c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Kako povečati družbene koristi v povezavi z podnebnimi ukrepi


Skupina CAN je pred nedavnim objavila poročilo:

Leta 2021 je Evropska komisija vložila vrsto zakonodajnih predlogov – tako imenovani zakonodajni sveženj št.55. Cilj je revidirati sedanji okvir podnebne in energetske politike za leto 2030, da bi dosegli nov podnebni cilj EU, to je 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Komisija je za dopolnitev svežnja za 55 primerov predlagala tudi priporočilo Sveta o zagotavljanju pravičnega prehoda na podnebno nevtralnost. To je orodje za pomoč državam članicam pri oblikovanju in izvajanju paketov politik, ki zagotavljajo pravičen prehod na podnebno nevtralnost, tako da se na celovit način obravnavajo ustrezni socialni vidiki, povezani s prehodom. Če bo sprejeto, se bo od držav članic pričakovalo, da bodo izvajale socialne, gospodarske in fiskalne ukrepe, opisane v priporočilu.

Od začetka izvajanja prvega dela zakonodajnih predlogov v okviru paketa št. 55 julija 2021 so različni akterji izrazili zaskrbljenost glede možnih distribucijskih učinkov podnebnih ukrepov, ki jih je predlagala Evropska komisija. Podnebne in energetske datoteke EU ne vključujejo sistematično poglobljene in dosledne analize pozitivnih in negativnih porazdelitvenih in družbenih učinkov predlaganih ukrepov. Medtem ko se predlagajo nekateri spremljevalni ukrepi – na primer za ublažitev škodljivih distribucijskih učinkov predlaganih ukrepov podnebne politike na stroške osnovnih potrebščin, kot so goriva za ogrevanje in prevoz, prek Evropskega socialnega podnebnega sklada –, bi bilo mogoče storiti več, da se zagotovi sistematično povezovanje. delovne in širše družbene razsežnosti v fazi načrtovanja. Medtem, socialne politike se komajda nanašajo na vplive podnebne krize – na primer nedavno sprejeti akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic ne omenja podnebja. Ta položaj ponazarja obstoječo vrzel med socialno in podnebno politiko ter potrebo po vzpostavitvi boljših sinergij med njimi in celo razmišljanju o njih na celovit način kot o komplementarnih elementih pravičnega in zelenega prehoda. 

PREBERITE CELOTNO POROČILO CAN

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: