c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Plinovod Ajdovščina-Osp tudi skozi sito AAG


V postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za gradnjo plinovoda med Ajdovščino in Ospom je Arso te dni okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green (AAG) priznal status stranke v postopku. V AAG se namreč borijo proti plinovodu, saj trdijo da bo ta povsem degradiral kraško okolje.

Vojko Bernard

Foto: Lea Kalc Furlanič

KRAS > Kot stranski udeleženec bodo imeli tudi uradno možnost vplivanja in pritožb na odločitve načrtovalcev.

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG) je v začetku novembra na Arso vložila zahtevo za priznanje statusa stranskega udeleženca v upravnem postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo prenosnega plinovoda M6 na odseku Ajdovščina-Osp. V AAG se namreč borijo proti plinovodu, saj trdijo, da bo ta povsem degradiral kraško okolje.

Prejšnji teden je AAG prejela sklep, da ji je Arso priznala lastnost stranskega udeleženca.“V postopku smo ugotovili, da je pravni interes vlagateljice za vstop v postopek podan, saj ima status nevladne organizacije, ki na področju okolja deluje v javnem interesu,” je v sklepu zapisala direktorica urada za varstvo okolja in narave Inga Turk.

Predsednik AAG Vojko Bernard pa je poudaril, da bodo v sklopu tega položaja lahko tudi formalno upoštevane njihove pripombe, mnenja, opozorila in drugo.

Lahko bodo soglašali ali zavračali stališča in obrazložitve nosilca projekta, se pritožili na sklepe načrtovalca posega prenosnega plinovoda, čigar umestitev že nekaj časa razburja širšo javnost in ga zavračajo tudi občine na Krasu.

“Dokler ni zaključen postopek javne razgrnitve predloga okoljevarstvenega soglasja, se kot stranka v postopku še ne moremo odzvati. Sicer pa zastopamo nekatere lastnike in solastnike zemljišč na območju katastrskih občin Merče in Povir,” je še dodal Bernard.

AAG opozarja, da bodo načrtovalci z gradnjo plinovoda v več točkah kršili zakon o varstvu narave, saj bodo po nepotrebnem z ogromnimi količinami plina obremenjevali okolje, kar škoduje trajnostnemu razvoju.

Namesto uvajanja obnovljivih virov energije bodo z dodatnim virom plina povečali porabo fosilnih goriv, s čimer, tako AAG, kršijo tudi evropsko direktivo, ki je zapovedala svojim članicam zmanjšanje rabe fosilnih goriv za 20 odstotkov in obenem povečanje rabe obnovljivih virov energije za 20 odstotkov.

V AAG so še prepričani, da bodo načrtovalci plinovoda s hudimi posegi v zavarovana in nezavarovana območja degradirali kraško krajino in kulturno in naravno dediščino ter s tem onemogočili prebivalcem trajnostni razvoj.

LEA KALC FURLANIČ

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo prevsem občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: