c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

e-novice AAG: HRAST 4/2017


Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS

This is the divider

Vojko6Vojko Bernard – Predsednik Alpe Adria Green

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave  je 17.04.2017 poslal predsedniku Vlade, vladi, ministrom,  poslanskim skupinam DZ ter Državnemu svetu Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS

Alpe Adria Green, ki naravoslovno deluje » ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK« je že v preteklosti dal pripombe na tako imenovani 5.koridor, ki pa nikoli ni postal resničnost, zaradi odstopa Italijanske strani od tega projekta.Sedanja razprava v javnosti in državnih organih o projektu »2.tir«, nas spominja na igro »KDO BO KOGA«. AAG se je že pred časom odločil, da podpre …

 

BERI DALJE

Strokovna skupina Dvotirna proga projekt 4 km IZJAVA ZA JAVNOST št. 3

This is the divider

Andrej Čufer – član UO AAG

Strokovna skupina Dvotirna proga projekt 4 km IZJAVA ZA JAVNOST št. 3Strokovna skupina ugotavlja dne 02.04.2017, da je Vlada ravnala pri vodenju in pripravi projekta za železniško povezavo (Drugi tir projekt 20 km – vladni projekt) med Koprom in Divačo popolnoma nepregledno, v škodo R Sloveniji in v nasprotju z veljavnimi predpisi o pripravi javnih investicij in odločanju o njih, kar omogoča poleg kršitev predpisov in neustreznega odločanja tudi koruptivna ravnanja vpletenih.Ugotavljamo, da je tako neurejeno stanje za izvajanje in pripravo investicije predvsem v …

BERI DALJE Po drugem tiru brez oprtnih vlakov?

This is the divider

božo2 Božo Dukić – član UO AAG

Vsak čas prinaša drugačno vsebino pogovorov prek javnih medijev in raznovrstne vsebine raznih internih diskusij. In nacionalna televizija nam je pretekli teden ponudila v gledanje pogovor štirih naših poslancev, med katerimi je bil tudi predsednik odbora DZ za infrastrukturo. Govorili so o drugem tiru, ob medsebojnem prepričevanju o dobro zastavljenem vladnem projektu ter o njegovih pomanjkljivostih.Pogovor je tekel kot običajno, do trenutka, ko je predsednik odbora za infrastrukturo v DZ pojasnil, da po sedanjem predlogu tir ne bo omogočal vožnje tako imenovanih …

BERI DALJE

 

Državni svet izglasoval veto na zakon o drugem tiru

This is the divider

STA sreda, 26. april 2017 Državni svetniki so na izredni seji s 23 glasovi za in dvema proti izglasovali odložilni veto na zakon o drugem tiru, ki ga je minuli četrtek potrdil DZ. Svetniki so v razpravi izpostavili, da je v zakonu preveč neznank, med drugim glede financiranja. Večina razpravljavcev je izrazila prepričanje, da bi lahko država projekt gradila sama.LJUBLJANA > Državni svet je odložilni veto izglasoval na predlog interesne skupine lokalnih interesov. V imenu predlagateljev veta je svetnike nagovoril podpredsednik državnega sveta Branko Šumenjak in izpostavil, da si svetniki …

BERI DALJE

Država se še ne namerava odpovedati Počku

This is the divider

Goran Mance – DELO 

Glede osrednjega vadišča občina Postojna in ministrstvo ostajata na nasprotnih bregovih.Zahteve lokalne javnosti po zaprtju vojaškega poligona segajo že v leto 2000.

Postojna – Posledice vojaških dejavnosti na Počku že vrsto let najbolj čutijo prebivalci Postojne in okoliških naselij v neposredni okolici vadišča. Streljanje s težkim orožjem, detonacije minsko eksplozivnih sredstev in preleti vojaških letal povzročajo nejevoljo pri lokalnem prebivalstvu. Zahteve …

BERI DALJE

ZA POŽAR NA POČKU JE KRIV VETER???

This is the divider

Na svetovni dan vod smo opozorili javnost, da je  Alpe Adria Green je pred dvema letoma poslala na ustavno sodišče podala pobudo za ustavno presojo uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče slovenske vojske Postojna. Uredba naj ne bi bila skladna z ustavo in drugimi zakoni.Teden dni za tem, pa je izbruhnil  požar na strelišču Slovenske vojske na območju Ilirske Bistrice v katerem sta se poškodovala dva gasilca, enega so reševalci zaradi opeklin odpeljali v ljubljanski klinični center. Pri izvedbi streljanja vojska vedno zagotovi požarno stražo, je povedal Simon Korez z Morsa za …

BERI DALJE

Vojaška dejavnost z varovanjem kakovostne pitne vode ni združljiva

This is the divider

Iva Žitko

Dr. Gregor Kovačič: Z ustrezno določenimi vodovarstvenimi conami in varstvenimi režimi je zavarovanih le okoli 40 odstotkov zajetih kraških virov pitne vode – Država zavlačuje tudi pri zavarovanju zaledja Malenščice Kraški viri pitne vode so v Sloveniji izjemnega pomena za oskrbo s pitno vodo in izredno občutljivi za različne oblike onesnaževanje, poudarja hidrogeograf dr. Gregor Kovačič iz Ilirske Bistrice, predstojnik oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Na svetovni dan voda, 22. marec, je o ranljivosti in varovanju kraških vodnih virov …

BERI DALJE

TA VODA JE TAKO IMENITNA, DA JE VREDNA VSAKEGA KRAJCARJA

This is the divider

RAZVOJNA ZADRUGA SOČA-TRENTA

Ustanovitev zadruge Soča-Trenta leta 1992 je bil izreden dogodek. Njena zgodovina ima vrsto izjemnih, morda celo nenavadnih, skorajda iz rubrike saj ni res, pa je; do okoliščin, ki so bile docela zahtevne. Začetniki so s projektom dobesedno živeli in še danes živijo. Zadruga kot organizacija se je tedaj zdela najprimernejša oblika za razvoj doline, nujno potrebna za izvajanje projekta Celovit razvoj Trente, Soče in Lepene. Krajani Soče in Trente so si prizadevali ustanoviti tako obliko organiziranosti, ki bo imela vpliv na vsa dogajanja v dolini, ki bo delovala tako …

BERI DALJE

Pripombe AAG na »OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU«

This is the divider

AAG je 10.04.2017 v zahtevanem roku s strani MOP, oddal pripombe na »OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU«Sklicujoč se na pomembno odgovornost države Slovenije, da v skladu z Ustavo Republike Slovenije ( 5 in 8.člen ustave RS) “skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije” in zagotovi, da so “zakoni in drugi predpisi tudi na tem področju v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS”; sklicujoč se na Zakon o …

BERI DALJE

 

PETICIJA – Rešimo reko Muro – STOP HE Hrastje-Mota

This is the divider 

Reka Mura je še zadnja slovenska velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi. Zaradi izjemne biotske raznovrstnosti, katere ohranjanje je nacionalnega in mednarodnega pomena, je razglašena za območje Nature 2000 ter je del predlaganega Unescovega petdržavnega biosfernega območja Mura–Drava–Donava, poznanega tudi kot evropska Amazonka. Nominacijo slovenskega dela Mure za biosferno območje je lani (19. 10. 2016) podprla tudi vlada. Kljub temu pa ji grozi uničenje s hidroenergetskimi jezovi, kar bi pomenilo nepopravljivo uničenje narave in okolja, posledice pa bi najbolj …

BERI DALJE

FOTOREPORTAŽA–EKO PATRULJA AAG–KOLESARSKA POT V KRANJSKI GORI

This is the divider

AAG je zaradi številnih pritožb 17. 04.2017 od 21 – 23 ure opravil EKO – PATRULJO osvetljenosti na pešpoti odnosno kolesarski poti med Kranjsko Goro in Podkorenom. Pot je dolga 1,3 km na njej pa je nameščenih 36 luči.Pešpot je bolj močno osvetljena kot glavna cesta (trg) v središču Kranjske Gore.Meritev pod svetilko je pokazala 46,9 luksov.Meritev pred Mercatorjem v Kranjski Gori pa je pokazala 1,00 luks.Glede na to, da gre v tem primeru za svetlobno onesnaževanje, bomo v AAG ustrezno ukrepali . …

BERI DALJE EKO PATRULJA–ZAJČJA DOBRAVA

This is the divider

V Alpe Adria Green smo v zadnjem času prejeli več prijav od prebivalcev Zadobrove, ki se soočajo s smradom in hrupom. EKO PATRULJA AAG  si je 24.04.2017 ogledala to območje in ugotovila, da smrad in hrup v naselje in okolje širita iz proizvodnih obratov predelave plastike ter recikliranja odpadne plastike podjetij Stratum Mesojedec in Piskar d.o.o.Pri predelavi plastike se sproščajo zdravju škodljive snovi, ki pri ljudeh in živalih delujejo kot hormonski motilci in alergeni, omenjena proizvodna obrata že vsa leta izdatno onesnažujeta življenjsko okolje tamkaj živečih prebivalcev z emisijami in …

BERI DALJE

 

V Dravogradu razburjajo načrti za vetrnice

This is the divider

STA, A. Š.

V Občini Dravograd nekatere občane razburjajo načrti Dravskih elektrarn Maribor (DEM) za postavitev vetrne elektrarne na Ojstrici na območju Košenjaka. Območje Košenjaka je sicer občutljivo zaradi močne populacije koconogih kur, predvsem divjega petelina in gozdnega jereba. DEM je leta 2014 z lastno lasersko napravo začel izvajati meritve vetra, ki so potrebne za ekonomsko in tehnično oceno oz. preveritev lokacije. Analiza zbranih podatkov za pobočje Ojstrice je pokazala, da je lokacija za vetrno izrabo ugodna. Nato so izdelali …

BERI DALJE

V Alpe Adria Green smo v zahtevanem roku poslali na MOP pobude za pripravo DPN za vetrno elektrar...

This is the divider

Na objavljeno pobudo za pripravo DPN za vetrno elektrarno Zajčica smo v AAG podali na MOP svoje predloge, priporočila, usmeritve, mnenja ter zahteve in sicer:

1. Alpe Adria Green (AAG) zahteva, v zakonitem roku javne obravnave, da se postopek Pobude za DPN VE Zajčica (v nadalj. Pobuda) ustavi in se ne nadaljuje v nobeni obliki, pri čemer povzemamo tudi zahteve krajanov, ki so z referendumom in sklepom občine Divača izločili vse nadaljnje vetrne elektrarne v občini. V nadaljnjem zahtevo utemeljujemo.

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v nadalj. Pobudnik) nadaljuje z …

BERI DALJE

Mnenja in pripombe, predlogi, zahteve Alpe Adria Green (AAG) na Načrt priprave NPVO 2030

This is the divider

Alpe Adria Green je v zahtevanem roku s strani MOP poslal mnenja, pripombe in zahteve na osnutek  Načrta priprave Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030.

AAG ima na  NPVO 2030 naslednja mnenja, pripombe in zahteve :

1. AAG podpira Načrt priprave Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030, kot tudi združevanje nacionalnih programov za okolje, naravo in vode. Opozarjamo pa, da nivo varstva zaradi tega združevanja ne sme pasti.

2. AAG ugotavlja, da je bil sprejet podoben Nacionalni program varstva okolja 2005-2012 v obliki resolucije (UL 02/2006, str. 17 – 105) in da močno …

BERI DALJE

Mnenja in pripombe Alpe Adria Green (AAG) na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije

This is the divider

Alpe Adria Green je v zahtevanem roku s strani MOP poslal mnenja in pripombe na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v skladu s sklepom IV/4 

AAG ima na  izvajanju Aarhuške konvencije naslednja mnenja in pripombe:

1. AAG ugotavlja, da je težko locirati problematiko izvajanja oziroma neizvajanja Aarhuške konvencije k posameznim členom in odstavkom. Zato navajamo težave in kršitve bolj celovito, saj je verjetno, da se tičejo več členov in odstavkov.

2. Najprej navajamo nespoštovanje 30 dnevnega roka za javno razpravo.NVO CNVOS vzdržuje števec teh kršitev, pri čemer mora preveriti …

žica 3BERI DALJE

 BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE OD SEDAJ NA SEDEŽU ALPE ADRIA GREEN

This is the divider

Alpe Adria Green  je v svoji pisarni na, cesti Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice pričela z 15.01.2017 izvajati projekt:

“BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE”

pravni-nasvet

BERI DALJE

e-novice HRAST izdaja

mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

ALPE ADRIA GREEN

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450

e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

April 2017




%d bloggers like this: