c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Dimnikarji po novem – Je prosta izbira le farsa za javnost?


Poslanci so oktobra sprejeli zakon o dimnikarskih storitvah, ki uvaja licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabnikom. Z zakonom se ureja področje, ki bi bilo sicer s 1. januarjem 2017 v celoti prepuščeno trgu, izvajanje dimnikarskih storitev, ki se je do sedaj opravljalo kot obvezna gospodarska javna služba, pa v celoti neregulirano.

Opustitev sedanjega koncesioniranega načina izvajanja dimnikarskih storitev je bila načrtovana že s koncem leta 2015, vendar lani pripravljeni predlog zakona o dimnikarskih storitvah na vladi ni bil sprejet. Zato je državni zbor konec lanskega leta podaljšal koncesijski sistem do konca letošnjega decembra, vlada pa je pripravila nov predlog, ki po zatrdilih ministrstva za okolje in prostor prinaša prednosti tako za dimnikarske službe kot uporabnike dimnikarskih storitev. Novi zakon namreč uvaja licenčni sistem.

PREDNOSTI

Licence bodo veljale za območje vse Slovenije in ne bodo časovno omejene, dimnikarskim družbam pa jih bodo podeljevale ali odvzemale upravne enote. Za porabnike pa to pomeni, da bodo lahko sami izbrali izvajalca dimnikarskih storitev, pri tem pa bodo po novem določene tudi najvišje cene storitev.

Na ministrstvu za okolje in prostor ocenjujejo, da je največja prednost za uporabnike uvedba izbire dimnikarske družbe, za dimnikarje pa v predlaganem licenčnem sistemu, saj ne bodo več omejeni na posamezna območja. Prosta izbira dimnikarja bo zaradi konkurence med ponudniki storitev, kot pravijo na ministrstvu, za uporabnike lahko pomenila manjše stroške. Glede samih cen pa zakon predvideva, da se namesto sedanjih fiksnih določa zgolj še maksimalne cene, ki bodo določene na podlagi časovnih normativov za posamezno storitev. »S postavitvijo maksimalnih in ne fiksnih cen nameravamo omogočiti, da končne cene, ki jih bodo plačevali uporabniki, določi trg, vendar največ v višini, ki jo bo določila vlada. Konkurenca med dimnikarskimi družbami pa bo poskrbela, da bodo dimnikarji optimizirali svoje delo in opravljali storitve po cenah, ki bodo za njih še vzdržne, ne pa po administrativno določenem ceniku,« pojasnjujejo.

KAKO BO PO NOVEM?

Kolikokrat na leto nas bo po novem dimnikar (lahko) obiskal, za zdaj še ni znano, bodo pa roki in pogostost opravljanja storitev, kot pravijo na ministrstvu, določeni glede na strokovne podlage in izkušnje dosedanjega izvajanja in bodo različni za različne tipe kurilnih naprav. »Zakon določa obveznost opravljanja dimnikarskih storitev, ki je uporabnik ne more odkloniti, podzakonski akt, ki je v pripravi, pa bo določal pogostost pregledov,« pravijo o uredbi, ki jo morajo pripraviti v 6 mesecih od sprejema zakona, in dodajajo: »Največ razlik bo za posamezne tipe kurilnih naprav, pri katerih je tehnološko zagotovljeno učinkovitejše delovanje in torej ni potrebno tako pogosto izvajanje dimnikarskih storitev. Za druge naprave želimo določiti pogoje, ki bi ob izpolnitvi lahko pomenili odločitev za daljše periode med dvema storitvama (opravljen servis, kvaliteta goriva).«

Na naše vprašanje, ali bo še vedno tako, kot se je v preteklosti dodajalo, da bo dimnikar prišel samo »kasirat«, na ministrstvu odgovarjajo, da ne obstoječa ne prihodnja ureditev ne predvidevata, da bi dimnikar prišel k uporabniku računat storitve, ki jih ni izvedel. »Za nadzor nad pravilnim izvajanjem dimnikarskih storitev in zaračunavanjem teh je pristojna inšpekcija,« dodajajo. Če uporabnik ne bo zadovoljen z izvedbo dimnikarskih storitev, se bo lahko glede na to, ali bo nezadovoljen z izvedeno storitvijo ali zaračunavanjem storitve, obrnil na inšpekcijo, ki je pristojna za izvajanja nadzora na posameznem področju.

ZAVRNILI VSE PREDLOGE

Pripravljavci zakona so zavrnili vse predloge NVO in CI, med katerimi je bil eden pomembnejših, da se dimnikarske storitve obračunavajo po dejansko vloženem času in predvideni postavki 20 evrov na uro. Po mnenju NVO in civilnih iniciativ bi bilo to edino pravično in ustrezno in bi bistveno izboljšalo kakovost dimnikarskih storitev, saj dimnikarji ne bi bili več pod pritiskom časa. Po njihovem prepričanju predviden obračun dimnikarskih storitev po normativu časa, ki ga bo oziroma je določila ministrica, in predvideni urni postavki, ki jo določi vlada, omogoča podražitev dimnikarskih storitev. Opozarjajo tudi, da cene dimnikarskih storitev niso enake za vse lastnike malih kurilnih naprav. Oddaljenejši uporabniki malih kurilnih naprav (nad 25 km) bodo namreč dimnikarjem morali plačati še potne stroške. To pa pomeni, kot pravijo, da si bomo zaradi čim manjših stroškov morali izbrati obstoječe koncesionarje, in je zato tolikokrat povedano s strani ministrstva o prosti izbiri dimnikarja le farsa za javnost.

Na očitek NVO in CI, da je novi zakon mešanica med javnim interesom in tržno dejavnostjo ter da država z njim nesorazmerno posega v lastninske pravice lastnikov kurilnih naprav (zakon namreč prinaša nekaj novosti tudi na tem področju), zaradi česar bi po njihovem veljalo razmisliti o ustavni presoji zakona, na ministrstvu odgovarjajo, da zaradi zagotovitve ciljev – varstvo okolja, varstvo zdravja in premoženja, požarna varnost in energetska učinkovitost malih kurilnih naprav – izvajanje dimnikarskih storitev ne more biti prepuščeno trgu, temveč da je tudi v prihodnje potrebna regulacija tega področja, zaradi česar so tudi pripravili zakon o dimnikarskih storitvah. Ob tem pa še dodajajo, da gre tudi v primeru tehničnih pregledov motornih vozil za poseg v lastnino posameznika, ki pa je, tako kot v tem primeru malih kurilnih naprav, z vidika varovanja življenja in zdravja ljudi, varstva premoženja ter tudi okolja smiseln in sorazmeren.

ROK ZA IZBIRO 30. JUNIJ 2017

Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev lahko izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev, pri čemer se bo to obdobje lahko skrajšalo, če bo pristojna inšpekcija ugotovila, da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih storitev v skladu z zakonom. Za tiste, ki tega ne bodo storili, se bo štelo, da so z izvajalcem zadovoljni, in bo to delo še naprej opravljal tisti, ki ga je doslej. Uporabniki bodo lahko izbrali izvajalca dimnikarskih storitev s seznama dimnikarskih družb, ki ga bo objavilo ministrstvo v dveh mesecih od uveljavitve zakona na svoji spletni strani, posredovali pa ga bodo tudi na vse občine.

Image result for dimnikar

SPISEK izvajalcev dimnikarske službe na dan 14.2.2017

“EZ” Emir Zec S.P. Bevkova ulica 2 Ajdovščina
Branko Luk S.P. Male Žablje 69 Dobravlje
Denis Luk S.P. Male Žablje 69 Dobravlje
Andrej Božič s.p. Kidričeva ulica 24 Celje
Celjski dimnikarji d.o.o. Podjavorškova ulica 1 Celje
Dimnikarstvo d.o.o. Celje Gregorčičeva 6A Celje
Janko Tomažič s.p. Maistrova ulica 26 Celje
Dimnikar Dimko, Sabahudin Zajić s.p. Partizanska cesta 6 Rakek
Energodim d.o.o. Partizanska cesta 6 Rakek
Dimnikarstvo Vidmar, Ines Govednik s.p. Srednja vas 14 Semič
DIMNIKARSTVO DIMKODIM, Azad Seferović s.p. Goričica pri Ihanu 1D Domžale
DIMTECH dimnikarstvo, Martin Šlebir s.p. Za hribom 22 Trzin
SDG, d.o.o. Prešernova cesta 7A Domžale
ČISTO OKOLJE KDN, dimnikarske storitve Gornja Radgona d.o.o. Lackova ulica 21 Gornja Radgona
DIMNIK, Dimnikarsko podjetje, Radenski vrh, d.o.o. Radenski Vrh 15C Radenci
EKO DIMNIK, d.o.o. Stritarjeva cesta 9 Grosuplje
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Cesta na Krko 7 Grosuplje
Dimnikarstvo Idrija Dejan Šukalo s.p Levstikova ulica 5 Idrija
Dimnikarstvo Idrija Stanko Šukalo s.p. Levstikova ulica 5 Idrija
SANIS d.o.o. Zaprta ulica 3D Izola
KNOF, dimnikarstvo in storitve, Alojz Cizelj, s.p. Podkoren 17 Kranjska Gora
Dimnikarček Irena Lavrič Kotar s.p. Podgorska ulica 11B Kočevje
Dimnikarstvo Lavrič d.o.o. Podgorska ulica 35 Kočevje
DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o. Koroška cesta 45 Kranj
DIMNIKARSTVO REŽONJA, JOŽEF REŽONJA, s.p. Renkovci 110C Turnišče
MEDIAL, dimnikarske storitve Lendava d.o.o. Kranjčeva ulica 23 Lendava
RŠA VLEK-meritve in servisno dimnikarske storitve d.o.o. Ulica 25. maja 8 Turnišče
DIMNIKARSTVO LITIJA, DOBRAVEC FRANC, S.P. Sitarjevška cesta 47A Litija
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME MARJAN PRANJIĆ S.P. Ulica bratov Rozmanov 4 Ljubljana
DIMNIKARSKI MOJSTER S.O.S. ISMET OKIĆ S.P. Vodmatska ulica 18 Ljubljana
DIMNIKARSTVO-MERITVE EMISIJ KASIM ALIĆ s.p. Cesta dveh cesarjev 108H Ljubljana
ENERGETSKI SERVIS vzdrževanje energetskih naprav in objektov ter storitve dimnkarske službe d.o.o. Roška cesta 2 Ljubljana
STORITVE ČIŠČENJA , MATEJA KRIŽMAN S.P. Tržaška cesta 479 Brezovica pri Ljubljani
STO-SERVIS d.o.o. Storitve, Ljubljana Brnčičeva ulica 13 Ljubljana-Črnuče
PRODIGI, trgovina in storitve d.o.o. Mali Lipoglav 79 Šmarje-Sap
KDS Dimnikarske storitve Ljutomer d.o.o. Razlagova ulica 13B Ljutomer
Dimnikarstvo Kraner, Vincencij Kralj s.p. Notranjska cesta 14 Logatec
DIM.SLUŽBA VEHOVAR, D.O.O. Ob Dravi 6 Maribor
DIMNIKARSKE STORITVE IN POSLOVNO SVETOVANJE, ARTY RODOŠEK S.P. Ob Dravi 6 Maribor
DIMNIKARSTVO DIMKO, D.O.O. Ob Dravi 6 Maribor
DIMNIKARSTVO KAMIN, D.O.O. Mlinska ulica 22 Maribor
DIMNIKARSTVO TALABER, D.O.O. Mlinska ulica 22 Maribor
DIMNIKARSTVO ŽUPANEK, D.O.O. Ob Dravi 6 Maribor
MAJA GRIČAR S.P. Ulica Maglicevih 8 Miklavž na Dravskem polju
PUŠNIK ANTON, S.P. Bolfenška ulica 4 Maribor
Dimnikarstvo Mario Juriša s.p. Radovica 25 Metlika
ABD – DIMNIKARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o. Trstenjakova ulica 2A Murska Sobota
ČIŠČENJE DK NAPRAV MARTJANCI d.o.o. Martjanci 14 Martjanci
DBUNDERLA DOMINIK BUNDERLA s.p. Fikšinci 33 Fikšinci
DIMNIKARSTVO FARKAŠ ZLATKO FARKAŠ s.p. Lončarovci 26 Lončarovci
DIMNIKARSTVO JAKOŠA mag. Mateja VLAJ s.p. Brezovci 34 Brezovci
Dimnikarstvo Damijan Kocbek s.p. Vojkova cesta 8B Solkan
Dimnikarstvo Križanič Marjan s.p. Prvačina 179 Prvačina
Dimnikarstvo Samo Pavlič s.p. Kojsko 36 Kojsko
Dimnikar d.o.o. Jurčičeva ulica 15 Novo mesto
EKOENERGETIKA – DIMNIKARSTVO DRUŽBA ZA VARSTVO OKOLJA D.O.O. Vrazova ulica 9 Ormož
EKOENERGETIKA – DRUŽBA ZA ČIŠČENJE, PREGLEDOVANJE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV IN ENERGETIKO D.O.O. Vrazova ulica 9 Ormož
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O. Hardek 21C Ormož
DUROT Dimnikarstvo Pesnica d.o.o. Spodnje Dobrenje 25B Pesnica pri Mariboru
Cadea d.o.o. Planina 221 Planina
Dimnikarstvo Lipanje, Uroš Lipanje s.p. Trnje 42 Pivka
Dimnikarska družba Jure Gregorčič s.p. Slovenja vas 21A Hajdina
Dimnikarstvo Završnik d.n.o. Anželova ulica 24 Ptuj
Kaminko Konjiček – Pušnik d.n.o. Zgornja Hajdina 44A Hajdina
AS GROUP d.o.o. Kranjska cesta 4 Radovljica
O.R. INŽENIRING d.o.o. Kranjska cesta 4 Radovljica
PRIMOŽ RAUTER, S.P. Vodnikova cesta 5 Bohinjska Bistrica
EKO DIM, d.o.o. Gačnikova pot 2 Ravne na Koroškem
Petrol energetika, d.o.o. Koroška cesta 14 Ravne na Koroškem
Dimnikarstvo Esad Čatić s. p. Lepovče 43 Ribnica
Dimnikarstvo in sanacija dimnikov Fadil Okić s. p. Cesta Notranjskega odreda 46 Sodražica
Dimnikarstvo Katja Šmalc s. p. Zavoda 18A Sodražica
Dimnikarstvo Smajil Okić s. p. Cesta Notranjskega odreda 46 Sodražica
DIMKO, SIMON KOLMAN S.P. Metni vrh 19 Sevnica
DIMNIKARSTKE STORITVE BOJAN BLAŽIČ S.P. Glavni trg 44 Sevnica
DIMNIKARSTVO MARTIN TURK S.P. Prešna loka 23A Sevnica
SNEDIM D.O.O. Ribniki 12 Sevnica
DIMNIKARSTVO KUKOVEC, GRETI VAN DEN BERGE S.P. Komen 148 Komen
ENERDIM, VZDRŽEVANJE KURILNO DIMOVODNIH NAPRAV IN SERVIS GORILCEV, JURE PIPAN S.P. Križ 82 Sežana
DIMNIKARSTVO BOŠTJAN TREFALT s.p. Makole 6 Makole
FRANC VINDIŠ s.p. Tomšičeva ulica 23 Slovenska Bistrica
DIMNIKARSKE STORITVE MILAN KOLAR s.p. Mlinska cesta 8 Slovenske Konjice
DIMNIKARSTVO BENČ, dimnikarske storitve Benjamin Oprešnik s.p. Industrijska ulica/Loče 26 Loče
DIMNIKARSTVO LAPUH, storitve, d.o.o. Liptovska ulica 19 Slovenske Konjice
DIMKO d.o.o. Fužinska ulica 8 Škofja Loka
Dimnikarstvo Uroš Verač s.p. Trg svobode 2 Žiri
JANEZ REBERŠAK s.p. Drensko Rebro 34 Lesično
Dimnikarstvo, Slavko Pirih, s.p. Trg maršala Tita 17 Tolmin
Lepoša dimnikarstvo d.o.o. Gabrsko 57C Trbovlje
Energetika Pečnik Gašper Pečnik s.p., P.P.181 Kidričeva cesta 2A Velenje
Dimnikarji, podjetje za opravljanje dimnikarskih storitev in trgovino, d.o.o. Cesta Otona Župančiča 17 Zagorje ob Savi
Dimnikarstvo Savinja d.o.o. Ulica Ivanke Uranjek 5A Žalec
Energetika Pečnik d.o.o. Kapla 49 Tabor
Plamen skupina, dimnikarske storitve d.o.o. Pongrac 167A Griže

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: