c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

OVD za Papir Servis d. o. o. napisano površno in brez vseh ustreznih soglasji.


clip_image002CIVILNA DRUŽBA

SPODNJI KAŠELJ – PODGRAD – ZALOG

Ljubljana, 25. marec 2013

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Urad za upravljanje z vodami

Oddelek območja srednje Save

Einspielerjeva 6

1000 LJUBLJANA

ZADEVA: selitev Papir servisa d. o. o. iz Most na Vevče

ZVEZA: dovoljenje 35406-50/2012 z dne 16. 11. 2012

Spoštovani,

Agencija Republike Slovenije za okolje je 16. 11. 2012 izdala odločbo o spremembi dovoljenja št. 35406-50/2012 za Koto d. o. o..

Zanima nas, ali ste kot institucija izdali pripravljavcem dovoljenja ustrezno soglasje, saj je lokacija na Agrokombinatski cesti 80 neprimerna za to dejavnost, saj je v neposredni bližini stanovanjsko naselje in izvir potoka Bubnovka, kar pomeni, da gre za poplavno območje.

Prosimo za čimprejšnji odgovor in posredovanje dovoljenja št. 35406-50/2012, 35407-54/2010 in 35407-61/2006.

S spoštovanjem,

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Posredujem vam odgovor ARSO, da Papir Servis d. o. o. ni vložil vloge za pridobitev soglasja, da opravlja lahko svojo dejavnost na Vevški c. 52, kjer je lokacija označena kot poplavno območje in bi moralo pridobiti ustrezno soglasje.

Verica Vogrinčič
Sekretarka

Svetovalka za odnose z javnostmi

Sedaj imamo, še en dokaz več, kako je bilo “Okoljevarstveno Dovoljenje” za Papir Servis d. o. o. napisano površno in brez vseh ustreznih soglasji! V NAŠI DRŽAVI ŠE VEDNO DELAMO “PO DOMAČE” – UMAKNEMO SMRAD IZ ENE LOKACIJE IN GA ŽELIMO PRESTAVITI NA DRUGO!!! AAG še vedno čaka na našo pritožbo in zahtevo, da v tej zadevi nastopimo, kot stranski udeleženec.

PODPIŠITE PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA O SMRADU:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu 
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: