c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Upor politiki, ki bi park spremenila v živalski vrt z maso turistov


Petra Mlakar – Dnevnik

Političnega kupčkanja za mesto direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park imajo člani sveta zavoda dovolj. Zato predlagajo spremembo zakonodaje, po kateri bodo sami izbirali strokovno najustreznejšega kandidata, vlada pa bi ga samo še potrdila.

 

Čeprav so svetniki spomladi podprli njegovo protikandidatko, je vlada na mesto vršilca dolžnosti javnega zavoda TNP do izbora novega direktorja s polnim mandatom oziroma najdlje za pol leta imenovala mag. Janeza Rakarja, ki je funkcijo prevzel pred enim mesecem. Ne gre za nestrinjanje z osebo, so opozarjali člani sveta zavoda, moti jih le postopek. (Foto: Matjaž Rušt)

Tokratna izbira direktorja je samo zunanje znamenje, da država kot ustanoviteljica ne ve, kaj bi s TNP. Dinamične razmere, v katerih živimo, na primer povečan obisk turistov na območju parka, zahtevajo, da se jim TNP prilagaja, to pa lahko stori samo s strokovnim vodstvom s polnimi pooblastili. (Foto: Miran Eržen, pobudnik izredne seje)

Izbor vodstva javnega zavoda, ki upravlja edini narodni park pri nas, je svetnike zavoda tako zmotil, da želijo spremeniti zakonodajo, po kateri bi sami izbirali direktorja, vlada pa bi ga le še potrdila. (Foto: Petra Mlakar)

JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, ki upravlja naš edini narodni park, bi moral imenovati svet zavoda, so na današnji izredni seji sveta zavoda sklenili njegovi člani. Tako bo izbor kandidata strokoven in ne političen, vlada pa naj ga potem le še potrdi. A za to se mora spremeniti zakon o Triglavskem narodnem parku. Da bi se to zgodilo čim prej, bi prek dopolnil lahko poskrbel državni zbor. To željo sveta zavoda bo predsednikoma državnega zbora in državnega sveta sporočil predsednik sveta zavoda TNP Bojan Dejak.

Izredno sejo sveta zavoda je sklical predstavnik Planinske zveze Slovenije v svetu zavoda Miran Eržen po tem, ko je vlada za vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenovala mag. Janeza Rakarja, čeprav je svet zavoda podprl njegovo protikandidatko, za katero so svetniki pričakovali, da bo postala direktorica s polnimi pooblastili. Na pristojnem ministrstvu za okolje in prostor so pojasnili, da gre ponovno le za začasno rešitev, saj postopek izbire kandidata po zimskem razpisu še ni končan, Rakar pa naj bi zavod vodil najdlje pol leta oziroma do izbora kandidata s polnim mandatom. Direktorja s polnimi pooblastili zavod nima že vse od oktobra leta 2013, vmes pa je bil celo povsem brez vodstva.

Soočiti se bo treba z vse več obiskovalci

»Tokratna izbira direktorja je samo zunanje znamenje, da država kot ustanoviteljica ne ve, kaj naj bi s TNP,« je dejal predlagatelj izredne seje Eržen. »Dinamične razmere, v katerih živimo, zahtevajo, da se jim TNP prilagaja,« dodaja. Zakon, ki ureja delovanje zavoda in upravljanje parka, namreč velja že sedem let in svet zavoda vsako leto ugotavlja, da se mnoge naloge iz načrta upravljanja izvajajo. »Če bi imel zavod ustrezno vodstvo, bi iz načrta, ki je očitno preobsežen, izluščilo najaktualnejše naloge,« je prepričan. V tem trenutku bi se tako morali posvečati uravnavanju množičnega obiska v parku, ki smo mu priča letošnje poletje. »Ta javni zavod ni neka državna institucija, za katere delovanje lahko država izstavi račun davkoplačevalcem. Brez ustreznega prilagajanja nam bo račun izstavila narava, z davkoplačevalskim denarjem pa ga ne bo mogla poravnati.«

Da politika ni dober gospodar ne zavoda ne parka, je prepričan predstavnik nevladnih organizacij Vojko Bernard iz Alpe Adria Green. »Politika bi iz parka rada naredila živalski vrt z maso turistov, namesto da bi dnevno število obiskovalcev v njem omejila. Čim prej bi rada rešila denarne težave zavoda, a finančnih lukenj imenovanje novih vršilcev dolžnosti ne bo zakrpalo. Potrebujemo strokovnega direktorja z jasnim štiriletnim programom. Triglavski narodni park ne sme postati politično odlagališče kadrov,« je bil jasen.

Odstop sveta zavoda bi ohromil delovanje

Ne gre za protest proti sedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Rakarju, ki je po besedah predsednika sveta zavoda Dejaka svoj mandat začel »zelo dinamično«, pač pa proti načinu njegovega imenovanja, so poudarjali predstavniki lokalnih skupnosti, zaposlenih in države. »Zavod bi si zaslužil ustreznejše vodenje,« je med drugimi dejala mag. Duška Radovan Šavorn z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Načrt upravljanja je pomemben in kompleksen dokument, ki zahteva odločnega človeka s polnimi pooblastili, ki se spozna na vsebine in pozna to okolje,« je opozorila.

Kljub vsemu pa so člani sveta zavoda sklenili, da protestni odstop bodisi predsednika sveta zavoda bodisi sveta zavoda v celoti nikomur ne bi koristil – če drugega ne, zato, ker bi bili postopki imenovanja novih članov preveč dolgotrajni. To pa bi ponovno ohromilo delovanje zavoda, katerega prvotna naloga je varovanje naravne in kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka.

POVEZAVA:

EKO PATRULJA AAG V TNP
%d bloggers like this: