c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

BMW uničuje naravne vrednote državnega pomena “Mokrišče Ledine pod Ratečami”


Brez dovoljenja je 10. 02. 2017 BMW na Mokrišču Ledine pod Ratečami postavil poligon za vožnjo vozil BMW X DRIVE, kar so potrdili tudi na PP Kranjska Gora.

DSCN2827 (1)DSCN2828

Ledine so presihajoče jezero, v katerega se zliva potok Trebiža in predstavlja širše območje naravnega rezervata Zelenci. Kot mokrišče so življenjski prostor ogroženih barjanskih in močvirskih rastlinskih ter živalskih vrst. Hkrati pa so Ledine pomembne tudi iz hidrološkega vidika.

DSCN2829 (1)DSCN2832 (2)

O tem dogodku so se na široko razpisali v časniku Finance, samo “POZABILI” so pod fotografije 10, 13, 14, 15 in zadnji fotografiji napisati, da so te posnete na območju vrednote državnega pomena “Mokrišče Ledine pod Ratečami”.  ( https://avto.finance.si/8854144/%28reportaza%29-Ko-ti-pametni-stirikolesni-pogon-da-%3E%3Ekrila?utm_content=link_15&utm_medium=email&utm_campaign=avto_portal&utm_source=17022017&f_tid=a4242aff6933ba84815576f66306b942)

Društvo AAG – Jalovec iz Rateč je prijavilo kršitev inšpekciji za okolje, vendar do danes še niso ukrepali.

V prijavi so zapisali, da  smatrajo,  da gre pri tem za kršitve povezane s prepovedjo vožnje v naravnem okolju in da se mokrišče uničuje tudi s parkiranjem motornih vozil in avtodomov (slednji večkrat fekalije odvržejo kar v mokrišče) nad mokriščem. To parkirišče nikakor ni urejeno in obstaja velika možnost razlitja olj in drugih strupenih snovi v mokrišče. Poleg tega v naravnem območju Ledin kmetje v samem vodotoku izpirajo cisterne z gnojevko. O tem so pisali tudi na siol.net: http://siol.net/zasciteno-obmocje-ledin-pod-ratecami-tarca-nevestnih-domacinov-162347

DSCN2836DSCN2837

V AAG dvomimo, da organizatorji zadnjega dogodka, skupno z udeleženci niso vedeli, da je dogodek organiziran v Ledinah, saj bi vsak “pismen” Slovenec moral vedeti da je to območje naravna vrednota državnega pomena. Take kršitve in uničevanje naravnih vrednot se dogajajo zaradi  neučinkovitega inšpekcijskega nadzora. Državna in občinska inšpekcija prelagata svoje pristojnosti ena na drugo ali pa se sploh ne odzoveta prijavam, ki jih podajo društva za zaščito okolja in tamkaj živeči prebivalci, kršiteljem pa se ne zgodi nič.

DSCN2838DSCN2833

Od lokalnih prebivalcev smo izvedeli, da ima podoben poligon tudi podjetje Audi Quattro in sicer v Planici, pod steno Ciprnika, nad tekaškim poligonom in poleg morene Planiškega ledenika, ki je prav tako naravna vrednota (poleg tistega, ki je narejen na bivšem nogometnem igrišču, pod manjšimi skakalnicami).

p.s. Fotografije je posnela ekoparulja AAG

Blaž Račič – delo

tor, 21.02.2017, 07:00

Z beemveji po zaščitenem mokrišču

Organizatorji poligona trdijo, da niso vedeli, da gre za naravno vrednoto. Dovoljenja za prireditev niso pridobili.

»Za izvedbo poligona v Ratečah smo pridobili soglasje lastnika zemljišča, vendar, žal, nismo bili obveščeni, da se nahaja na zaščitenem območju,« je včeraj za Delo dejala Maja Ilec, direktorica korporativnega komuniciranja v BMW Group Slovenija, in zagotovila, da so »takoj, ko so bili na to opozorjeni, aktivnosti prenehali«.V nevladni organizaciji Alpe Adria Green (AAG) dvomijo, da organizatorji dogodka skupaj z udeleženci ne bi vedeli, da je dogodek organiziran v Ledinah, saj bi po njihovem vsak pismen Slovenec moral vedeti, da je to območje naravne vrednote državnega pomena. Takšne kršitve in uničevanje naravnih vrednot se dogajajo zaradi neučinkovitega inšpekcijskega nadzora, je prepričan Vojko Bernard, predsednik AAG.

Podjetje Si sport je kot podizvajalec BMW Group Slovenija na jeseniški upravni enoti pridobilo dovoljenje za organizacijo javne prireditve Dežela BMW xDrive za drugi, tretji in četrti konec tedna v februarju, je povedala Alenka Burnik, načelnica UE Jesenice. Dejala je, da so dovoljenje izdali le za prireditveni prostor pri hotelu Skipass in na snežni plaži v Kranjski Gori, ne pa tudi za območje pri Ratečah.

»Žalostno, da se to sploh dogaja«

Na inšpektoratu za okolje in naravo so potrdili, da so prejeli prijavo. »Iz nje gre razbrati, da gre predvidoma za prirejanje vožnje v naravnem okolju oziroma vožnjo v naravnem okolju, domnevno brez ustreznega dovoljenja, kar bi pomenilo kršitev zakona o ohranjanju narave (ZON). V zadevi bo uveden postopek o prekršku,« pravijo na okoljskem ministrstvu, pod okrilje katerega spada inšpektorat.

Zakon o ohranjanju narave določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila. Območje Ledina je naravna vrednota državnega pomena, kar je še dodatni vzrok, da takšnih dejavnosti tam ni mogoče organizirati, odgovornost podjetij pa bi morala biti pri tem še toliko večja, je dejal Metod Rogelj, vodja kranjske enote zavoda za varstvo narave. Pravi, da ga žalosti, da »se sploh morajo ukvarjati s takšnimi vsebinami«. Lastnik zemljišča jih za soglasje za izvedbo voženj ni zaprosil, je povedal Rogelj in dodal, da mu ga na podlagi zakona niti ne bi izdali.

Rogelj je izpostavil še, da mediji pogosto promovirajo takšne vožnje in da bi morala podjetja voznike učiti, da ne smejo voziti kjerkoli. Podobne vožnje lahko potekajo na urejenih parkiriščih, lahko pa tudi občine z odloki določijo pogoje in območja, kjer je mogoče voziti v naravnem okolju.

Petra Mlakar – Dnevnik
21. februar 2017 21. februar 2017 0:00

Za incident z BMW je bila kriva nevednost, ne brezbrižnost

Naravovarstvena organizacija Alpe Adria Green je opozorila, da naj bi podjetje BMW Group v Ratečah kršilo prepoved vožnje z motornimi vozili po naravnem okolju. V podjetju pravijo, da za zaščitenost območja niso vedeli, zadevo pa zdaj obravnava okoljska inšpekcija.

Pri BMW Group Slovenija so poligon v soglasju z lastnikom zemljišča postavili ob mokrišču Ledine. Po pojasnilu, da je takšno početje na tem območju prepovedano, so se, pravijo v podjetju, od tam nemudoma umaknili.
»Pri BMW Group so brez dovoljenja 10. februarja na mokrišču Ledine pod Ratečami postavili poligon za vožnjo vozil,« so včeraj medije obvestili iz okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green. »Ledine so presihajoče jezero, v katero se zliva potok Trebiža in predstavlja širše območje naravnega rezervata Zelenci. Kot mokrišče so življenjski prostor ogroženih barjanskih in močvirskih rastlinskih ter živalskih vrst,« opozarja predsednik AA Green Vojko Bernard.Nenavadno početje na naravni vrednoti državnega pomena so opazili člani društva za naravo Jalovec Rateče in o tem, kot je povedala predsednica društva Polona Petrovič Erlah, obvestili okoljsko inšpekcijo. Enako so, ko so bili o dogodku obveščeni, storili tamkajšnji policisti in medobčinski redarji.

Imeli so dovoljenja, a za drugo lokacijo

V kranjski območni enoti Zavoda RS za varstvo narave so po besedah vodje Metoda Roglja za dogodek izvedeli od domačinov. »Šlo je za organizirano vožnjo, ki je z motornimi vozili v naravnem okolju prepovedana, na območju, ki je naravna vrednota državnega pomena, pa so še dodatni razlogi za prepoved.« V zavodu jih žalosti, da so priča takšnim dogodkom, saj bi morala biti posebno tovrstna podjetja po mnenju Roglja zavezana k varovanju narave. Nasprotno pa vožnjo po njej, kar je očitno že iz televizijskih spotov, še propagirajo. »Takšne prireditve je mogoče izvajati na parkiriščih ali drugih z občinskim odlokom za to določenih območjih, za kar dajejo dovoljenja občine in upravne enote. V nasprotnem primeru kršiteljem, če so pravne osebe, grozi od 1000 do 2000 evrov kazni.«

V BMW Slovenija so imeli za dogodek tako dovoljenje občine Kranjska Gora kot upravne enote Jesenice, kar so nam potrdili tudi v obeh ustanovah. A kot poudarja načelnica UE Jesenice Alenka Burnik, zgolj za lokacijo pri hotelu Skipass in na Snežni plaži. Dovolili so jim testne počasne vožnje z vozili in inštruktorji varne vožnje čez manjše ovire na parkirnih prostorih hotela, panoramske vožnje po lokalnih cestah, animacijski program z vozno izkušnjo ob smučišču, zabavni program, kulinarično doživetje in podobne dejavnosti.

Ob opozorilu so se umaknili

Snežne razmere na tej lokaciji niso dovoljevale vseh načrtovanih dejavnosti, ki so si jih za tisti dan zadali pri BMW Group Slovenija, zato so za izvedbo poligona v Ratečah pridobili soglasje lastnika zemljišča. »Vendar pa žal nismo bili obveščeni, da je to zemljišče na zaščitenem območju,« pojasnjuje Maja Ilec, direktorica korporativnega komuniciranja. A kot pojasnjuje Rogelj, bi moral lastnik za takšen dogodek zaprositi za dovoljenje skladno z zakonom o ohranjanju narave, ki pa ga za to območje zagotovo ne bi dobil.

»Takoj, ko smo bili na to opozorjeni, smo aktivnosti prekinili. Za neljubo situacijo se opravičujemo in zagotavljamo, da naš namen nikakor ni bil poseganje v naravno okolje,« pojasnjuje Ilčeva. Dodaja, da ima celoten dogodek sicer odgovorno noto, saj želijo voznike naučiti, kako pravilno reagirati v nevarnih situacijah in tako preprečiti morebitne nesreče.

Kljub vsemu so nam z ministrstva za okolje in prostor pojasnili, da bo v zadevi uveden postopek o prekršku, v katerem bo okoljska inšpekcija ugotavljala, ali gre dejansko za kršitev zakona. Za dodatna pojasnila o okoliščinah dogodka pa si bodo na inšpektoratu pomagali tudi s policisti in medobčinskimi redarji, ki so bili na prireditvi
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: