c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Redna skupščina Zbora članov Alpe Adria Green–Slovenija 2020


aag znak

V skladu z določbami statuta Alpe Adria Green, mednarodnega društva za varstvo okolja in narave, ( AAG) je, v času korona-virusne epidemije, v dneh od 20. 10. 2020 do 23.10.2020 potekala redna letna skupščina članov AAG. V letošnjem letu je skupščina zaradi znanih epidemioloških težav potekala nekoliko drugače od običajne prakse v preteklih letih, in sicer v elektronski obliki. Dejstvo je, da nam nova realnost narekuje pogostejše komuniciranje preko elektronskih orodij in svetovnega spleta, zato smo temu sledili tudi v AAG in se prilagodili spletnim orodjem za čim bolj kakovostno in uporabniku prijazno delovanje v AAG. Pri tem smo naleteli na težavo da se nekateri niso mogli udeležiti skupščine zaradi preobremenjenih internetnih povezav predvsem na podeželju, kar pa ponudnikom internetnih v tem kriznem času ni mar, važen jim je samo dobiček.

V skladu s statutom AAG je bila skupščina sklepčna, ker jo je udeležilo več kot polovica članov AAG, zato je lahko veljavno odločala o predlaganih sklepih ter volitvah v organe AAG. Vse podatke o udeležbi in glasovanju, ki temeljijo na osebnih podatkih, so v skladu z uredbo o ravnanju in varovanju osebnih podatkov shranjeni na sedežu AAG in so lahko članom AAG na njihovo zahtevo dani na vpogled.

Predsednik AAG je ob sklicu skupščine predlagal sledeči dnevni red::

 1. Izvolitev verifikacijske komisije in zapisnikarja
 2. Spremembe in dopolnitve statuta AAG
 3. Predstavitev letnih poročil za leti 2018 in 2019
 4. Predstavitev finančnih poročil za leti 2018 in 2019
 5. Predstavitev programskih smernic AAG v letih 2021-2025
 6. Volitve organov AAG:

– predsednika AAG

– članov upravnega odbora AAG

– nadzorne komisije

– častno razsodišče

 1. Potrditev generalnega sekretarja AAG in vodje Okoljskega centra AAG
 2. Razno

Vsak član AAG je imel pravico predlagati dopolnitev ali spremembo dnevnega reda ter predlagati člana AAG za nosilca funkcije v organih AAG do srede 21.10. 2020 do 12 . 00 ure. Ker do predpisanega datuma ni bilo podanih pripomb ali predlogov za spremembo dnevnega reda, se šteje, da je zbor članov potrdil predlagani dnevni red.

Člani AAG prisotni na redni skupščini Zbora članov AAG 2020 so večinsko potrdili vsa poročila

za predsednika za dobo štirih let je skupščina Zbora članov AAG 2020 potrdila:

Vojko Bernard

– za dobo štirih let je skupščina Zbora članov AAG 2020 potrdila:

UO AAG v sestavi:  

 1. Generalna sekretarka: Saša Mlakar
 2. predstojnik Okoljskega centra AAG: Tony Mlakar
 3. članica UO AAG: Minka Jerebič
 4. član UO AAG: Marko Špolad
 5. član UO AAG: Gorazd Pretnar

Nadzorni svet AAG v sestavi:

 1. Predsednica: Olga Franca,
 2. Članica: Matilda Škrlj
 3. Član: Mirko Brnic Jager

Častno razsodišče AAG v sestavi;

 1. Predsednik: Franc Malečkar
 2. Član: Anton Komat
 3. Članica: Barbara Bajer Humer

Pod točko razno ni bilo podanih pripomb in predlogov.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da so vse točke dnevnega reda bile obravnavane in da so bili sprejeti ustrezni sklepi k posameznim točkam. S tem je bil dnevni red izčrpan ter redna skupščina Zbora članov AAG dne 23. 10. 2020 ob 13 :00 zaključena.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: