c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Prejeli smo: Pismo županu Postojna v zvezi z odločbo US–POČEK


Spoštovani župan občine Postojna g. Igor Marentič,

pišem Vam v zvezi z Vašimi izjavami, ki ste jih javnosti posredovali ob sprejetju odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-I 164/-30. Le-to je končno, po dolgih letih nasprotovanja vadišču v turistični občini, sprejelo Ustavno sodišče v zvezi z največjim in najbolj obremenjenim vadiščem slovenske vojske. Pišem Vam tudi zato, ker sem pričakovala obravnavo na občinskem svetu, ki je zasedal 15. 2. 2018, pa je ni bilo.

Dejstvo je, da je pobudo za ustavno presojo sprejel OS v prejšnji sestavi. Dejstvo je, da so nas takrat k temu dejanju zavezovali referendumska volja občanov občine Postojna in sklepi občinskih svetov, ki so ves čas govorili o ukinitvi vojaškega vadišča.

Dejstvo je, da ste tudi Vi, še 10. 2. 2015, ob nastopu mandata v pogovoru za časnik Delo izjavili, da je Vaše stališče o vadišču zaprtje le-tega in da boste pravico do nadomestila uporabe zemljišča iskali tudi na sodišču. Zato sedaj, ko je zadeva Poček, če jo lahko tako imenujemo, po dolgih letih s soglasjem vseh ustavnih sodnikov prišla do točke, ko jo lahko poimenujemo kot zmago občine Postojna, Vaše izjave delujejo kot mlačne in protislovne.

V istem intervjuju ste bili vzvišeni do dela takratnih pogajalskih skupin, posebej Vas je zmotila za Vas nepotrebna pridobitev stanovanj, v katere so morali novi lastniki še sami kaj vložiti. Vaše razmišljanje naj presodijo tisti, ki jim je tako stanovanje postalo dom, toda kakšen je izkupiček Vašega dela danes? V obdobju Vašega dosedanjega mandata in »približevanja« MORS-u?

V letu 2013 je občina pridobila pol milijona evrov iz naslova nadomestila zemljišča na Počku, kaj ste dosegli v času Vašega mandata? Ste, kot ste zagotavljali v že citiranem intervjuju, iskali pravico na sodišču?

Kot novinec v postojnski politiki ste se takoj usedli v najbolj vroč stol v občini, zato naj mi bo dovoljeno našteti nekaj dosežkov prejšnjih pogajalskih skupin. Prav tako to navajam posebej tudi ge. poslanki Eriki Dekleva, ki me je po nekaj mesecih poslanskega mandata prosila za pomoč pri postavitvi »milega« poslanskega vprašanja o Počku. Milih vprašanj v tej zadevi namreč ni. Da se razumemo: slovenska vojska brani domovino in domovina je sveta. Ne sme pa tudi vojska tega početi na način, ki je škodljiv zdravju ljudi – to je vsa znanost te zgodbe.

poček2

Torej, od leta 2000 smo se na vseh sejah občinskih svetov zavzemali, da se vojaško vadišče ukine. Takoj ko je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče SV Postojna, smo se odločili za zadnjo možnost, torej za vložitev ustavne presoje. Vmes smo se seveda tudi pogajali. Pogajali zato, ker so se vojaške aktivnosti stopnjevale, zato smo pač zahtevali nadomestilo. Vseskozi smo trdili, da je to slaba tolažba za okoljsko obremenitev, ki jo morajo občani prenašati. Da o oporečni vodi niti ne govorimo. Pogajali izključno zato, ker nismo imeli v rokah pravnega temelja, s katerim bi vojska opravičila svoj obstoj na Počku. Takoj ko je bila sprejeta sporna Uredba, smo jo izpodbijali. Vedeli smo, da je bila sprejeta hitro, brez ustreznih presoj vplivov na okolje in samo zato, da bi zagotovila vladi »legitimnost« Počka. Pa ni šlo. Uspehi pogajalskih skupin so naslednji:

V obdobju prve Janševe vlade (2004–2008) je bila pogajalska skupina občine Postojna s strani takratne pogajalske ekipe MORS upoštevana, iz naslova Dogovora z MORS pa je občina Postojna na račun obremenitev okolja in prebivalstva zaradi aktivnosti na vadišču Poček v tistem obdobju pridobila 1.322.831 evrov sredstev. To je omogočilo izvedbo naslednjih projektov:

– rekonstrukcija javne poti Prestranek–Žeje,

– rekonstrukcija javne poti Stara vas–Žel. proga–deponija komunalnih odpadkov,

– rekonstrukcija dela lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)–občinska komunalna deponija–Prestranek, dela ceste od Postojne (Pod Mladiko) v smeri občinske komunalne deponije v dolžini 1,3 km,

– rekonstrukcija dela lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)–občinska komunalna deponija–Prestranek, in to dela ceste iz smeri državne ceste G1-6 proti poligonu Poček v dolžini 1,100 m,

– obnova in rekonstrukcija vodovoda Slavina–Koče–Prestranek z odcepom Koče–obrtna cona Prestranek,

– obnova in rekonstrukcija vodovoda Slavina–Koče–Prestranek–Žeje,

– sanacija komunalne infrastrukture na Kolodvorski ulici v Postojni,

– rekonstrukcija ceste okrog Soviča,

– sanacija dela ceste v Staro vas,

– obnova in rekonstrukcija vodovoda Slavina–Koče–Prestranek–Žeje,

– urejanje komunalne in cestne infrastrukture – Notranjska I. 1. faza, 

– sanacija dela ceste v Staro vas in Erazmove,

– urejanje ceste okrog Soviča,

– rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)–občinska komunalna deponija, v dolžini 1,7 km.

V istem obdobju je občina Postojna od države neodplačno pridobila tudi nepremičnine v skupni vrednosti skoraj 1.400.000 evrov, in sicer:

– nekdanji dom JLA na Ljubljanski cesti v Postojni,

– skladišče v Strmici in

– 7 stanovanj v Postojni.

Ko je nastopila Pahorjeva vlada (2008–2011), je uresničevanje dogovora zamrlo, občina Postojna pa zaradi obremenitev z vojaškim vadiščem ni dobila sredstev oz. samo v simboličnem znesku. Pogajalska skupina se je sicer dogovorila za zagotovitev sredstev za gradnjo Centra za zaščito in reševanje v Postojni, občina Postojna je z MORS pod vodstvom takratne ministrice Ljubice Jelušič v ta namen podpisala celo aneks, vendar je vse ostalo samo na papirju. V tem obdobju je Občina Postojna kot nadomestilo za obremenitve in uzurpacijo prostora s strani MORS prejela zgolj nekaj nad 33.000 evrov.

V času druge Janševe vlade (2012–2013) je pogajalska skupina občine Postojna zopet vzpostavila dobre odnose z MORS, kljub težki gospodarski situaciji in recesiji pa je občina Postojna od MORS iz naslova NUSZ prejela več kot 500.000 evrov, država pa je (na podlagi dogovorov pogajalskih skupin občine Postojna in MORS) na občino Postojna neodplačno kot poravnavo obveznosti sofinanciranja prenesla 13 stanovanj v ocenjeni vrednosti 629.280 evrov in dve drugi nepremičnini v vrednosti približno 71.130 evrov.

V marcu 2013 je mandat nastopila vlada Alenke Bratušek, MORS oziroma minister Roman Jakič pa je občino Postojna obvestil, da zaradi krize MORS ne bo plačal dogovorjene odškodnine. Po ostrem posredovanju občine Postojna je minister Jakič vendarle nekoliko popustil in MORS je občini le namenil nekaj drobiža (v primerjavi s celotnim dolgom MORS do občine 75.000 evrov res predstavlja drobiž).

Kot že rečeno, spomladi leta 2014 je bila sprejeta Uredba, ki smo jo izpodbijali pred Ustavnim sodiščem.

In očitno ni takšnega »izplena«, kot smo ga dosegli na Ustavnem sodišču, nihče pričakoval. Uredbo je Ustavno sodišče razveljavilo. Vaši svetovalci očitno ne razumejo, pa tudi Vi osebno ne, da je legitimnost vadišča Poček že s to Uredbo popolnoma omajana in da bi bilo edino primerno, da vojska ne izvaja vaj že sedaj, v temu letu, ker je popolnoma utopično pričakovati, da bo država legitimnost pridobila. Okoljska nesprejemljivost tega početja obstoji sedaj in okolje ne čaka eno leto. Čakalo je pol stoletja in trpelo obremenitve, ki jih posledično občutimo vsi.

Uredba je po odločbi Ustavnega sodišča sprejeta v nasprotju z zakonom in Ustavo in je potemtakem protipravna. Potemtakem je protipravno tudi, da bi se vojaške aktivnosti na Počku še izvrševale. Ustavno sodišče je Vladi RS dalo enoletni rok, da uskladi Uredbo z zakonom in Ustavo, ne pa različnim vojskam mandat, da to vadišče še nezakonito uporabljajo.

Po enem letu bo to področje zgolj definirano kot črna gradnja, na kateri se bo opravljanje vojaške dejavnosti lahko sankcioniralo. Verjamem, da Nato in ameriška vojska na črni gradnji ne bosta vadila. In to je trenutek, na katerega smo čakali. Enoletni uskladitveni rok ne pomeni, da vojske lahko izvajajo vaje. Ponavljam, enoletni rok je postavljen zato, da vojska uskladi Uredbo z zakonom, ne pa da se v tem vmesnem obdobju še naprej onesnažuje. V vmesnem obdobju se morajo vzdržati vojaških vaj, saj škoda nastaja z vsako vajo posebej.

Zato me lahkotnost Vašega razmišljanja, češ, kaj in če se bo sploh kaj spremenilo, dejansko šokira. Menim, zato sem se tudi odločila za to pismo, da bi moral OS to tematiko čim prej obravnavati in sprejeti ustrezne sklepe glede nadaljnje usode vojaškega vadišča Poček. Tudi 240 novih delovnih mest, ki ste jih obljubljali, ne vidim nikjer. Menda niso bila vsa predvidena v kakšni tuji bazi na Počku?

S spoštovanjem,

Margareta Srebotnjak Borsellino

V vednost:

podžupan g. Andrej Berginc,  podžupan Stanko Markovčič,  občinski svetniki občine Postojna,  novinarji
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: