c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Začetek postopka ocene ustavnosti koncesije za izgradnjo 8 HE na Muri


Sreda, 15. junija 2016

pobuda za začetek postopka za

Oceno ustavnosti koncesije za izgradnjo verige osmih hidroelektrarn na reki Muri

Brod na Muri, Krog

-Vlada RS je že pred več kot 10 leti Dravskim elektrarnam Maribor (DEM) z uredbo podelila koncesijo za izgradnjo osem hidroelektrarn na reki Muri, pri čemer predmetna Uredba kot takšna nikoli ni bila predmet celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), čeprav bi morala biti. Pred kratkim je postalo jasno, da poskuša Vlada RS to zahtevo zaobiti s pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) le za hidroelektrarno Hrastje – Mota in s tem izvesti CPVO ločeno zgolj za ta odsek, s čimer javnost do sedaj ni bila seznanjena.

Društvo za preučevanje rib Slovenije je vložilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja (Uradni list RS, št. 120/05).

Uredba o koncesiji je protizakonita in protiustavna, ter v nasprotju z nacionalno in EU zakonodajo, saj ni upoštevala smernic za varovanje narave, izvedba načrta bi pomenila nedopustno poslabšanje stanja površinskih voda reke Mure v nasprotju z okvirno vodno direktivo EU, strateška presoja vplivov na okolje za celotno verigo hidroelektrarn ni bila nikoli narejena, javni razpis za podelitev koncesije ni bil objavljen, prav tako pa Slovenija o tem projektu ni obvestila sosednjih držav s katerimi si delimo reko Muro, k čemur jo obvezuje Espoo konvencija.

-Društvo za preučevanje rib Slovenije, WWF (Svetovni sklad za naravo) in koalicija več kot 40 nevladnih organizacij močno nasprotujejo temu projektu, ki bo za vedno spremenil Muro, kot jo poznamo, in pozivajo k ohranitvi te naše edinstvene reke in so pričeli s kampanjo »Rešimo Muro – Naj Mura teče brez ovir«, s katero želijo opozoriti javnost na grožnjo, ki jo izgradnja HE predstavlja Muri in njeni biotski raznovrstnosti.


PODPORNIKI KAMPANJE »REŠIMO MURO«:

Podporniki
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: