c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na osnutek o spremembah Uredbe o posegih v okolje


AAG je v zahtevanem roku na MOP poslal pripombe na osnutek  “Uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Št. zadeve 007-101/2017)”

Image result for okolje smrad aag

AAG sicer ugotavlja nekaj pozitivnih sprememb, vendar opozarja, da so geografske razmere v Sloveniji pogosto slabe (ozke doline, slaba prevetrenost, temperaturni obrati, kotline, ipd.) in zato zahtevajo strožje kriterije kot so evropski.

V AAG se zato ne strinjamo z izpustitvijo alineje e) iz obstoječe uredbe, ki navaja posamezna okoljska in zdravstvena onesnaževala poimensko in zahtevamo, da se obdrži taka tudi v novi uredbi in sicer:

e) emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba);

Glede na to, da nimamo predpisov za smrad in izjemno slabe predpise za hrup, je nujno, da se obe emisiji, torej smrad in hrup poleg drugih naštetih nujno in posebej kvantitativno in časovno predstavijo.

Predlagamo naj se črta e) alineja v spremenjeni uredbi, ki se glasi:

(e) onesnaževanje in drugo neprijetno ali moteče delovanje;

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU
%d bloggers like this: