c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG in pobudnica peticije ustrezno zaščito Udin boršta posredovala pobude v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2022 na ZGS enoto Kranj


udiboršt

Na podlagi poziva k oddaji pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2022 je mednarodna nevladna organizacija za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green in pobudnica Peticije za ustrezno zaščito Udin boršta v imenu vseh podpisnikov poslala na Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Kranj predloge, ki se navezujejo na gozdni kompleks Udin boršt oziroma na Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Preddvor.

Peticijo za ustrezno zaščito Udin boršta je do dne 24. maja 2021 podpisalo 1025 posameznikov (podpise prilagamo v prilogi), povečini prebivalcev občin Kranj, Naklo in Tržič. Podpisniki peticije in Alpe Adria Green si želimo, da bi gozdni kompleks Udin boršt pridobil strožji varovalni režim, ki bi upošteval strokovna spoznanja o njegovi visoki ekološki, socialni, biotski in krajinski vrednosti.

panorama1_PETICIJA - uniborst

Naši predlogi so sledeči:

1. Celotno območje gozdnega kompleksa Udin boršt naj pridobi na prvi stopnji poudarjeno funkcijo varovanja naravnih vrednot. Celotno območje Udin boršta je namreč naravna vrednota državnega pomena ident. št. 1878 Udin boršt – osameli kras. Poleg navedene vrednote pa o izjemni naravni dediščini Udin boršta govori tudi dejstvo, da je na njegovem območju zabeleženih še 20 drugih naravnih vrednot (19 lokalnega in 1 državnega pomena), med njimi tudi zavarovan gozdni rezervat Kriva jelka. Ker glede na Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo „poudarjeno funkcijo varovanja naravnih vrednot opravljajo gozdovi ali njihovi deli, ki imajo status naravne vrednote, območja pričakovanih naravnih vrednot, zavarovana območja ter izjemna drevesa v gozdnem prostoru,“ menimo, da je dodelitev funkcije varovanja naravnih vrednot gozdnemu kompleksu Udin boršt smiselna in potrebna.

2. Zaradi izjemno poudarjene socialne funkcije Udin boršta predlagamo, da se na območju s to funkcijo (1) v širšem pasu ob pohodnih poteh pušča drevje, da doseže zelo visoko starost in večjo debelino, (2) da se sečni ostanki odstranijo v območju desetih metrov levo in desno od pohodnih poti, (3) da se vzpostavi površine sestojev, kjer bo proizvodna doba daljša – za povečanje deleža starega, debelega drevja, ter (4) da se prepove lovljenje prostoživečih živali.

3. Celotno območje gozdnega kompleksa Udin boršt naj pridobi funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, saj kot pomemben otok sredi kmetijske in urbanizirane krajine zagotavlja življenjski prostor rastlinskim in živalskim združbam, tudi številnim redkim in ogroženim vrstam (pikčastoplodni šaš, gozdni jereb, beloprsi jež, zelena žaba, planinski pupek, kanja, kragulj, veliki studenčar, jamski hrošči, netopirji,…). Njegova posebnost so raznoliki gozdni habitatni tipi, ki se pojavljajo malopovršinsko ob potokih in zamočvirjenih predelih v dolinah ter na njihovih strmih pobočjih. Nekateri od njih so prednostni. Tako je Zavod za varstvo narave Kranj v Strokovnem predlogu za zavarovanje Udin boršta (2009) zapisal: „Poleg značilnih geomorfoloških oblik daje pomen Udin borštu strnjen kompleks gozda s poudarjenim pomenom biotske raznovrstnosti sredi urbanizirane in kmetijske krajine. Naravovarstveni pomen in vrednost območja povečujejo tri ekološko pomembna območja, prisotnost habitatnih tipov, med katerimi so nekateri prednostni in nekatere redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste.“ Z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti oziroma vzpostavljanja primernih habitatov za živalske vrste, predlagamo, da se določijo ekocelice (prepuščanje posameznih dreves in manjših skupin drevja staranju in naravnemu razkroju) oziroma da se njihovo število poveča.

4. Na njegovem južnem delu (odseki št. 06169, 06166, 006168, 006167, 006245, 006244, 06179, 06230, 06231, 06232, 06233) naj se ohranijo že obstoječe funkcije na ravni prve stopnje poudarjenosti: rekreacijska, zdravstveno-higienska, klimatska in estetska funkcija.

5. Ker so nižinski gozdovi s prevladujočim borovjem na območju kranjske občine zelo redki in da Udin boršt v tem oziru nudi sprehajalcu edinstveno izkušnjo, predlagamo, da bi bili načrti za Udin boršt (ali vsaj njegov južni del s socialno funkcijo) usmerjeni k ohranitvi nadpovprečnega deleža borovja.

udiboršt1

Podpisniki peticije in društvo upamo, da bodo naši predlogi upoštevani. Želimo si, da bi pristojni organi, torej tudi Zavod za gozdove, prepoznali visoko ekološko in socialno vrednost Udin boršta, ter da bi njegov režim gospodarjenja za obdobje 2022-2031 zasnovali z zavedanjem o pomenu, ki ga ta gozd ima za prebivalce Gorenjske in osrednje Slovenije, in z odgovornostjo do vloge, ki jo gozdovi imajo v boju proti podnebnemu segrevanju in vse bolj perečem izginjanju živalskih ter rastlinskih vrst. Gozdnogospodarski načrti za naslednjih 10 let morajo imeti bolj kot kadarkoli prej pred očmi širšo funkcijo gozdov in v tem smislu ciljati visokoleteče, saj bodo v nasprotnem primeru vse podnebne in okoljske strategije (na evropski ter svetovni ravni) o zmanjšanju toplogrednih plinov in obnovi biotske raznovrstnosti obsojene le na prazne besede.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
%d bloggers like this: