c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG PODALA VLOGO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC ZA NAMERAVANI PROJEKT CERO NOVA GORICA


clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje

Vojkova 1b

1000 Ljubljana

Datum: 29.03.2013

Zadeva: VLOGA AAG ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC IN PRIPOMBE NA NAMERAVANI PROJEKT CERO NOVA GORICA

Mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, vlaga dne 29. 03.2013 zahtevo za vstop v postopek presoje in izdaje okoljevarstvenega soglasja za Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica – MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa župan Matej Arčon,….

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

STE ŽE PODPISALI PETICIJO “PROTI PRAHU”???

NAJDETE JO NA POVEZAVI: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/03/25/peticija-drzavljanov-republike-slovenije-za-takojnje-sprejetje-eu-ustrezne-zakonodaje-v-drzavnem-zboru-s-podrocja-obvladovanja-smradu-pranih-delcev-duikovih-oksidov-formalde/

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

TTK: SI56 9067 2000 0636 284, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo po odločbah Ministrstva za Kmetijstvo in Okolje kot nevladna javnem interesu na področju okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice,Slovenija, EU; GMS: (386)051 311 450/ Tel: +386 4583 6640
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: