c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

IZJAVA IN ZAHTEVE AAG V PRIMERU POŽARA V KEMIS d.o.o.


Vpliv naprave in skladišča nenevarnih odpadkov že brez požara, povzroča preveliko spremembo naravne in bivalne vrednote prebivalcev oziroma jih celo zdravstveno ogroža Zbirna mesta za odpadni material naprave imajo neposredni in daljinski vpliv na okolje ter na njegove sestavine: tekoče vode, rake, ribe in dvoživke, zaradi tega v AAG menimo, da lokacija za zbirališče nevarnih odpadkov ne sodijo v bivalno področje. Pri presoji vplivov so bili na terenu upoštevani specifična ekologija in lastnosti posameznih vrst, tip posega in območje (relief, vodna mreža in klimatske razmere).Vpliv na ribe se pokaže že v strugi potoka Tojnica. Vpliv na ostale živalske vrste pa na celotnem vodo-zbirnem območju Ljubljanice, kamor se iztekajo izpusti iz naprave in skladišča nevarnih odpadkov. Zbirališče odpadkov je že pred nesrečo, skupaj z drugimi negativno vplivalo na zdravje živali, ki se prihajajo hranit na njega in s tem tudi na zdravje ljudi, saj le te prihajajo v neposredni stik z okoliškimi prebivalci. Ogrožene so tako živali kakor tudi rastline na področju, do koder sega negativen vpliv naprave.

Zaradi pomanjkanja verodostojnih podatkov po nesreči AAG sklepa, da je v zemlji in vodi v okolici polno strupenih snovi, ki negativno na zdravje ljudi oziroma okoliške prebivalce, ki se raztezajo od območja izcednih voda, prav tako pa to vodo pijejo tudi živali na tem območju. Po enakem principu delujejo tudi drugi vplivi na okolje, njihovi vplivi so vedno tudi daljinski in niso omejeni zgolj na ozko območje zbirališča odpadkov in naprave. V okolici bodo posledice nesreče vidne še dolgo in bodo vplivale na zdravje ljudi, še posebej tistih, ki gojijo in uživajo povrtnine saj bodo prve padavine sprale strupene snovi iz površja v zemljo.

Na tem vplivnem področju je klima zmernimi zimami in vročimi poletji ter močnim vetrovom. Na področju posega ni državnega monitoringa vetra in reprezentativni podatki za to območje ne obstajajo, ravno tako kot ni temperaturnega monatoringa. S tema dvema monitorigoma je povezan tudi vplivno območje onesnaženosti po požaru, ki bi ga morale pristojne službe objaviti, pa tega podatka nismo zasledili nikjer.

V AAG predvidevamo, da so se v tem obratu poleg znanih predelovali odpadki tudi iz farmacevske industrije, bolnišnični odpadki in razne kemijske tekočine, ki pa jih po specifikaciji nismo zasledili. Prav ti odpadki lahko povzročijo biološko onesnaženost, ki pa jo uradne institucije niso kontrolirale. Poznano nam je, da so odpadki vsebovali tudi kadmij, živo srebro in druge težke kovine za katere pa po naši oceni ni bilo izvedenih meritev v tleh. V kolikor so ti dejansko prisotni bodo neposredno ogrozili zdravje ljudi in še posebno otrok, ki se igrajo po okolici pa tudi v zraku kot fini delci, ki se usedajo na vrtnine, polja, strehe, okenske police, predvsem pa jih otroci in odrasli vdihavajo lahko dolgo časa, saj jih veter lahko zopet dviga.

Vpliv na zdravje ljudi na tem področju s stališča prenosa bolezni ni raziskan, saj imajo vpliv tudi onesnažen potok, ki se napajajo z odpadno izcedno vodo, ki pronica v potok tudi iz onesnažene okolice po požaru. Prav tako tako nas čudi, da KEMIS DOO ne najdemo v REGISTRU AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE – Register obratov na podlagi 19. in 29. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
(Uradni list RS, št. 22/16) ter 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06- odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

AAG je bil v preteklosti kot stranski udeleženec vključen v postopek pridobivanja OVS za EKOREL iz Kranja, ki ima podobno proizvodnjo, kot pogoreli obrat. Pristojne na ARSO smo opozorili, da obstaja požarna nevarnost in da gasilci nimajo za gašenje ne potrebnih sredstev in tudi ne ustreznega znanja. Čeprav smo razpolagali z izjavo povelnika gasilcev te pristojni niso upoštevali in so kljub temu izdali OVS.

Zaradi vsega zgoraj navedenega v AAG zahtevamo:

– Zaradi slabih izkušenj, ki smo jih imeli z neverodostojnimi meritvami na področju Celjske kotline in drugih primerih zahtevamo, da izvedejo vzorčije z analizami celotne okolice požara skupaj z oceno tveganja za otoke, nosečnice, občutljive in odrasle skladišča nevarnih odpadkov Kemis d.o.o z širšo okolico tveganja neodvisni tuji referenčni labolatoriji.

– AAG zahteva od prisojnih služb, da nemudoma odvzamejo podjetju Kemis d.o.o. obratovalno dovoljenje in da se ta proizvodnja na tej lokaciji takoj zapre!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Vrhnika bo za nakup gasilske opreme dala 150.000 evrov

Razprava prihodnji teden
zadnji poseg: 19. maj 2017 ob 15:03
Ljubljana – MMC RTV SLO/STA

V požaru tovarne Kemis je na opremi gasilcev nastalo za več kot 200.000 evrov škode. Na vrhniški občini o celotni problematiki Kemisa niso razpravljali, so pa odobrili nekaj denarja za gasilce.

Občinski svetniki na Vrhniki nocoj kljub zahtevam posameznih svetnikov niso razpravljali o okoljski problematiki, povezani s podjetjem za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, kjer je v ponedeljek zvečer izbruhnil velik požar. “Nekateri svetniki so sicer pričakovali, da bo na seji govor o celotni problematiki Kemisa, a je župan dejal, da bo o tem govor podrobneje na seji čez sedem do deset dni,” so sporočili z občine Vrhnika.

So pa svetniki soglasno potrdili predlog, da občina nameni 150.000 evrov za nakup nove opreme za gasilce in za kritje morebitnih stroškov zdravstvenih ukrepov, če bi bili potrebni, so zapisali na občini.

Uničena četrtina opreme
Vodja civilne zaščite na Vrhniki Viktor Razdrh je pojasnil, da je ocena stanja opreme gasilcev po posredovanju v Kemisu pokazala, da je na ravni celotne zveze gasilskih društev na Vrhniki uničenih 25 odstotkov opreme. Uničena je tudi oprema gasilskih društev iz drugih občin, ki so prihitela na pomoč.

Na opremi gasilcev, ki so sodelovali v posredovanju ob ponedeljkovem požaru, je po besedah Razdrha nastalo za 226.000 evrov škode. V to ni všteta škoda na opremi treh poklicnih gasilskih enot iz Ljubljane, Kranja in Loža, ki so tudi pomagale pri gašenju. Samo na opremi gasilcev vrhniške gasilske zveze je škode za 154.000 evrov.
.

Preventivni pregled sodelujočih gasilcev
Zdravstveni dom Vrhnika je po požaru v vrhniškem Kemisu v stiku z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ki je v primeru dolgotrajne izpostavljenosti škodljivim snovem odgovoren za morebitne zdravstvene posledice, je pojasnila glavna medicinska sestra v ZD Vrhnika Špela Rot. Zdaj se dogovarjajo za preventivne preglede gasilcev in vseh drugih, ki so sodelovali pri gašenju požara.
.
Vse, ki so sodelovali v intervenciji, so tudi obvestili, da naj v primeru akutnih težav z dihali, ki bi se pojavile v petih dneh po dogodku, takoj poiščejo pomoč pri nujni medicinski pomoči. Kot je danes poročal časopis Dnevnik, med 73 gasilci, ki so jih pregledali, ni bilo zastrupitev, ampak so bili le primeri dehidracije.

Vrhnika

     Prav ti odpadki lahko povzročijo biološko onesnaženost, ki pa je uradne institucije niso preverjale. Znano nam je, da so odpadki vsebovali tudi kadmij, živo srebro in druge težke kovine, za katere po naših informacijah ni bilo izvedenih meritev v tleh.   –  Alpe Adria Green

.
V soboto protest na Vrhniki …
Del Vrhničanov, zaskrbljenih zaradi pomanjkanja informacij o dejanskem stanju onesnaženosti v kraju po požaru, v soboto organizira protest. Zahtevajo odstop župana Stojana Jakina, zaprtje Kemisa na obstoječi lokaciji, zaprtje čistilne naprave na lokaciji nekdanjega IUV-ja in zaprtje Saubermacherja na Vrhniki.

… in zbor v Sinji Gorici
V soboto bo potekal tudi zbor občanov v Sinji Gorici, ki je eno od Kemisu najbližjih naselij. Na zbor sta povabljena tudi župan Jakin in direktor Kemisa Emil Nanut. Na spletu pa kroži tudi peticija, v kateri pobudniki zahtevajo, da se objekt Kemisa ne obnovi, temveč preseli “nekam daleč stran od Vrhnike, na neko nenaseljeno območje”, saj da nihče ne more izključiti, da se podobna tragedija ne bo ponovila.

Požar v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je izbruhnil v ponedeljek zvečer. Gašenje je trajalo vse do torka dopoldne. Ob gašenju so odpadne vode, pomešane s kemikalijami, delno odtekale tudi v bližnji potok Tojnica. Čiščenje objekta in potoka se je začelo v sredo.

AAG zahteva tuje analize
Glede okoljskih tveganj, ki naj bi jih predstavljala taka dejavnost v bližini naselja, vodnih zajetij in na robu Nature 2000, so se danes oglasili tudi v organizaciji Alpe Adria Green (AAG).

Med drugim zahtevajo, da neodvisni tuji referenčni laboratoriji opravijo vzorčenje z analizami celotne okolice požara skupaj z oceno tveganja za otroke, nosečnice, občutljive in odrasle. Kot navajajo, so imeli v preteklosti slabe izkušnje z neverodostojnimi meritvami v Celjski kotlini in v drugih primerih. Od pristojnih služb pa zahtevajo, da Kemisu takoj odvzamejo obratovalno dovoljenje in da se proizvodnja na tej lokaciji takoj zapre.

V nevladni organizaciji ob tem navajajo, da so se po njihovih predvidevanjih v Kemisovem obratu na Vrhniki poleg znanih predelovali tudi odpadki iz farmacevtske industrije, bolnišnični odpadki in kemijske tekočine, ki jih po specifikaciji niso zasledili.

“Prav ti odpadki lahko povzročijo biološko onesnaženost, ki pa je uradne institucije niso nadzorovale. Znano nam je, da so odpadki vsebovali tudi kadmij, živo srebro in druge težke kovine, za katere po naših informacijah ni bilo izvedenih meritev v tleh,” poudarjajo v AAG-ju.

Opozarjajo, da če so tovrstne težke kovine dejansko v odpadkih, bo to neposredno ogrozilo zdravje ljudi. Izpostavili so tudi nevarnost finih delcev v zraku, ki se usedajo na vrtnine, polja, strehe, okenske police, predvsem pa jih otroci in odrasli lahko dolgo vdihavajo, saj jih lahko veter vedno znova dviga.

Na Vrhniki so sicer uredili tudi posebne zabojnike, v katere lahko občani odložijo morebitne izgorele odpadke, ki so posledica požara v Kemisu.

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU
%d bloggers like this: