c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Težke kovine v zelenjavi


Urša Peternel

Analiza vzorcev solate in korenja z jeseniških njiv je pokazala, da je bila v dveh vzorcih korenja presežena oziroma dosežena vrednost svinca. Tako vrednost kadmija kot svinca pa sta bili preseženi oziroma doseženi pri obeh vzorcih korenja, ki so ga – kupili v trgovini …

korenjesolata

Jesenice – V sklopu Akcijskega programa varstva okolja v jeseniški občini že dalj časa spremljajo, kako onesnaženo je okolje v tem železarskem mestu in okolici. V prejšnjih letih so analize zemljin pokazale, da je zemlja na Jesenicah onesnažena s svincem, cinkom, kadmijem, nikljem in arzenom, kar je posledica železarske industrije in prometa. Zato so začeli analizirati tudi vsebnost težkih kovin v zelenjavi, ki raste v jeseniški zemlji. Nazadnje so vzorce zelenjave vzeli septembra lani, jih v analizo poslali v Kanado, rezultate pa prejeli pred dnevi.

Vzorce solate in korenja so vzeli na osmih lokacijah (na vrtovih ob stanovanjskih objektih od Planine pod Golico do Koroške Bele, Slovenskega Javornika, Blejske Dobrave, Lipc, središča mesta), za primerjavo pa so v analizo vključili še vzorce omenjenih dveh vrtnin iz dveh jeseniških trgovin. Prav solata in korenje naj bi namreč sodila med zelenjavo, ki ima velik sprejem kovin v užitne dele. Tako so v analizo v Kanado poslali deset vzorcev solate in deset vzorcev korenja.

In kaj so pokazali rezultati analiz? Rezultati so pokazali, da mejne vrednosti za svinec in kadmij niso bile presežene pri nobenem vzorcu solate. So pa bile dosežene oziroma presežene mejne vrednosti svinca pri dveh vzorcih korenja, in sicer presežena pri korenju, ki je raslo na vrtu na Dobravski ulici na Slovenskem Javorniku, dosežena pa pri vzorcu korenja, ki so ga nabrali na Lipcah. Pri korenju z jeseniških njiv nikjer ni bila presežena vrednost kadmija, je pa bila ta – zanimivo – presežena pri v trgovini kupljenem korenju. Prav tako je bila pri obeh trgovinskih vzorcih korenja dosežena mejna vrednost svinca.

V sklopu analize so merili tudi vsebnost cinka, molibdena, bakra, niklja, kobalta, arzena, kroma in živega srebra v zelenjavi, a pri teh elementih evropska uredba sploh ne določa najvišjih dovoljenih oz. mejnih vrednosti, tako da ni mogoče dati ocene, ali so v solati in korenju presežene ali ne.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: