c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PAPIR SERVIS: Nove težave za Odlazka


Nove težave za Odlazka

3

FINANCE.SI

26.10.2013 15:20

Matic Cvelbar

Matic Cvelbar

Podjetje Papir servis je ostalo brez okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje v Vevčah

Upravno sodišče je razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je pridobil Papir Servis v lasti Martina Odlazka. Ta sicer že od februarja obratuje v Vevčah. Kot pravijo v civilni družbi, je ministrstvo za kmetijstvo in okolje naložilo, da se obratovanje podjetja v Vevčah ponovno obravnava. “Civilne družbe v ČS Polje, Ribiška družina Vevče in Alpe Adria Green smo izredno zadovoljni nad odločitvijo Upravnega sodišča,” so zapisali v sporočilu za javnost. Pritožbo v zvezi s Papir Servisom so na upravno sodišče prek organizacije Alpe Adria Green vložili krajani Vevč, potem ko je kmetijsko ministrstvo njihove pritožbe zavrnilo.

Upravno sodišče je ugotovilo, da je agencija zaradi napačne uporabe materialnega prava dejansko stanje ugotovila pomanjkljivo, tako da ne daje zanesljive podlage za odločitev o zahtevi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Tožbi krajanov je zato ugodilo, izpodbijano odločbo odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovni postopek.

Kot je nedavno poročala STA, so v podjetju Papir servis še vedno mnenja, da imajo za delovanje obrata v Vevčah, ki mu nasprotujejo okoliški prebivalci, pridobljena vsa ustrezna dovoljenja. Drugačnega mnenja pa so na inšpektoratu za kmetijstvo in okolje, ki je Papir servisu maja in julija izdal prepoved predelave odpadkov oziroma obratovanja naprave za predelavo odpadkov.

Inšpektorat izdal odločbo o prepovedi obratovanja

Papir servis se je zoper odločbo o prepovedi pritožil, drugostopenjski organ pa je odločbo odpravil in zadevo vrnil prvostopenjskemu organu v ponovno obravnavo. Inšpektorat je nato opravil ponoven ogled in julija izdal novo odločbo o prepovedi obratovanja naprave za predelavo odpadkov, saj podjetje za Vevče ni imelo pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja. Tega je zdaj upravno sodišče razveljavilo.

Papir Servis je izgubil okoljevarstveno dovoljenje

Postopek se vrača na ministrstvo
26. oktober 2013 ob 15:49,
zadnji poseg: 26. oktober 2013 ob 16:09
Ljubljana – MMC RTV SLO/STA

Upravno sodišče je v petek razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje podjetju Papir Servis, ki od februarske selitve papir predeluje v obratu v Vevčah.

Odločba je seveda razveselila krajane, zbrane v lokalno civilno iniciativo in društva, predvsem pa nevladno organizacijo Alpe Adria Green, ki je okoljevarstveno dovoljenje v njihovem imenu sodno izpodbijala.

Potem ko je Agencija RS za okolje Papir Servisu izdala okoljevarstveno dovoljenje za lokacijo v Vevčah, so se krajani in civilne iniciative nanj pritožili, a je ministrstvo za kmetijstvo in okolje pritožbe zavrnilo oz. zavrglo. Krajanom je tako ostala možnost sprožitve upravnega spora.

 


Upravno sodišče je ugotovilo, da je agencija zaradi napačne uporabe materialnega prava dejansko stanje ugotovila pomanjkljivo, tako da ne daje zanesljive podlage za odločitev o zahtevi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Tožbi krajanov je zato ugodilo, izpodbijano odločbo odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovni postopek na ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Kot v sodbi pojasnjuje sodišče, agencija pri izdaji dovoljenja Papir Servisu ni preverjala, ali gre pri novi lokaciji v Vevčah za območje, kjer veljajo predpisi s področja varstva voda, prav tako ni preverjala vseh vplivov na okoliško prebivalstvo. Sklep, da naprava ne bo vplivala na okolje, je zato prenagljen. Sodišče ob tem še dodaja, da bo pri ponovnem odločanju o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja pomembna tudi presoja o obremenjevanju okolja s smradom, pa čeprav predpisov o mejnih vrednostnih smradu nimamo.

L. D.

Problemi Papir servisa niso problem občine

Župan Zoran Janković: Odpadno embalažo lahko namesto Papir servisa odvaža tudi kdo drug

Janez Petkovšek, Ljubljana
tor, 29.10.2013, 16:00

Ljubljana – Odprava okoljevarstvenega dovoljenja za vevški obrat Papir servisa in njegovo morebitno zaprtje ni problem občine, temveč tega podjetja. Če bo izgubilo koncesijo za odvoz in predelavo odpadne embalaže, bo pač Slopak izbral drugega koncesionarja.

To je na novinarsko vprašanje, kako komentira razveljavitev OVD za Papir Servis, na svoji tiskovni konferenci med drugim povedal župan Zoran Janković. V nadaljevanju je sicer pojasnil, da je najverjetnejši scenarij ta, da bo Papir servis skušal dobiti soglasje za neko prehodno obdobje, v katerem bo izpolnil vse zahteve, ki jih je upravno sodišče naložilo njemu in upravnemu organu ob morebitnem ponovnem pridobivanju OVD. 

Vzporedno pa se Snaga že pripravlja na morebitni prevzem posla z odpadno embalažo.

Zbiralci surovin na eni lokaciji

Sicer pa je župan razložil, da si MOL prizadeva že dlje časa urediti lokacijo za vse zbiralce odpadnih surovin (železo). Najnovejša je na zemljišču med ljubljanskim avtosejmom in Snagino deponijo. Tja bi lahko preselili vse zbiralce kot so podjetje Rematom iz Dobrunj, pa Jašarija in Rajića. 

Zimska služba in KPL

Bolj kot zaplet s Papir servisom župana skrbi prihajajoča zima in z njo povezana zimska služba. Ker je v MOL glavni koncesionar za čiščenje in vzdrževanje 1160 kilometrov cest in 560 kilometrov kolesarskih stez ter pločnikov podjetje KPL, se boji, da bi stečajni upravitelj podjetja CPL upnike skušal poplačati s tovornjaki svojega hčerinskega podjetja KPL. 

Če bi jih zasegel, potem bi mesto ostalo brez zimske službe in v prometu bi s tem zagotovo povzročili izredne razmere. 

Rezervni načrt 

Ima pa Janković že načrt B. V okviru mestnih služb se že pripravljajo na ustanovitev svoje gradbene operative, ki bi skrbela za vzdrževanje in čiščenje mestnih cest ter drugih javnih površin. Priznal je tudi, da so zaradi nevarnosti, da bi nakazan denar zasegli upniki CPL, za opravljene storitve in plače KPL denar letos večinoma nakazovali na hčerinsko podjetje KPL Rast. 

Dovoljenje za Kolezijo

Na koncu je povedal še to, da je pretekli petek MOL dobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega olimpijskega bazena Kolezija s spremljajočimi objekti (ki pa še ni pravnomočno). Še letos naj bi porušili dva dotrajana objekta, po novem letu pa začeli graditi nove.

Ko smo župana vprašali, kdaj bo predstavil analize prometa pred zaprtjem Slovenske ceste (nulto stanje) in po njej, je dejal, da bodo te znane po novem letu. Zdaj namreč izvajajo štetja prometa in zbirajo pripombe obiskovalcev ter meščanov. 

Na vprašanje, ali je že podpisal dopolnilo k pogodbi o organizaciji EP v košarki, pa je odvrnil le, da bo 567 tisoč evrov plačal v 15 dneh po podpisu dopolnila.

Majhen korak za človeštvo, velik za Vevčane

Upravno sodišče je krajanom Vevč priznalo pravico do bivanja v čistem in zdravem okolju ter razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je podjetju Papir servis za lokacijo v tiskarni SET Vevče izdala Agencija RS za okolje. V Papirju servisu pa se bojijo, da bi lahko sodba katastrofalno vplivala na obstoj podjetja.

Janez Mlakar, direktor Papirja servisa: Sodba upravnega sodišča v Ljubljani pomeni veliko katastrofo za naše podjetje, ki zaposluje 768 ljudi, od tega 332 invalidov. (Foto: Luka Cjuha/dokumentacija Dnevnika)

»To je sicer šele prvi korak in majhen korak za človeštvo, a velik za Vevčane,« je povedal član Državljanske pobude Vevče in neformalni vodja Vevčanov v sporu s podjetjem Papir servis Aleš Babnik, potem ko je upravno sodišče smetarskemu gigantu razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje za lokacijo v tiskarni SET Vevče. Po njegovih besedah je odločitev upravnega sodišča krajanom Vevč vsaj malo povrnila zaupanje v pravno državo, ki se je po številnih nelogičnih in neargumentiranih odločitvah pristojnih organov že dodobra porušilo.

Arso pomanjkljivo ugotavljal stanje na terenu

Podjetje Papir servis se je letos spomladi po 22 letih iz Most preselilo v Vevče z vso tehnologijo za predelavo odpadkov vred, ne da bi pred tem pridobilo pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje. Vevčani, ki so prihodu predelovalca odpadkov nasprotovali od samega začetka, so se na odločbo, ki jo je izdala Agencija RS za okolje (Arso), najprej pritožili na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, a tam za njihove argumente niso imeli posluha. Zadnji korak, preden bi okoljevarstveno dovoljenje postalo pravnomočno, je bil upravni spor, ki so ga Vevčani vložili s pomočjo organizacije Alpe Adria Green.

Po nekajmesečnem premisleku je upravno sodišče Vevčanom pritrdilo in podjetju Papir servis v celoti razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje ter zadevo vrnilo v ponovni postopek. Sodišče je v sodbi pojasnilo, da je Arso zaradi napačne uporabe materialnega prava dejansko stanje na lokaciji v Vevčah ugotovil pomanjkljivo. To pomeni, pojasnjuje sodišče, da Arso pri izdaji dovoljenja Papirju servisu ni preverjal, ali gre pri lokaciji v Vevčah za območje, kjer veljajo predpisi s področja varstva voda, prav tako ni preverjal vseh vplivov na okoliško prebivalstvo. Po mnenju sodišča je zato sklep, da naprava za zbiranje in predelavo nenevarnih odpadkov ne bo vplivala na okolje, prenagljen.

V Papirju servisu so nad sodbo zgroženi

Krajani Vevč zdaj čakajo na naslednji korak Papirja servisa. Aleš Babnik iz Državljanske pobude Vevče pričakuje, da bo smetarsko podjetje na Arso vnovič vložilo vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, saj si bo s tem kupilo čas. »Vodstvu Papirja servisa je bržkone jasno, da v Vevčah zaradi pritiska krajanov dolgoročno ne bodo zdržali. A glede na to, da potrebujejo za preselitev na drugo lokacijo najmanj pol leta, bi bil presenečen, če ponovne vloge za okoljevarstveno dovoljenje ne bi oddali. Lahko pa se s Papirjem servisom tudi dogovorimo, da jih pod določenimi pogoji pustimo eno leto pri miru, če se pisno zavežejo, da se bodo v tem času preselili,« je povedal Babnik in dodal, da se ne bojijo morebitnih nadaljnjih strokovnih izpodbijanj, češ da imajo v rokavu tisoč in en strokovni argument.

Na drugi strani, v podjetju Papir servis, so nad sodbo, s katero so se seznanili prek medijev, zgroženi in zaskrbljeni, nam je povedal njegov direktor Janez Mlakar. »Sodba upravnega sodišča v Ljubljani pomeni veliko katastrofo za naše podjetje, ki zaposluje 768 ljudi, od tega 332 invalidov. Trenutno preučujemo vse pravne možnosti in pripravljamo tehtne strokovne argumente, da ne pride do najhujšega možnega scenarija,« je na kratko pojasnil Mlakar in dodal, da bo sodbo podrobneje komentiral prihodnji teden na novinarski konferenci, na kateri bo spregovoril tudi o usodi podjetja.

Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi tudi na mestni občini pospešeno iskali rešitev za čimprejšnjo selitev Papirja servisa na Cesto dveh cesarjev, kamor naj bi se Papir servis tako in tako preselil, ko bo zgrajen center za ravnanje z odpadki na Barju

Bo moral Papir Servis tudi iz Vevč?

Potem ko je Papir Servis obrat za predelavo odpadkov preselil iz Most v Vevče, mu je upravno sodišče preklicalo okoljevarstveno dovoljenje, ker bi podjetje moralo izdelati presojo vplivov na okolje, česar pa ni naredilo, češ da ni potrebe.

Video

Iz SVETA: Papir servisu vzeli dovoljenje za obratovanje – video – http://www.24ur.com/novice/slovenija/70-odstotna-obdavcitev-nepojasnjenega-premozenja.html

SVET 24

Socialna bomba grozi Ljubljani

 Simon Rosc
 29.10.2013 07:00:00

Upravno sodišče je izdalo odločbo, s katero družbi Papir servis, d. o. o., odvzema okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija RS za okolje in katerega veljavnost v skladu z veljavno zakonodajo je potrdilo ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Papir servis brez dovoljenja ne sme obratovati, kar pomeni izgubo službe za skoraj 800 zaposlenih, to pa tiktakajočo socialno bombo.

Družba Papir servis, d. o. o., ki je bila že v preteklosti tarča napadanj okoliških prebivalcev in je zaradi tega tudi preselila svojo proizvodnjo iz ljubljanskih Most v Vevče, je tam znova naletela na neodobravanja.

Okoliške prebivalce naj bi motila preobremenjenost okolja s prometom, hrupom, onesnaževanje voda in smrad, ki naj bi se širil na tem območju. Krajani Vevč so sprožili pritožbeni postopek na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je v tej zadevi odločilo, da je družba Papir servis okoljevarstveno dovoljenje pridobila povsem v skladu z veljavno zakonodajo – izdala ga je Agencija RS za okolje.

Službo bo izgubilo skoraj 800 zaposlenih.

A ker se Vevčani s tem nikakor niso strinjali, so preko nevladne organizacije Alpe Adria Green na upravnem sodišču sprožili upravni postopek, v sklopu katerega je upravno sodišče odločilo, da se zdaj Papir servisu to isto okoljevarstveno dovoljenje odvzame.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bi lahko to katastrofo začasno še preprečilo.

Ker je sodišče s tem odločilo povsem drugače, kot sta pred tem presodili strokovni instituciji, torej Agencija RS za okolje in ministrstvo za kmetijstvo in okolje, se poraja vprašanje, ali si je sodišče v tem primeru vzelo dovoljenje, da ne presoja samo s pravnega, temveč tudi s strokovnega vidika.

Ali bo vlada pomagala rešiti težavo?

A pustimo ob strani vse spore neodobravanja in nasprotujoče si odločitve in se vprašajmo, kaj odvzem takega dovoljenja pomeni za zaposlene v Papir servisu. Brez okoljevarstvenega dovoljenja družba na območju Vevč ne more več obratovati. To pomeni takojšnjo izgubo službe vseh 768 zaposlenih, od katerih je 332 oseb s statusom invalida.

Gre tudi za osebe z nizko stopnjo izobrazbe, kar pomeni, da so to tudi težje zaposljivi delavci. To pa za območje Ljubljane pomeni pravo socialno bombo, njeno odštevanje do eksplozije pa se je očitno že začelo.

A ministrstvo za kmetijstvo in okolje bi lahko to katastrofo začasno še preprečilo, in sicer z izdajo začasne odločbe, ki jo ureja 221. člen Zakona o upravnih postopkih. V zvezi s tem smo se danes tudi obrnili na pristojno ministrstvo, a do zaključka redakcije odgovora od njih še nismo prejeli.

Vsekakor ne gre pozabiti na skoraj 800 zaposlenih, ki si v Papir servisu služijo kruh, kar nekaj med njimi pa je tudi takih, katerih družine so odvisne od zaposlitve v omenjenem podjetju, saj sta tam zaposlena dva družinska člana.

Po odgovore v zvezi z nastalo situacijo smo se obrnili tudi na nevladno organizacijo Alpe Adria Green, ki je upravni spor sprožila, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za gospodarstvo in druge institucije. Njihove odgovore še pričakujemo in jih bomo predstavili v prihodnjih dneh.

Smo pa že dobili odgovor predsednika Civilne družbe Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog Milana Mirkova, ki je na vprašanje, kako komentira sodbo z vidika, da bo zaradi tega najverjetneje službo izgubilo skoraj 800 ljudi, odgovoril, da so s sodbo zadovoljni.

768 delovnih mest vsekakor ni zanemarljivih in vlada bi lahko v tem primeru odigrala ključno vlogo. Ali jo bo?

O morebitni pomoči pa smo povprašali tudi predsednico vlade RS Alenko Bratušek. Med finančno krizo, ko je pomembno vsako delovno mesto (trenutno je v Sloveniji 118.913 iskalcev zaposlitve, delovnih mest pa je na voljo le 768), nas je namreč zanimalo, ali bo vlada kakorkoli pomagala rešiti nastalo situacijo. 768 delovnih mest vsekakor ni zanemarljivih in vlada bi lahko v tem primeru odigrala ključno vlogo. Ali jo bo?
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: