c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

ONESNAŽENA ZEMLJA V CELJSKIH VRTCIH


Glede na izjavo Varuhinje, ki jo je podala 28.09.2017, da je bila obravnavana problematika vrtca Hudinja glede onesnažene zemlje, ne pa tudi problematika onesnaženja ostalih vrtcev v Celju,  nam je CI Celje posredovala pridobljeno celotno analizo iz leta 2005  kjer  je vsa zemlja na igriščih,  razen vrtca na Ljubečni izjemno onesnažena- celo preko kritične meje za kadmij v vrtcu Gaberje. Ker je analiza bila opravljena že leta 2005 pa niso ukrepali za zaščito zdravja otrok je to po mnenju CI Celje skrajno zavrženo dejanje.

Dvanajst let že vedo na kako strupeni zemlji se otroci igrajo, so še zapisali!

Vrtec Ljubečna

Mejne, opozorilne in kritične vrednosti za nevarne snovi v  zemlji  in  mejne vrednosti nevarnih snovi za površinske vode

Pravilnik o imisijskih  vrednosti po uredbi  za  nevarne  snovi v tleh      v    mg/kg

Mejne               opozorilne                       Kritične

kadmij               1                         2                                    12

Baker               60                      100                                300

nikelj                 50                       70                                210

svinec               85                      100                               530

cink                 200                     300                                720

celotni krom     100                    150                                380

živo srebro         0,8                      2                                   10

kobalt               20                       50                                  240

molibden           10                      40                                   200

arzen                20                       30                                    55

Uredba za površinske vode Ur list RS 11/02      dopustne  mejne vrednosti         mg/l

Cink                        0,1

krom                       0,01

Živo srebro             0,001

Baker                    0,005

Kadmij                 0,001

Direktiva 2004/107/ES z dne 15.12. 2004 v točki 3. navaja :

“Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične, rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«

Strokovno mnenje dr. Arturja Fursta toksikologa in farmakologa- Nobelovega nagrajenca:

»Kadmij je ena najbolj strupenih snovi na svetu, saj preprečuje delovanje številnih encimov v telesu. Encime pa uporabljamo za kompletno delovanje vseh procesov«

Strokovno mnenje na 228 strani študije dr. Primoža Gspana z naslovom PRAH

»Drugače je pri rakotvornih snoveh. Zanje ni mejne koncentracije, pod katero ne bi predstavljale tveganje za nastanek raka«

PRILOGA: 

POROČILO O ANALIZI VZORCEV TAL NA OBMOČJU OTROŠKIH IGRIŠČ VRTCEV TER VRTOV V CELJU IOKOLICI V PDF

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: