c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Predavanja o trajni mobilnosti ter predstavitev električnega avtomobila v osnovnih šolah na Primorskem


TEDEN MOBILNOSTO 2021-5

Ob izteku Evropskega tedna mobilnosti , v kateri smo tako kot vsako leto sodelovali tudi v AAG, želimo javnost opomniti, da je potrebno načela in vrednote trajne mobilnosti uvajati in izvrševati trajno, konstantno preko celega leta, ne samo v času promocije.

AAG že nekaj let skupaj s strokovnimi partnerji aktivno deluje na področju izobraževanja in ozaveščanje širše javnosti, še posebej pa mladih, šolajočih se generacij o pomembnosti trajne mobilnosti ter njenih pozitivnih vplivov na okolje. Tako smo uspeli izvzeti že zares veliko število promocijskih predavanj ter izobraževanj za osnovne in srednje šole po celotni Sloveniji.

TEDEN MOBILNOSTO 2021

V letošnjem evropskem tednu mobilnosti smo se tako ustavili na Primorskem, kje smo izvedli dve predavanji na temo Trajne mobilnost s poudarkom na električni mobilnosti. Poleg predavanj smo izvedli tudi predstavitev električnega avtomobila, sestavnih elementov električnega vozila ter demonstracijsko vožnjo za zainteresirane učitelje. Najprej smo se ustavili v OŠ Ankaran, kje je predavanje spremljalo preko 50 učencev in učiteljev7., 8., in 9. Razredov, nato pa še v OŠ Hrvatini, kjer pa nam jo je malce zagodla karantena zaradi COVID 19 , saj so na predavanjih sodelovali samo učenci 9. Razredov, ne pa tudi učenci 8. Razredov, ki so bili zaradi karantene odsotni iz šole.

TEDEN MOBILNOSTO 2021-3

Kljub temu sta predavanji in predstavitvi lepo uspeli. V AAG opažamo, da so učenci že kar v veliki meri seznanjeni s problematiko onesnaževanja okolja zaradi prekomernega prometa, prav tako pa tudi že poznajo kar nekaj oblik trajne mobilnosti in se jih tudi poslužujejo. To nas seveda resnično veseli, saj smo prepričani, da je to pravi način, da bodo mlade generacije še bolj zavestno upoštevale načela trajne mobilnosti in da se nam zaradi tega v prihodnosti obetajo boljše razmere v zvezi z onesnaženostjo zraka zaradi prometa.

PRIPIS:

V AAG smo hoteli nadaljevati z promocijo in projekti E-MOBILNOSTI med mladimi, vendar se je Vlada RS odločila, da bo financirala podnebne programe vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področjih varstvo okolja in urejanje prostora.

Pravijo, da je namen ukrepa prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka, vendar nismo zasledili niti enega projekta, ki bi spodbujal E-MOBILNOST ali kak drug podoben projekt namenjen mladim, po drugi strani pa Vlada pripričuje javnost, da je prihodnost prometa v Sloveniji in Evropi v E_MOBILNOSTI!

V AAG menimo, da so nas kot društvo v javnem interesu namensko izključili iz pogojev razpisov, saj je bil pogoj: MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ! Od 2021 naprej pa so nevladne organizacije po sklepu vlade izključene do porabe sredstev iz podnebnega sklada.

Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe RS v obdobju 2021 – 2023

Ukrep 2021 2022 2023
Sofinanciranje nevladnih organizacij 0,200 0,200 0,300
Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 0,230 0,000 0,000
skupaj podnebni sklad 145,572 111,511 97,706

Projekt E-MOBILNOST, ki smo ga zaradi obsežnosti razdelili na podprojekte, smo tako morali zaključiti, čeprav je bi bil zasnovan tako da bi podal celovito že preizkušeno rešitev izobraževanja mladih v poklicih in srednjih šolah, ki izobražujejo mlade na področju avtomehanike in strojništva. Za svoje delo smo leta 2019 prejeli tudi  nagrado častnika finance na dnevu energetikov.

V AAG SE BOMO ŠE NAPREJ TRUDILI DA IZOBRAŽUJEMO MLADE, V OKVIRU FINANČNIH ZMOŽNOSTI DRUŠTVA, SAJ SMATRAMO DA JE TAKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA NAJBOLŠA, ČE ŽELIMO ZMANJŠATI ŠKODLJIVE VPLIVE NA OKOLJE, KI POVZROČAJO PODNEBNE SPREMEMBE!

Na koncu bi se zahvalil vsem šolam, mentorjem, dijakom, raziskovalnim ustanovam in gospodarstvu, ki so sodelovali v projektu ali podprli ta projekt v upanju, da bo politika nekoč razumela, da bo brez izobraževanja težko dobiti boj s podnebnimi spremembami!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK GRE!

Povezave:

E-AVTO-MLADI

PROMOCIJA DEFICITARNIH POKLICEV – ELEKTRIČNA MOBILNOST

ALPE ADRIA GREEN JE LETOŠNJI NAGRAJENEC RAZPISA ZA ENERGETSKE NAGRADE FINANC.

.Zaključek projekta E-POL: razvoj in izdelava pilotnih polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehniških poklicnih šol

v AAG smo uspešno zaključili projekta E-voziček: Dimenzioniranje e – pogonov za poklicne šole – invalidski vozički

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: