c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG prijavil sum nezakonitih del na področju Drugega tira Divača – Koper na območju tunela T2 na platoju Črni Kal


Člani AAG in ostali občani vasi Črnega Kala in Gabrovice pri Črnem kalu občutijo vsakodnevno miniranje najmanj od 20. junija 2022 do 13. julija 2022 v dnevnem in nočnem času na projektu Drugega tira, na portalu Črni Kal tunela T2 Glinščica – Črni Kal. Miniranje se občuti tako, da najprej slišijo bobnenje in tresenje tal v zaporedju cca od 5 do 1o sekund. Posebno se občuti v nočnem času med 22.00 in 6.00 uro. Miniranje se izvaja cca 4 krat dnevno in sicer dvakrat ponoči in dvakrat čez dan. Miniranje jih vznemirja in tako poseže v njihovo telesno in duševno celovitost, zaradi teh dejstvov smo se v AAG odločili, da kršitve prijavimo Inšpekciji za energetiko in rudarstvo RS in obvestimo o tem vlado RS kot ustanoviteljico in edino družbenico družbe 2TDK d.o.o.

Pod nezakonita dela razumemo, da izvajalec Kolektor d.d, iz Kromberga Industrijska cesta 2,  5000 Nova Gorica in izvajalec Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi A.Ş., podružnica Ljubljana, Tbilisijska ulica 81, 1000 Ljubljana ni pravočasno obvestila prebivalce vasi Črnega Kala in Gabrovice pri Črnem Kalu o nameravanem miniranju in o pomenu znakov iz uporabljene sirene in sicer tako, da v krogu ogroženega območja se morajo slišati zvočni signali za opozorila[1], ki se morajo razlikovati od vsakdanjih signalov v okolici. Izvajalec miniranja bi moral jasno opozoriti na miniranje in pomen sirene,  pa vendar tega ni storil. Prav tako izvajalec izvajal miniranja tudi v nočnem času od 22.00 ure do 06.00 ure, saj je s prekomernim hrupom in povzročanjem potresa zbudil bližnje prebivalce in jih tako motil pri nočnem počitku. Najmanj je pri tem kršeno določilo 84. člena že omenjenega pravilnika o zahtevah… omenjen v sklicu pod 1, saj razstreljevalna dela se morajo tehnološko, tehnično in organizacijsko izvajati tako,  da se zagotovi varnost ljudi, naravnih in zgrajenih objektov, opreme in okolja pred vsemi možnimi učinki eksplozije, zlasti seizmični učinki, razmetom odstreljenega materiala, učinki dušljivih in strupenih plinov, toplotni učinki  razstreljevanja ter zračnim udarom Ali je upoštevana dovoljena meja potresa, ki je nastala ob miniranju. Ali so bili upoštevani normativi nemškega  standarda DIN 4150 ali avstrijskega standarda ONORM S 9020, ki se uporabljajo pri nas pri sestavi raznih poročil o miniranju ter dokazovanju[2]. V Uredbi o državnem lokacijskem načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper[3] v 41.b členu govori o miniranju, vendar ne omenja časa miniranja. To ne pomeni, da si izvajalec vzame pravico motenja nočnega miru z močnim miniranjem na začetku tunela. Poročilo o vplivih drugega tira na železniško progo na odseku Divača Koper  na okolje[4] ne poudarja možnost miniranja v nočnem času, ker je samo po sebi razumljivo, da tak vpliv na okolje predvsem na začetku tunela ni dovoljen. Še več celo omejuje delovanja miniranja na čas od 8.00 ure do 14.00 ure. Ali se izvajajo miniranja v skladu z že povedanimi elaborati, načrti, Rudarskem zakonu, pravilniki itd.

O B R A Z L O Ž I T E V:

Vas Gabrovica pri Črnemu Kalu leži na pobočju Kraškega roba pod viaduktom avtoceste A1 Ljubljana – Koper in najbližja hiša je oddaljena 433 metrov od točke vhoda v Tunel T2. Zaselek Katinare vasi Črni Kal, katera leži ob regionalni cesti R 208 Črni Kal – Kortine, pa je oddaljena cca 830 metrov.

Miniranje se je izvajalo najmanj od 21.6.2022, ko smo postali občani pozorni na miniranje in na predhodno neznano tuljenje sirene. Tuljenje sirene smo pripisali vožnjo vozila na nujni vožnji. Prav tako smo miniranje povezovali z bližnjima kamnoloma. Občani nismo bili predhodno seznanjeni z signali siren ter njihov pomen[5]. Motenje miru je ob miniranju postalo neznosno. Hrup in potres je vznemirjalo in motilo predvsem nočni počitek v času od 22.00 ure do 06.00 ure. Tudi dnevno miniranje je povzročalo občuten poseg v našo telesno in duševno celovitost.  Ob tem smo postali pozorni ter se obveščali občani med seboj o nastali situaciji miniranja v neposredni bližini našega bivanja. V spodnjem sestavku opisujem datume in uro dogodka miniranja in kakšen je bil rezultat takega početja:

 1. dne 21.junija 2022 ob 22.02 uri je bilo slišati bobnenje in tresenje zemlje tako močno, kot da je potres. Take posledice miniranje se ne občuti niti pri izvajanju miniranja v kamnolomu Črni Kal ali v Črnotičah. Miniranje se je izvajalo z zakasnitvijo tako, da je interval trajal najmanj cca. 5 sekund. 
 2. 22. junija 2022 ob 01.53 uri in ponovno minirali 15.58. Streslo celo hišo. Vrata in okna so se tresla, bobnenje.
 3. 22. junija 2022 15:58  Ponovno minirali 15.58. Streslo celo hišo. Vrata in okna so se tresla, bobnenje
 4. 23. junija 2022 ob 20.45 – minirali, tresenje hiše, oken, vrat, bobnenje.
 5. 24. junija 2022 ob 4.45 – »eksplozija, ki nas je dvignila iz postelje. Stresla se je hiša, okna, vrata… čutilo se je kot večji potres«.
 6. 26. junija ob 15.53 uri Pravkar minirali. Razen bobnenja, posebnosti ni bilo. Hiše ni občutno streslo. očitno se da minirati tudi drugače.
 7. 27. junija 2022 ob 13.11 uri Miniranje – bobnenje, tresenje hiše, oken in vrat
 8. 27. junija 2022 ob 22.05 – pravkar minirali. Hiša se je zelo konkretno stresla. Vrata in okna vibrirali.
 9. 28. junija 2022 ob 5.32 uri. »Nas je zbudila eksplozija. Povej Marinkotu, da Črni Kal ni Ukrajina, pa tudi kopalnice ne prenavljaš z eksplozivom.«           (opomba – o vseh miniranjih je bil obveščen koordinator na mestni občini Koper gospod Marinko Hrvatin, kateri koordinira zahteve in opažanja občanov do 2 TDK kot investitorja ali do izvajalcev del).
 10. 29. junija 2022 ob 00:47 – Izjemno glasna veriga eksplozij, treslo hišo, vse nas je zbudilo. Mogoče najmočnejša do sedaj. Občan seje močno razburjal, saj sta se zbudila tudi otroka.
 11. 9. julija 2022 ob 00.25 uri – močna eksplozija, streslo hišo, bobnenje in ob 5.59 uri – močna eksplozija, streslo hišo, bobnenje, tresenje šip, vrat. »V obeh primerih so nas eksplozije zbudile«. 
 12. 10. julija 2022 ob 2.21 uri »je počilo kot še nikoli do zdaj! Streslo je celo hišo, ma kaj streslo, bilo je kot da bi granato razneslo na dvorišču«.
 13. 11.7.2022 ob 3.40. Dve detonaciji. Ena manjša in ena večja. Streslo hišo in nas zbudilo.
 14. 12.7.2022 ob 2.07 – »izjemna eksplozija… streslo se je vse. To res ni več normalno«.
 15. 13.7. 2022 ob 3.56 uri – miniranje, eksplozija, tresenje hiše.

Opomba: Vseh 15 zaznav iz okolice o motenju miniranja so zapisane in časovno urejene in shranjene v arhivu avtorja tega sestavka. Če bo potrebno, lahko tudi s pričami potrdimo navedene trditve iz zaselka Katinara (Črni Kal) in iz Gabrovice pri Črnem Kalu. Zaradi odsotnosti in ostalih izostankov iz kraja bivanja nismo zabeležili vsa miniranja. Prebivalci smo se obveščali o nastali situaciji, vendar nismo zabeležili vse moteče zaznave iz okolice. Prav tako je bilo miniranje zaznano tudi v času od 29. junija do 9. julija, vendar ni bilo tako moteče. Zmanjšana moč miniranja je bila po vsej verjetnosti na podlagi intervencije koordinatorja iz MO Koper. Ta miniranja so bila znosna in ne izstopajoča od ostalega ropota v okolici.

Prav tako nismo zaznali, da se v neposredni bližini naših domovanj izvaja ustrezen monitoring, saj smo od vsega začetka zahtevali izvajanje meritev hrupa in potresnih sunkov.

Na portalu Drugega tira ni med pomembnimi dokumenti objavljen Elaborat miniranja in vsi ostali dokumenti, kateri so vezani na miniranje.

Skladno z Zakon o gospodarskih družbah[6], vam pošiljamo to obvestilo o zaznavi kršenja že opisanih človekovih pravicah. Prosimo, da skladno z vašo pristojnostjo, družba 2TDK kot investitor drugega tira na omenjeno kršitev primerno ukrepate. Dne 14.7.2022 je bila z naše strani poslana na rudarsko inšpekcijo prijava o zaznavi kršitev.

[1] Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih Uradni list RS št. 111/2003 z dne 13.11.2003

[2] Glej poročilo o meritvah potresnih učinkov miniranja v kamnolomu Razdrto dne 10.01.2020 Izdelal Vibrolab

[3] Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/0548/1159/14 in 88/15)

[4] Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, izdelovalec ProLoco štev. 354-2/2012-2 z dne 24.4.2012 in 35402-2/2012-6 z dne 25.4.2012

[5] 187. člen pravilnika za zagotavljanje varnosti…..omenjen pod sklicem 1

[6] (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/1191/1132/1257/1244/13 – odl. US, 82/1355/1515/1722/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21)

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG

#zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
%d bloggers like this: