c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

» ČRNA LISTA AAG« ZA LETO 2020


Na AAG je prišlo letos največ predlogov do sedaj za “ČRNO LISTO ZA LETO 2020” , zato smo se na UO AAG odločili da izpostavimo tri predloge, ki so po mnenju UO najbolj neekološke v letu 2020:

Za “ZMAGOVALCA” črne liste smo izbrali z delavnim naslovom:

INŠPEKCIJA POSLALA ODGOVOR NA PRIJAVO O NEPRAVILNOSTIH V KAMNOLOMU LAŽE PO ŠTIRIH LETIH

Drugo mesto na črni listi smo izbrali predlog pod delavnim naslovom:

  MESTNA OBČINA KRANJ – projekt izgradnje fekalne (ne pa tudi meteorne) kanalizacijske cevi, ki ga je MOP potrdil, na upravnem sodišču pa je po pritožbi AAG padel

Tretje mesto na črni listi smo izbrali predlog pod delavnim naslovom:

NAJLEPŠE MESTO NA SVETU – KRTOVA DEŽELA

laže3

ZMAGOVALECA “ČRNE LISTE AAG” za leto2020 sta postala:

–  Inšpektorat republike Slovenije za okolje in prostor, ki je podalo oceno stanja v drugem času, ki ni premenljiv z prijavo AAG.

– Ministrstvo za okolje in prostor, ki pušča inšpekcijske službe po celi Sloveniji kadrovsko podhranjene. Ravno tako je nerazumno, da ni v nobeni zakonodaji RS naveden rok v katerem morajo inšpekcijske službe pristopiti k inšpekcijskemu nadzoru za prijavljeno zadevo, tako inšpektorji sami po strokovni ali politični presoji določijo katera prijava ima prednost pri inšpekcijskem nadzoru.

 OBRAZLOŽITEV:

Po štirih letih od prijave prekoračitve prekomernega izpusta prahu in prekomernega hrupa, ki jo je namerno povzročal peskokop Lažah v lasti Cestnega podjetja Nova Gorica (CPG) smo v AAG prejeli odgovor okoljske inšpekcije

06.09.2016 smo v prijavi na inšpekcijo za okolje in prostor OE Koper, zapisali da V neposredni bližini vasi  (Laže pri Senožečah) deluje kamnolom, ki je bil trenutno še v lasti CPG (Cestno podjetje Gorica). Že več let se krajani na tem območju bojujejo proti delovanju tega kamnoloma, a žal neuspešno. Situacija je vsako leto slabša  zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem.Situacija je vsako leto slabša  zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem.

Bel prah, ki se je dvigal in onesnaževal okolico vasi, je presilil krajane da so na določenih mestih morali celo opustiti kmetovanje in ta trend se tudi letos nadaljuje. Hrup številnih tovornjakov, ki so ves dan vozili po cesti proti vasi in jo tudi uničevali, so nadloge, ki krajane pestijo že tri desetletja. Tovornjaki so dodatno zapraševali okolico, hrup le teh pa je presegal dovoljene vrednosti. Po naši vizualni oceni so bili izpusti škodljivih plinov iz njihovih motorjev v ozračje zelo veliki in zdravju škodljivi.

Od inšpekcije smo zahtevali, da takoj ukrepa v skladu s svojimi pooblastili in da nam v zakonskem roku na naš naslov pisni odgovor z navedenimi konkretnimi ukrepi.

23.11. 2020, po štirih letih od naše prijave, smo od inšpektorata republike Slovenije za okolje in prostor, območna enota Koper, prejeli odgovor, da niso ugotovili nepravilnosti. Inšpekcijski pregled pa so izvedli po treh letih od naše prijave, kar pomeni, da so izvedli kontrolni pregled v situaciji, ki ni primerljiv z našo prijavo. Inšpekcijski postopki, ki niso izvedeni v času podane prijave so sporni, ker dokazi zaradi katerih je bila podana prijava, tako ali drugače izginejo!

To ni edini primer delovanja inšpekcijskih služb, naj kot okrepitev zgornjemu primeru, navedemo samo prijavo na inšpektorat v Novi Gorici. AAG je 03.07.2019 podalo: Prijava dela asfaltne baze, ki obratuje brez okoljevarstvenega dovoljenja”, zaradi onesnaževanja okolja ter ogrožanja zdravja tamkaj živečih prebivalcev. Vse do danes od inšpekcijskih služb nismo dobili odgovora, čeprav po navedbah UE Nova Gorica in Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici pri njih nimajo ne gradbenega  ter uporabnega dovoljenja za Asfaltno bazo v Vrtojbi, na podlagi tega bi pričakovali, da bi ukrepala vsaj gradbena inšpekcija.

20090302_1506

Drugo mesto na “Črni Listi AAG”za leto 2020:

Mestna občina Kranj – projekt izgradnje fekalne (ne pa tudi meteorne) kanalizacijske cevi

Obrazložitev:

MO Kranj je želela s hitropotezno parcialno rešitvijo – priključitve zgolj fekalne kanalizacije iz Laz na že sedaj nedelujočo obstoječo mešano kanalizacijo Stražišča omiliti odgovornost za lokalno veliko okoljsko škodo. Arso ji je slednjo pripisal zaradi malomarnosti njenih (javnih) služb. To bi pomenilo hkrati lažjo legalizacijo nelegalnega obratovanja konglomerata naravi potencialno nevarnih subjektov v Lazah. V Lazah obratujeta dve napravi, ki lahko povzročita onesnaženje okolja večjega obsega (IED napravi). AAG je sicer leta 2017,2019 in 2020 na okoljsko in gradbeno inšpekcijo podal prijavo za prenehanje obratovanja teh naprav in ustavitve nezakonitega skladiščenja, a so prijave obtičale v predalih inšpekcije z očitnim molkom organa. Povsem enako, le da že od leta 2016 po sprejeti sodbi upravnega sodišča, ARSO nikakor ne zaključi ugotavljanje odgovornosti in sanacije okoljske škode v Lazah. IED naprava Ekorel ima dovoljenje za odstranjevanje in predelavo odpadkov in sicer 73,72 ton dnevno (93% je nevarnih odpadkov), kapaciteta naprave pa je sicer kar 460,32 ton dnevno. IED napravo ima še Ekol d.o.o. s skupno zmogljivostjo 499,2 tone, za katero je Ekol pridobil dovoljenje, ne da bi javnost smela pri tem sploh sodelovati. Ob tem v njihovi neposredni bližini obratuje ena največjih livarn tlačnega litja aluminija v zasebni lasti v RS, ki po javno dostopnih podatkih nima gradbenega dovoljenja za objekt in ne ustreznega okoljevarstvenega soglasja oziroma okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje. Pri pekovskem podjetju Don don v neposredni soseščini takisto skušajo legalizirati objekte šele preko nastajajočega novega OPPN Laze.

MO Kranj do sedaj očitne obremenitve okolja, izlivi iztokov iz IC Laze v katastrofalnem stanju, onesnaževanje zraka, požari in klavrni pogoji življenja niso posebej zanimali. S sondiranjem starih industrijskih bremen, so v Lazah odgovornost (in s tem stroške sanacije) skušali prevaliti na davkoplačevalce. Podobno, le v drugo smer občinskih stroškov, se jalovo lotevajo postopkov državni organi.

Nekje vmes so dokončno izgubljeni in prizadeti avtohtoni habitati. Nekje v tem peklenskem preseku so prebivalci Laz, tretjerazredni državljani brez osnovnih pravic. Rak in demenca sta v zadnjih letih potrkala na vsaka vrata, ljudje si ne upajo niti skozi vrata, kaj šele na smrtno nevarno cesto. Celo zastrupitve domačinov ob požaru pred enim letom pa so javno minimalizirane.

Posledično imamo v Lazah “unikatne projekte” kot so fekalna kanalizacija brez ureditve meteornih voda. Te bodo skupaj z industrijskimi odplakami še naprej tekle po 50 let starih ceveh v Sorško reko skozi zaščiteno področje Nature 2000.

Šele s sodbo upravnega sodišča bo na mizo prišla vsebina. Javnost (predvsem strokovno) je do sedaj še vsaka lokalna oblast ignorirala. Financer bo moral argumentirano odgovoriti na pripombe glede neracionalnih tveganj za ljudi in naravo. Posebej še, ker gre (od novembra 2000) za uradno zaščiteno širše vodovarstveno območje zajetja pitne vode Sorško polje.

kanal C02

Tretje mesto na “Črni Listi AAG” za leto2020 :

Kanalizacijski vodi pod najlepšim mestom na svetu

»Ljubljana je najlepše mesto na svetu«, so besede župana, ki se hvali vse povprek; če bi vprašali majhno živalco pod zemljo, pa bi ta dejala, da je njegova dežela pod zemljo najlepša. Tako kot je krtova dežela prepletena s številnimi rovi, tako so tudi kanalizacijski vodi pod najlepšim mestom na svetu. To še ne bi bilo tako sporno, če bi bili ti narejeni v skladu z vsemi standardi, ki jih poznamo v današnjem svetu, v 21. stoletju. Še Rimljani so jih poznali, toda za glavno mesto Republike Slovenije to ne velja.

Slovenski pregovor pravi, da se na napakah učimo. No, morda … Toda tudi to ne velja za glavno mesto naše lepe domovine pod Alpami. Ko so začeli z izgradnjo Centralne čistilne naprave je takratno vodstvo občine marsikaj obljubljalo. Pa so začeli z deli in tudi z izgradnjo kanalizacijskega voda C0. Ko pa je bil ta zgrajen, pa se ne njegov načrtovalec pošteno uštel, cevi kanala C0 so bile 60 cm pod kanalizacijskim kanalom A0. Saj veste, kako se reče, kar se ne vidi, ne boli. Tudi pri tem projektu je bilo tako, cevi so pokrili z zemljo, potem pa glej ga zlomka iz kanala C0 se je začel širiti grozno smrdeč vonj. Zakaj? Odplake so ostajale v kanalu, saj ni bilo padca za njegov iztok. »Kaj pa sedaj?« so se spraševali občinski možje. »Nič,« postavili so dve črpališči in zadeva je bila rešena … Je bila res? Ne, še zdaleč ne.

Ljubljana, ki se ponaša z najlepšim mestom na svetu in ki nosi lesketavo ime »zelena prestolnica Evrope« pa res mora biti v samem vrhu. Saj to ji pa le pritiče, če ne drugače pa z zgrešenimi investicijami. In tako so vrli možje že pred leti sprejeli in soglasno potrdili bizarno idejo, da bodo zgrešeni projekt industrijskega kanala C0 napeljali tja gor proti Kranjski, vse do Medvod. Po besedah sodeč so to zelo lepo sliši, toda v praksi, pa je to malo drugače.

Industrijski kanal C0, ki je že v samem štartu pri Centralni čistilni napravi v Zalogu, napačno zgrajen, naj bi sedaj bi speljal po rodovitni ravnici Ljubljanskega polja, kjer je Mati Narava skozi tisočletja nanašala prod in kjer so danes bogate njive z zelenjavo in žiti, ki oskrbujejo »tisto najlepše mesto na svetu«, tisto »zeleno mesto«, ki se bohoti s priznanji, a je rabelj za svoje meščane.

Na besede kmetov oziroma lastnikov zemljišč se tisti vrli ljubljanski možje in dame zbrani v mestni hiši ne ozirajo; ne ozirajo se na strokovnjake, niti ne na Mednarodno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green ne. Ne, oni se ne ozirajo na nikogar. Pomembno jim je, da pijejo »domačo« vodo iz plastenk, za meščane pa jim ni mar. Verjetno verjamejo županu, da se kopa v Ljubljanici, tako je to čista reka, verjetno je on tisti, ki je prepričan, da »raja« lahko to vodo pije, ali pa … ali meščani najlepšega mesta na svetu in zelene prestolnice Evrope sploh pijejo vodo?

Glede na to, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu – vsako leto; glede na to, da je Ljubljana zelena prestolnica Evrope – vsak dan; pa bi bilo res sramotno, da ne bi kakšnega leta zaostala na Črni listi, ki jo podeljuje mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green.

Če bi bili na Ljubljanskem gradu še glasbeniki, ki igrajo na fanfare, bi jih pozvali, da glasno zaigrajo na svoje instrumente in potem bi z največjim veseljem razglasili laskavo priznanje temu najlepšemu, zelenem, svetovnemu mestu na svetu, da je tudi v letu 2020 na Črni listi.

NAMENITE  1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: