c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Nekatera onesnažena območja v Sloveniji in zdravje ljudi.


Nekatera onesnažena območja v Sloveniji in zdravje ljudi.

Celje je najbolj onesnaženo mesto s kadmijem v Sloveniji. Najvišja izmerjena vrednost v zemlji je kar 593 mg/kg s.s. Po meni znanih podatkih je to tudi žalosten rekord v urbanem področju, vsaj v Evropi.

Problem tega onesnaženja na področju stare Cinkarne je, da se ne postopa strokovno pri izkopih in gradnji. Sanacija tega področja ni izvedena pred gradbenimi posegi. S tem nestrokovnim ravnanjem na tem področju in onesnaženjem okolja dodatno ogrožajo zdravje ljudi.

Po raziskavah dr. Lobnika je v Celjski kotlini 6000 ha onesnažene zemlje od tega je 2200 ha obdelovalne na kateri vsa leta pridelujejo pridelke za lastno uporabo in prodajo. Predvsem je zelo velika onesnaženost povrtnine, krompirja, solate, pese, pšenice in koruze.

Celje je za Trbovljami in Zagorjem najbolj onesnaženo mesto s prašnimi delci PM10- koncentracije rastejo. Prašnih delcev PM 2.5 ki so še mnogo bolj nevarni zdravju sploh ne merijo. Utemeljeno sumimo, da je to onesnaženje zelo prisotno v Celju, saj je kar 55,2% prašnih delcev v analizirani odpadni sadri pod PM5.

Celje je med najbolj onesnaženimi mesti z ozonom, ki je v kombinaciji s kontaminiranimi prašnimi delci morilska kombinacija za ljudi in naravo. Analiziran podstrešni prah je okvalificiran, zaradi velike vsebnosti cinka, kot kvalitetna cinkova ruda.

V Celju je preseženo onesnaženje z NO2 za 50% na letni ravni, max. urna koncentracija pa je presežena za 450%. Podatki so za leto 2006.

Kot posledica vseh teh onesnaženj pa je porazno zdravstveno stanje ljudi, ki na žalost kaže, da so v vseh starostnih strukturah prebivalstva bolezni dihal na prvem mestu. V starejši populaciji so še bolečine mišic in bolečine v kosteh, ter nenormalni klinični izvidi.

Umrljivost zaradi raka v Celjski regiji leta 2003 je bila 25% večja in leta 2004 30% večja od slovenskega povprečja. Samo ta podatek je skrajno zaskrbljujoč in strašljiv.

Povedati moram, da v 29 hišah okoli Cinkarne Celje, kjer so ljudje najbolj izpostavljeni, živi 85 ljudi od tega jih 69 potrebuje stalno zdravstveno oskrbo. Takšna so dejstva. Ljudje potrebujemo pomoč in ukrepanje za zaščito okolja in s tem zdravja prebivalstva.

Seznaniti vas moram z barbarskim dejanjem navoza kontaminirane zemlje iz področja stare Cinkarne na travnik zraven hiš in ljudi, ki so že do sedaj najbolj izpostavljeni onesnaženju Cinkarne. C.I. smo same naročile in plačale analizo te zemlje, ko so organi pregona in inšpekcijske službe popolnoma zatajile in niso ukrepale in preprečile navoz teh strupov, kljub temu, da so bili obveščeni. Ljudje smo se morali sami organizirati in zaščititi pred storilci kriminalnih dejanj ogrožanja okolja in zdravja ljudi. V analizi so pri devetih od desetih težkih kovin presežene kritične dopustne vrednosti. Arzen, svinec in cink presegajo 1300%, baker kar 26 krat in kadmij 600% presega kritično vrednost onesnaženja. Ti strupi so navoženi nad pomembnimi vodonosnimi viri Celja. Ljudje zgubljamo zaupanje v pravno državo, če je takšno dejanje mogoče in se storilce ni nemudoma ustavilo in kazensko preganjalo. Moram prav tako z zgroženostjo povedati, da so se celjski veljaki odločili, da te črne deponije ni, ker so mogoče kaj soodgovorni za njo, in če nečesa ni, tudi ni nevarno za okolje in ljudi. Tudi to je mogoče, verjetno samo v Celju-žal. Še to, arogantno so zavrnili plačilo materialnih stroškov te študije, gre zgolj za 1152 evrov, če verjamete ali ne !

Moram prav tako povedati, da je odvzet vzorec podzemne vode v vodnjaku imel pri -13 stopinj Celzija temperaturo plus 20 stopinj in vsebnost železa nad mejo določljivosti instrumenta. Odvzeti vzorci vode so imeli vonj po žveplovih spojinah in od štirih vzorcev nobeden ni bil piten, eden je bil celo označen kot neprimeren za pranje avtomobilov, zaradi vsebnosti kloridov. Zaradi vseh teh dejstev iz analiz, ki so bile opravljene že v preteklosti in dodatnih analiz stanja okolja, ki so opravljene v zadnjem času, je nujno potreben zakon o sanaciji celjske kotline, ki mora v temelju spremeniti mišljenje odgovornih, ki so vsa leta držali glavo v pesku in niso ukrepali in sestavili vseh podatkov, ki so res strašljivi. Naša opozarjanja niso namenjena širjenju panike temveč ozaveščanju ljudi v kako izjemno degradiranem okolju živimo in kako se moramo vesti, da vsaj naši otroci in vnuki ne bodo tako zelo bolni, kot so starejši.

Še nazadnje, da ne bom predolg, dne 10.4. se je iz stolpa Cinkarne valil črno rjav smrdeč dim, dne 22.4. 2009 se je v Cinkarni Celje zgodila eksplozija prašenja, ko smo nekaj ur bili izpostavljeni prašenju s prahom iz proizvodnje TiO2, ki je potencialno kancerogen. In še zadnja huda ura se je zgodila 1.7. 2009, ko kar pol ure niso delali filtri in uprava Cinkarne trdi, da so izpustili v okolje le 32 kg SO2. Slike tega onesnaženja in dejstvo, da spustijo v okolje vsako uro okoli 20 kg SO2, ko filtri delujejo pa govorijo vse o resničnosti navedb teh ljudi. To niso incidenti, to so ekscesi, ki se vrstijo zelo velikokrat in zato ta najbolj ekološko sporen del proizvodnje ne sodi v urbano okolje. Izpusti H2S, zelo strupenega plina so v fazi razklopa v proizvodnji TiO2 normalen pojav in samo srečo imamo, če veter dovolj močno piha, da ga ljudje zaznajo v manjši količini. Samo za informacijo, Celjska kotlina ima v povprečju kar 114 dni v letu temperaturno inverzijo in je ne prevetrena, lahko si samo mislite, kako je vonjati vonj po gnilih jajcih H2S in oster pekoč vonj SO2, poleg vsega ostalega, kar se ne vonja in se ne vidi. Sicer pa so najbolj v nebo vpijoča neumnost izjave odgovornih, da so njihova onesnaženja sto in večkrat manjša od dopustnih. Pa se zavedamo, da ni samo Cinkarna Celje onesnaževalec. Občinska oblast nas je po nasvetu »strokovnjakov«, ki skrbijo predvsem za svoje finančne koristi, osrečila še s sežiganjem blata iz komunalne čistilne naprave v sežigalnici komunalnih odpadkov, ki ji pravijo v posmeh zdravi pameti toplarna. Še samo ta podatek kompost, ki ga pridobivajo v centru za ravnanje z odpadki ima tako zelo veliko kadmija, da ni primeren za revitaliziranje zemlje. Pa hkrati je uprava Cinkarne izjavila, da trideset let nimajo več kadmija v proizvodnji.

In zaradi tega in takih izjav odgovornih potrebujemo pomoč vas znanstvenikov in organov oblasti, saj, če bi njihove izjave bile resnične, bi živeli v bistveno bolj čistem okolju kot živimo. Opozarjamo na dejstvo, da je premalo merilnih naprav za meritve aktualnega onesnaženja, tako, da lahko prikrivajo resnično stanje aktualnega onesnaževanja, ko tudi tako hud izpust SO2 1.7. 2009 ni bil zabeležen na obstoječi napravi. Ker so po izjavah uprave vsi izpusti v okolje v skladu z zakonom, nas torej zastrupljajo v skladu z zakonom, res smo potolaženi. Pogoltnost kapitala na račun zdravja ljudi ne more in ne sme biti vodilo razvoja naše družbe. Opravite analizo stroškov in koristi, kaj pomeni toliko bolne populacije in zastrupljenih otrok in kaj to pomeni za prihodnost našega lepega in z zgodovino bogatega mesta Celja in prihodnost Slovenije.

Odprto pismo Vladi Republike Slovenije ob
nameravani prodaji
Acroni-ja d.o.o.

Spoštovani predsednik vlade in odgovorni ministri. Gorenjsko ekološko
združenje od svoje ustanovitve naprej opozarja odgovorne na sanacijo
akumulacije Moste in sanacijo železarniškega odlagališča halde,
ter prilagoditev poslovanja ACRONI-ja
ekološkim
evropskim direktivam.

Zasipanje jezeraPoznano
nam je, da je podana strokovna ocena zatrpanosti
akumulacije Moste preko 2 milijona m3 usedlin iz bivše
proizvodnje
Železarne Jesenice in sedanjega ACRONI-ja,
vprašljive
pa so tudi odplake izpod halde. Nevarne
usedline,
vsebujejo težke kovine in fosfate. Področje na katerem je zgrajena HE
Moste, je
na plazovitem terenu, poleg tega pa stoji na potresni prelomnici. Ob
morebitnem
večjem potresu predstavlja akumulacija pravo ekološko bombo za celotno
porečje
reke Save. Poznana nam je tudi okoljska
problematika
ACRONI-ja, ki si kljub ekološko sporni
proizvodnji
poskuša pridobiti okoljsko dovoljenje IPPC,
čemur v
GEZ-u odločno nasprotujemo, vse dokler ne bo
sanirana
streha jeklarne ter izvedena sanacija odpraševalne
naprave, saj je po rezultatih meritev jasno razvidno, da je količina
izpustov v
okolje iz nedefiniranih virov tudi do 80%. Skupaj z zeleno inciativo
smo zbrali več kot 450 podpisov podpore krajanov, ki živijo v neposredni
bližini ACRONI-ja, proti podelitvi enotnega okoljskega dovoljenja IPPC ali kakršnega koli okoljskega dovoljenja, dokler ne bo izvedena
sanacija
jeklarne.

Izpusti v zrakTla
v okolici ACRONI-ja na območjih Koroška
Bela, Sl. Javornik ter Lipce,
kjer
stoji poleg stanovanjskih naselij še osnovna šola, vsebujejo težke
kovine in dioksine. V preteklem obdobju so
bile narejene meritve, ki
pa niso zanesljive, predvsem meritve dioksinov,
ki bi
morale biti izvedene po evropski direktivi EHAP. Dejstvo, da ministrstvo
za
zdravstvo bioloških testov še ni uvedlo v nacionalni monitoring,
je danes velik problem Slovenije. Evropska unija je 9. 06. 2004 sprejela
okoljski akcijski program (EU EHAP – European
Environmental & Health
Action Plan 2004-2010), ki naj bi povezal
pojavljanje
različnih bolezni s stopnjo onesnaženosti okolja. Poudarek plana je na
zdravem
življenju otrok, zato je geslo tega načrta “Prihodnost naših otrok”.
Akcijski plan za obdobje 2004-2010 povezuje vseh 25 članic Evropske
unije.
Ključni elementi plana so razdeljeni v tri sklope s skupno 13.
aktivnostmi – z
njimi bodo spremljali pojav alergij, nevroloških in razvojnih motenj, kancerogena obolenja in učinke hormonskih
motilcev (disruptorjev). Plan Evropske unije
EHAP je osredotočen na
kemične snovi v okolju, kot so dioksini, PCB
(poliklorid bifenili),
težke
kovine in hormonski motilci.

Iz medijskih poročil smo zasledili informacijo, da vlada želi prodati
ACRONI
d.o.o.

Od vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se pred prodajo:

 1. sanira jeklarno v ACRONI
  d.o.o.
 2. sanira akumulacijski jez HE
  Moste
 3. sanirajo brežine bivše
  Železarne Jesenice
 4. sanira izpuste odpadnih vod
  iz ACRONI-ja
 5. izplača pravično odškodnino
  lastnikom zemljič, ki so posledično
  onesnažena
  zaradi strupenih izustov iz Jeklarne!
 6. Izvede meritve
  onesnaženosti okolja po direktivi EU EPAH

V kolikor naše zahteve ne bodo upoštevane, bomo aktivirali širšo
javnost ter
sprovedli tudi druge ukrepe, vse dokler naše
zahteve
ne bodo realizirane.

Protest septembra 2004

Ekološki pozdrav!

Gorenjsko ekološko združenje

Vojko Bernard

glavni tajnik

Dostavljeno po E- pošti:

 • g.Janez Janša PREDSEDNIK
  VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
 • g.dr.med. Janez Podobnik
  MINISTER ZA OKOLJE IN PROSTOR
 • g.mag. Andrej Vizjak
  MINISTER ZA GOSPODARSVO
 • g.mag. Andrej Bručan
  MINISTER ZA ZDRAVSTVO
 • mediji

Vlada Republike Slovenije

g. Janez Janša – predsednik

Spoštovani!

V Gorenjskem Ekološkem Združenju smo Vam poleti
posredovali
odprto pismo v zvezi z sanacijo ACONI-ja
d.o.o. ter
jezu hidroelektrarne Moste. Vlada je to problematiko uvrstila, po
posredovanju
Varuha za človekove pravice,  v obravnavo
oktobra tega leta vedar je bila ta
problematika
črtana iz dnevnega reda.

Od ministerstva za
gospodarstvo
smo kot odgovor prejeli le obsodbo, češ, da je Gorenjsko Ekološko Združrenje krivo, da ni bila izvedena sanacija HE
Moste,
ker smo po njihovem mnenju mi preprečili sanacijo HE Moste z zaščito
barja,
vendar smo bili edina nevladna organizacija, ki je podprla projekt in v
projektu Modro sožitje tudi aktivno sodelovala.

Od Vlade RS pričakujemo, da bo v razumnem roku,
t.j. v roku
enega meseca, obravnavala problematiko Acroni
d.o.o.,
ter HE moste. V kolikor do obravnave v tem
roku ne bo
bomo prisiljeni obvestiti ustrezne institucije v EU ter seznaniti z ignoranckim odnosom Vlade RS širšo Slovensko
javnost.

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: