Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave zahteva vključitev v izdajo okoljevarstvenega soglasja industrijskemu obratu Magna Nukleus.

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je na Agencijo Republike Slovenije za okolje podalo zahtevo, da se jih kot stranskega udeleženca vključi v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za industrijski obrat Magna Nukleus. Iz zahteve, pod katero se je podpisal predsednik okoljevarstvene organizacije Vojko Bernard, je razvidno, da Alpe Adria Green nasprotuje izdaji okoljevarstvenega soglasja iz več razlogov. Po njihovih besedah sta poseg in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, saj ne izpolnjujeta temeljnega pogoja trajnostnega razvoja.

»Trajnostni razvoj v tem primeru ne dovoljuje pozidave najboljših kmetijskih zemljišč, saj so na razpolago druga zemljišča v tem predelu Slovenije. Trajnostni razvoj ohranja najboljša kmetijska zemljišča kot nujen razvojni parameter, saj smo v Sloveniji padli že na 850 kvadratnih metrov na prebivalca, medtem ko je evropsko povprečje 2000 kvadratnih metrov na prebivalca,« pojasnjujejo v zahtevi, zaradi česar nasprotujejo gradnji tovarne na tej lokaciji in izdaji okoljevarstvenega soglasja.

Okoljevarstveniki ogorčeni nad posekom Rogoškega gozda

AAG prav tako opozarja na predviden posek Rogoškega gozda, proti kateremu se bori, kot smo že večkrat poročali , tudi civilna iniciativa Rešimo Rogoški gozd. Poseg tega dela gozda bi po njihovih besedah pomenil velik vpliv na okolje: »Poročilo pa ne upošteva posrednih velikih in škodljivih posledic, pa bi jih po predpisih moralo, kar golosek Rogoškega gozda tudi je.« Nesprejemljivo se jim zdi ogrožanje ptice pribe in pa dejstvo, da poročilo kot rešitve ne ponuja alternativnih lokacij, ki bi se izognile škodljivim posledicam za okolje in prebivalce:

»Najpomembnejša alternativa so primerjave lokacij, s čimer lahko največ zmanjšamo škodljive vplive na okolje, naravo in gospodarske dejavnosti prebivalstva, da bo čim manj oškodovano ali pa sploh ne. Tega poročilo ne vsebuje, pa bi moralo.«

Tri alternativne lokacije za Magnino tovarno

Okoljevarstvena organizacija ob tem predlaga tri alternativne lokacije za gradnjo industrijskega obrata Magna Nukleus, in sicer Kidričevo, zemljišča bivše Metalne in Tovarne avtomobilov Maribor ter zemljišča ormoške tovarne sladkorja. Kot pravijo, je prva lokacija od letališča oddaljena le 15 kilometrov, naklonjena ji je občina Kidričevo in pa občani, zemljišča bivše Metalne in TAM so prav tako že industrijska zemljišča. »Surovina se preseli na teren nekdanje tovarne TVT na Studencih, na njen teren in sosednji prazen teren nekdanje TAM in prazen teren nekdanje Metalne pa pride Magna. Tam je voda, železniški tir, blizu tudi avtocesta …« naštevajo.

Po besedah okoljevarstvenikov bi bila primerna tudi zemljišča nekdanje ormoške tovarne sladkorja, saj kot velik industrijski kompleks nudijo vso logistično infrastrukturo z železniško povezavo in lastnim tirom.

Navajanje števila delovnih mest ni dovolj

»Predlagane alternativne lokacije imajo še vrsto drugih prednosti poleg tega, da ohranimo najboljša kmetijska zemljišča, Rogoški gozd, naravo ter možne in verjetne škodljive vplive na zdravje prebivalcev. Znatno je zmanjšan čas realizacije izgradnje obrata ali vsaj v enakem času. Tudi morebiti potreben občinski podrobni prostorski načrt ne more biti problem. Obenem pa alternative pomenijo upoštevanje trajnostnega razvoja, tudi na področju prometa, sproščanja CO2 in preprečitev drugih škodljivih vplivov na okolje, naravo in prebivalce ter njihove gospodarske dejavnosti,« še navajajo v zahtevi za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja. Pri tako obsežnih investicijah po njihovih besedah že dolgo ni dovolj samo navajanje števila delovnih mest.