c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Mnenja in pripombe Alpe Adria Green (AAG) na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije


Alpe Adria Green je v zahtevanem roku s strani MOP poslal mnenja in pripombe na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v skladu s sklepom IV/4

WP_20161210_12_49_06_Pro

AAG ima na  izvajanju Aarhuške konvencije naslednja mnenja in pripombe:

1. AAG ugotavlja, da je težko locirati problematiko izvajanja oziroma neizvajanja Aarhuške konvencije k posameznim členom in odstavkom. Zato navajamo težave in kršitve bolj celovito, saj je verjetno, da se tičejo več členov in odstavkov.

2. Najprej navajamo nespoštovanje 30 dnevnega roka za javno razpravo.

NVO CNVOS vzdržuje števec teh kršitev, pri čemer mora preveriti vsak predpis, ali je spoštovan rok. AAG ugotavlja, da je zelo veliko predpisov šlo v javno razpravo z nespoštovanjem 30 dnevnega roka. Števec najdemo na povezavi in velja za sedanjo vlado (od 18.9.2014):

http://www.stevec-krsitev.si/

3. Skoraj vsa ministrstva kršijo Resolucijo o normativni dejavnosti (ReNDej) – povezava:

http://www.stevec-krsitev.si/resolucija-o-normativni-dejavnosti/

v izdatni meri okrog 50 % predpisov.

Resolucija vsebuje tudi člene in odstavke Aarhuške konvencije.

4. Na primer Ministrstvo za okolje in prostor ima naslednjo statistiko:

Predlogi predpisov:

– ki niso bili dani v javno razpravo: 4

– z rokom javne razprave krajšim od 30 dni: 105

– v javno razpravo brez roka za pripombe: 3

– s kršitvijo Resolucije (skupaj): 112

– s spoštovanjem Resolucije (skupaj): 84

– skupaj objavljeni: 196

5. Poročilo omenja Resolucijo o normativni dejavnosti na strani 25, pri poročilu o izvajanju 8. člena Aarhuške konvencije, ki glasi: Udeležba javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov in/ali splošno veljavnih pravno obvezujočih normativnih aktov.

6. Vendar v rubriki Ovire pri izvajanju 8. člena Poročilo navaja odgovor: Organi o tovrstnih ovirah niso poročali.

Poročilo zgornje porazne statistike MOP in velikega kršenja Aarhuške konvencije ne navaja in AAG smatra, da je treba števec CNVOS (glej povezavo) v celoti navesti v Poročilu!

7. Ne nazadnje je treba urediti tudi neodvisno financiranje nevladnih organizacij s področja okolja in narave. Problem je v tem, da odvisnost NVO od sofinanciranja MOP in drugih ministrstev večinoma onemogoča kritično držo NVO in s tem izkrivlja sliko stanja okolja in narave in predpisov v Sloveniji.

8. Prav tako je problem v sofinanciranju pravne pomoči, saj NVO ne morejo oblikovati dragih pravnih služb, katerim je država uredila bogat status. Brez pravne udeležbe v postopkih pa je delovanje NVO kot korekcijskega člena vsake družbe onemogočeno. Kajti ministrstva so v službi lobijev, ki zahtevajo škodljive posege v prostor, ki imajo dovolj denarja tudi za pravne postopke, če je treba. Ministrstva večinoma ne branijo okolja in narave, tudi prebivalcev ne. Gre za izrazito nesorazmerje. Samo nekatere zavzete NVO so tiste, ki so zadnje upanje mnogih prebivalcev proti škodljivim posegom.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard
%d bloggers like this: