba prestrmim terenom. Obenem je treba financirati rejcem dopolnilne količine hrane za črede za zimsko obdobje, saj po zapisih v gradivu pašnih skupnosti nižinska paša zmanjša te zaloge. Zaradi tega ne bi smeli zmanjšati časa za nižinsko pašo, kjer je varovanje čred lažje.
 1. S tem smo le v grobem podali nekaj izhodišč za naše stališče. Celoti dajemo podporo rejcem vseh pašnih skupnosti s tem, da odpade potreba po odstrelih volkov, s katerimi pa ne dobijo nobene garancije, da škod ne bo. Smatramo, da je treba vse storiti za zmanjšanje ali odpravo škod na pašnih živalih. S tem ciljem smo pripravljeni angažirati tudi pomoč iz tujine, kjer imajo pozitivne izkušnje. Več smo pripravljeni podrobneje predstaviti po potrebi, s ciljem zavarovanja paše v izogib odstrelom zveri.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

42. ČLENA PROTIKORONSKE NOVELE

proti-koronskega zakon – 42.ČLEN – IZVLEČEK

a) če je nevladna organizacija organizirana v statusni obliki društva mora imeti najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino;

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: