c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

e-novice AAG: HRAST 5/2021


E-NOVICE AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodMAJ/2021 /20LET 1474-Document1

This is the divider

Kdo bo imel koristi? Ne kmetijstvo, ampak – spet – kmetijstvo

modified-tomato-genetically-food

  Odgovor kmetijske industrije na podnebno krizo v kmetijstvu so tehnične novosti, s katerimi želi le nekoliko izboljšati obstoječi kmetijski model v kozmetičnem smislu. To je mogoče izpeljati ne le iz trenutnega razvoja izdelkov, ampak tudi iz dejstva, da so procesi, kot je CRISPR…Nadaljujte z branjem→

This is the divider

TARČI RTV SLO1 o zakonu o vodah na rob

image

V Tarči na RTV SLO 1, ki je bila predvajana v četrtek 29.04.2021 in je bila posvečena referendumu o vodah, je bil med drugim izpostavljen kanal C0. V studio so povabili ljudi, ki se do te oddaje niso ukvarjali z problemom, da bo neprimerna nova zgrajena kanalizacija ogrozila podtalnico …Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Zakon o vodah – napad na Bohinjsko jezero?

bohinj

Tomaž Ogrin – strokovni sodelavec AAG – »Doslej je bilo mogoče graditi zasebne vile, tovarne, poslej ne bo več, mogoče bo graditi objekte javne rabe, to so objekti, ki so namenjeni vsem. Menim, da je to pomembna korist k varovanju priobalnega …

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Pripombe Alpe Adria Green (AAG) na javno razgrnitev OPPN Repnje-3

Repnje - AVTOPREVOZ - PARKIRIŠČE-page-001

Alpe Adria Green (AAG) je v predpisanem roku kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o ohranjanju narave, poslal pripombe na OPPN_Repnje-3 (območje…   Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Anton Komat: Domneva ni znanost

Anton Komat – strokovni sodelavec AAG –

ŽE VEČ KOT LETO DNI NAS TIRANIZIRAJO Z UKREPI, KI NAJ BI ZATRLI ŠIRJENJE VIRUSA. TODA ANALITIČNI POGLED BIOLOGA NAM RAZKRIVA DRUGO RESNICO KOT PUHLE DOMNEVE »POLITIČNE MEDICINE«. UKREPI SO POVZROČILI SKOK MUTAGENEZE IN S TEM POJAV NOVIH SEVOV VIRUSOV Z VEČJO KUŽNOSTJO IN VIRULENCO…

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Unesco bo razglasil v petih državah prvi rezervat na svetu: “Balkan bo zaščiten kot zadnja evropska divjina “

mura

Unesco bo po desetletjih truda okoljevarstvenikov in sodelovanja z ministrstvi in ​​upravljavci zavarovanih območij razglasil prvi biosferni rezervat Mura-Drava-Donava na območju… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

ČEZMEJNI POZIV: Ustavimo projekt gradnje drugega tira

dolina-pri-trstu-boljunec-in-zacetek-doline-glinscice_zIZ ITALIJANSKEGA BOLJUNCA POZIV SKUPINE POSAMEZNIKOV 2TIRAILWAY ITALIJANSKIM DRŽAVLJANOM, DEŽELI FJK IN RIMSKI VLADI, NAJ UKREPA ZA ZAŠČITO OKOLJA.

»Še ni prepozno, da se oglasimo in da ustavimo projekt gradnje drugega tira, kakršen je.« To je poziv, ki ga skupina posameznikov 2TiRailway – za celovito novo ovrednotenje železnice Divača – Koper in železnic RS – prebivalce v pokrajini, italijanske državljane, Deželo FJK in rimsko vlado nasploh, z željo, da bi se jim v tej bitki za zaščito okolja pridružili in skupno prekinili milijardo (najbrž veliko več) vreden…

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Pripombe AAG na osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik št.3

strahovica1

V Alpe Adria Green, mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave smo skupaj s Civilno iniciativo Kamnik v zakonitem roku, na podlagi javnega povabila,  poslali pripombe na  Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik…Nadaljujte z branjem→This is the divider

Iščejo prostovoljce z dobrim nosom

ŠTANDREŽ

SPLETNO UREDNIŠTVO PRIMORSKI DNEVNIK – ITALIJA – Skušali bodo razumeti izvor smradu, nad katerim se pritožujejo v Štandrežu. Goriška občina in deželna okoljska agencija Arpa iščeta prostovoljce, ki jima bodo pomagali pri…  Nadaljujte z branjem→This is the divider

Stop onesnaževanju zraka, vode in tal v EU

The little girl embraces a trunk of a big tree

 

Evropska komisija je 12.05.2021 sprejela akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki je ključni rezultat evropskega zelenega dogovora in glavna tema letošnjega Zelenega tedna EU. V načrtu je določena celostna vizija za leto 2050, tj…  Nadaljujte z branjem→This is the divider

NA JESENICAH ZOPET POTREBNO PREKUHAVANJE VODE

slap peričnik

Prebivalci Jesenic smo bili 18.05.2021 preko medijev obveščeni, da zaradi obilnih padavin voda iz vodovoda “PERIČNIK” motna in jo je potrebno pred uporabo v prehranske namene preventivno prekuhavati ker se je zaradi povišane motnosti dezinfekcija…   Nadaljujte z branjem→This is the divider

v AAG smo uspešno zaključili projekta E-voziček:              Dimenzioniranje e – pogonov za poklicne šole – invalidski vozički

E-VOZ22V maju 2021 smo v AAG , kljub omejitvam zaradi epidemije, zaključili še z enim v seriji ozaveščevalno –izobraževalnih projektov na področju trajne mobilnosti, s katerimi skušamo ciljnim skupinam približati koncept trajne in e-mobilnosti…

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Mednarodni dan biološke raznovrstnosti

Metulj | Ars Infinitum

Letošnja tema mednarodnega dneva biološke raznovrstnosti je – “Mi smo del rešitve” –Unescova medsektorska strategija za biotsko raznovrstnost temelji na treh stebrih: obnoviti odnos med…  Nadaljujte z branjem→

 

This is the divider

AAG in pobudnica peticije ustrezno zaščito Udin boršta posredovala pobude v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2022 na ZGS enoto Kranj

udiboršt

Na podlagi poziva k oddaji pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2022 je mednarodna nevladna organizacija za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green in …. Nadaljujte z branjem→This is the divider

AAG zahteva ustavno presojo za Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Alpe Adria Green je 25.05.2021 na Ustavno sodišče RS poslal pobudo za pričetek postopka za začetek oziroma zakonitosti na “Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20)”.Strokovna komisija pri UO AAG, je preučila zakon in predlagala UO, da vloži zakon v ustavno presojo, med drugim je navedla:….              Nadaljujte z branjem→ This is the divider

AAG zadržala status društva v javnem interesu na področju narave

Odločba MOP - društvo v javnem interesu20210526_09583581Po dveh mesecih, ko smo oddali poročilo o delu in finančno poročilo, smo iz MOP dobili SKLEP, da smo pridobili oziroma zadržali status v javnem interesu, na področju narave, sklepa za področje okolja pa še nismo prejeli.

Naj spomnimo, da je DZ RS lansko leto z zakonom zaostril pogoje NVO za pridobitev statusa v javnem interesu na področju narave in sicer je v zakonu navedeno, da je mora društvo za pridobitev statusa v javnem interesu imeti najmanj 50 članov, ki svojo aktivnost izkažejo tako, da so dve leti zapored plačali članarino in so se tudi udeležili občnega zbora. Poleg aktivnosti članov mora društvo dokazati aktivnosti, ki jih je izvedlo v zadnjih dveh letih in predložiti zaključni račun društva. 

Z pregledom aktivnostmi članov ( več kot 50 aktivnih članov ) ter plačano članarino ima AAG pravico sodelovati kot stranka v integralnih postopkih izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje po vsej Sloveniji, kar lahko dokažemo na katerem koli sodišču.

Če je za objekt treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje po določbah Zakona o varstvu okolja in pridobiti gradbeno dovoljenje po določbah Gradbenega zakona se postopka združita v integralni postopek. Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti Poročilo o vplivih na okolje (PVO) in projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). V postopku sodelujejo stranski udeleženci in zainteresirana javnost. Integralni postopek vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Potrjen status v javnem interesu na področju okolja, po dveh mesecih od oddaje poročila, še nismo prejeli!

This is the divider

PLAČILO ČLANARINE AAG

Letna članarina znaša 5 EUR.

Članarino lahko poravnate preko položnice,  ali spletne banke na TTR: SI56 3300 0000 6508 788 ( KODA QR JE PRAVILNA!)

poloznica-upn-aag-clanarina-2-1

Članarino lahko preko plačate tudi preko mobilne banke in PayPal.

QR CODA ČLANARINA AAG

Nadaljujte z branjem→This is the divider

DONIRAJTE PREKO PAYPAL ALI POSTANI PARTNER AAG

Donate-page-001Postani partner

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ZARADI EPEDIMIJE SMO V AAG PREJELI LETOS MANJ DONACIJ KOT V PRETEKLIH LETIH. KAR SE BO ODRAZILO V ZMANJŠANIH AKTIVNOSTIH ZA KATERE POTREBUJEMO DENARNA SREDSTVA, ZATO APELIRAMO NA VAS, DA PREKO DONACIJ PODPRETE AAG, DA BOMO LAHKO NEMOTENO DELOVALI NAPREJ.

HVALA!

This is the divider

E-NOVICE HRAST Hrastov list in plod - želodIZDAJA:

ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE

NASLOV ZA POŠTO: PREŠERNOVA 26, 4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU;

PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, JESENICE, SLOVENIJA, EU, KI JE ODPRTA TUDI V ČASU PANDEMIJE

TEL. ŠT. MOBITEL: 051 311 450, E-POŠTA: INFO@ALPEADRIAGREEN.COM

SPLETNA STRAN: HTTPS://ALPEADRIAGREEN.WORDPRESS.COM/; HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN

TTR: SI56 3300 0000 6508 788

MAJ  2021
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: