c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pojasnilo ARSO o sodbi Upravnega sodišča za družbo Papir servis


Dne 22.2.2013 je Agencija RS za okolje (ARSO)družbi Papir servis, d.o.o., Ljubljana, izdala okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v pokriti hali, v katerem je določila pogoje za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi in okolja. Na okoljevarstveno dovoljenje se je pritožilo več oseb (civilna iniciativa, društvo Alpe Adria Green). Zadevo je ARSO odstopila pristojnemu Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je pritožbe 29. 5. 2013 zavrnil in potrdil dovoljenje.
Društvo Alpe Adria Green je sprožilo upravni spor, zato je ARSO celotno zadevo konec junija 2013 odstopila Upravnemu sodišču. ARSO sodbe Upravnega sodišča še ni prejela, pač pa se je z njo seznanila iz medijev. Iz izreka sodbe izhaja, da je okoljevarstveno dovoljenje, ki navedeni družbi dovoljuje predelavo odpadkov v obratu Vevče, odpravljeno, zadeva pa vrnjena ARSO v ponovni postopek.
Upravno sodišče je v navedeni sodbi ugotovilo, da uredba, ki je bila podlaga za izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni skladna z Zakonom o varstvu okolja ter evropskimi predpisi in sodbami Sodišča EU. Konkretno okoljevarstveno dovoljenje torej ni odpravljeno, ker ARSO ne bi odločala na podlagi in skladno z veljavnimi predpisi, pač pa, ker so predpisi (konkretno gre za Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje) neskladni s pravnimi akti višje hierarhične ravni (konkretno Zakonom o varstvu okolja in Direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje). Poudariti je treba, da upravni organi nimajo pristojnosti opredeljevati se do zakonitosti podzakonskih predpisov, pač pa to v posamičnih zadevah sme storiti Upravno sodišče (tim. exceptio illegalis).
Zaključek sodišča, da je ARSO napačno uporabila materialno pravo in posledično pomanjkljivo ugotovila dejansko stanje, je spričo zgornjih navedb logično, saj drugače ni mogla ravnati. Upravno sodišče je v sodbi pokazalo tudi, kako je treba razumeti in uporabiti navedeno uredbo, da bo dosežena njena skladnost z zakonom in evropskim pravom, čemur bo ARSO v ponovnem postopku tudi sledila.

Po mnenju Arsa pri izdaji dovoljenja za Papir servis drugače niso mogli ravnati

Vir DNEVNIK / Avtor:  STA

29. oktober 2013 (nazadnje spremenjeno: 7:53 29. oktober 2013)

Oznake: Papir Servis

Ljubljana –  Okoljevarstveno dovoljenje za Papir servis v Vevčah ni odpravljeno, ker Agencija RS za okolje (Arso) ne bi odločala skladno s predpisi, temveč ker so predpisi neskladni z zakonom in področno direktivo, so glede sodbe upravnega sodišča pojasnili na agenciji. V Papir servisu pa so odločitev sodišča označili za veliko katastrofo za podjetje.

(Foto: Luka Cjuha)

Na Arsu so glede nedavne sodbe sodišča pojasnili, da uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki je bila podlaga za izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni skladna z zakonom o varstvu okolja ter evropskimi predpisi in sodbami Sodišča EU.

“Zaključek sodišča, da je Arso napačno uporabil materialno pravo in posledično pomanjkljivo ugotovil dejansko stanje, je spričo zgornjih navedb logičen, saj drugače ni mogel ravnati,” so v sporočilu za javnost zapisali na agenciji. Po njihovih navedbah je upravno sodišče v sodbi pokazalo tudi, kako je treba razumeti in uporabiti navedeno uredbo, da bo dosežena njenaskladnost z zakonom in evropskim pravom. Kot so zagotovili, bodo v ponovnem postopku temu tudi sledili.

Arso je družbi Papir servis februarja izdal okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v pokriti hali, v katerem je določil pogoje za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi in okolja. Na okoljevarstveno dovoljenje so prejeli več pritožb, o njih je odločalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki pa je maja letos potrdilo dovoljenje, pojasnjujejo na Arsu.

Krajani Vevč so prek organizacije Alpe Adria Green sprožili upravni spor, v katerem je upravno sodišče odpravilo okoljevarstveno soglasje, ki Papir servisu v obratu v Vevčah dovoljuje predelavo odpadkov, in zadevo vrnilo agenciji v ponovno odločanje. Kot pojasnjujejo na Arsu, sodbe še niso prejeli, temveč so se z njo seznanili iz medijev.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje pa so za STA pojasnili, da so sodbo upravnega sodišča prejeli v ponedeljek, ter dodali, da bo Arso sledil napotilom sodišča.

OPOMBA ALPE ADRIA GREEN:

KOLIKO PODJETIJ IN OBJEKTOV JE PO TAKI NESKLADNOSTI DOBILO OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE OZ.SOGLASJE, PA V SLOVENIJI VE SAMO “BOG” – MINISTRVA IN ARSO SIGURNO NE!!!!!

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: