c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na Uredbo nameravanega posega v okolje


Alpe Adria Green (AAG) je v predpisanem riku na MOP poslal “Pripombe na Osnutek Uredbe o spremembah  Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave”

poseg v okolje

1. AAG ugotavlja, da gre za uskladitev z novejšo  Direktivo 2014/52/EU in pomeni popoln prenos Priloge IV Direktive ter se strinja z uskladitvijo.

2. V 3. členu, ki se nanaša na sedanji 3.člen pa je slovnično nejasen stavek ” Opis posega oz. projekta, ki vključuje zlasti:…..  – stavek nima zaključka. Sedanji 3.člen  se v prvem odstavku začne  (1) Poročilo mora biti sestavljeno tako, da v zaporedju po poglavjih vsebuje podatke o:…..

3. AAG opozarja in prosimo, da urgirate na vsa pristojna mesta, da po mnogih letih opozarjanja AAG in drugih še vedno ne obstajajo ustrezni predpisi o smradu in tako se tovrstni vplivi na okolje in posledično poročila izmaknejo in izognejo kvalitativni in kvantitativni obravnavi pri posegih v okolje in vplivih na zdravje ljudi.

4. AAG tudi opozarja in prosimo, da urgirate na vsa pristojna mesta, da po več letih opozarjanja AAG in drugih še vedno nimamo predpisov o hrupu, ki bi ščitili prebivalstvo v skladu z svetovnimi kazalci in najboljšo zakonodajo vsaj ene od evropskih držav, na primer Nemčije. Niti evropske direktive niso ustrezno prenesene in vsi poskusi priprave teh predpisov (zadnji na primer letos) skušajo poslabšati bivalno in delovno okolje prebivalcev, šol in drugih tako po dnevi kot še posebej ponoči. Prav tako se načrtujejo postavitve vetrnih elektrarn, ki tekom življenjske dobe 25 let dokazano širijo zdravju škodljiv infrazvočni in nizkofrekvenčni hrup, pri tem pa ta sploh ni zajet v predpisih in bi bilo vsako poročilo o vplivih na okolje pomanjkljivo v pomembnem delu.

Vendar je dokazano tudi, da se oba hrupa ne oddajata samo iz vetrnih elektrarn, ampak imamo primere v urbanih središčih ali nekaterih industrijskih conah, ko velike naprave prav tako oddajajo tak hrup (rudniške, plinske naprave, velike klima naprave na strehah, itd.), saj smo dobili kar nekaj pritožb prebivalcev iz stanovanj v  zgornjih nadstropjih stavb.

Prosimo, da ta opozorila posredujete ustreznim organom.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU
%d bloggers like this: