c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Alpe Adria Green je na ARSO poslal zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja “Bežigrajski športni park”


Alpe Adria Green  je na  Agencijo Republike Slovenije za okolje 16.05.2018 poslal zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: : Bežigrajski športni park, nosilca nameravanega posega Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o..

Plečnikov štadion

Stadion Bežigrad je bil zaprt leta 2008. Zgrajen je bil leta 1928 in je zasnoval znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik. Njegovo ime je iz okrožja Bežigrad v Ljubljani.

Glavne pripombe AAG na osnutek okoljevarstvenega soglasja:

1. AAG nasprotuje izdaji OVS za gradnjo Bežigrajskega športnega parka (BŠP) na prostoru in izven njega, kjer se nahaja objekt poznan pod imenom Plečnikov štadion, vključno z bližnjo okolico (torej tudi izven ograje štadiona).

2. AAG zahteva, da se upošteva Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Odlok) (Ur.l.RS 51/2009), v celoti, z vsemi utemeljitvami. Odlok posebej navaja izbrane enote, ki so dela Jožeta Plečnika. Izbrane enote imajo posebno kulturno vrednost, ker so izrazit dosežek ustvarjalnosti ter pomemben del prostora in dediščine RS (1.člen Odloka, (2) odstavek). Obenem je določeno tudi vplivno območje.

3. V členu 10 Odloka je imenovan Stadion za Bežigradom kot ena od enot, ki imajo ” izjemen kulturni pomen za RS” (člen 1 Odloka, odstavek (3)).

4. Poseben pomen ima tudi navedba, da imajo izbrane enote poseben pomen kot celota (odstavek (3), člen 1 Odloka), imenovana Plečnikova Ljubljana, zlasti za glavno mesto Slovenije. Iz tega je takoj jasno, da gre za glavno mesto Slovenije in ima torej državni status in ne lokalni. Zato Mestna občina nima pravice nikomur dovoljevati posegov v spomenik, niti omogočati s kakršnokoli pogodbo. Vsakršna taka pogodba je nična.

5. Zgornje navedbe tudi dajejo prvo utemeljitev naše zahteve, da se OVS ne sme in ne more izdati. V primeru izdaje OVS bi organ (ARSO) storil kaznivo dejanje.

6. Nadalje navajamo in utemeljujemo nasprotovanje izdaji OVS in tudi gradnji BŠP na teh parcelah s celotnim, to je z vsemi odstavki 10.člena Odloka, ki posebej navaja Stadion za Bežigradom (EŠD 393). Obenem še posebej poudarjamo njegov 7.odstavek. V njem sta zahtevana varstvena režima iz 56.člena Odloka in sicer prvi in peti odstavek ter za vrtnoarhitekturne elemente četrti odstavek.

7. Prav tako utemeljujemo z 10.členom tudi zahtevo po neokrnjenem vplivnem območju, ki je opredeljen z devetim odstavkom 56.člena.

8. Ugotavljamo, da bi nameravana gradnja uničila spomenik, vključno z vplivnim območjem. Zato smo proti gradnji BŠP in proti izdaji OVS. Nameravana gradnja je lažno deklarirana kot prenova Plečnikovega stadiona, njena prevara in lažnost je povsem razvidna iz Odloka, ko se Odlok primeraj z načrtovano gradnjo BŠP.

9. Negativno stališče do izdaje OVS in nameravane gradnje BŠP utemeljujemo tudi s strokovnimi mnenji slovenske strokovne javnosti pa tudi mednarodnih strokovnjakov in ustanov. Poleg praktično vseh uveljavljenih strokovnjakov za Plečnika, npr. dr. Krečiča, dr. Prelovška, g. Hrauskega, g. Šlapete, g. Haspla itd., so projektu gradnje javno nasprotovali ICOMOS Slovenija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ministrstvo za kulturo, Zbor za republiko in Društvo arhitektov Ljubljana. Pobudo za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki, ki predvideva njegovo športnorekreativno in turistično-spomeniško rabo pa so izrecno podprli Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, Tehnični muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Društvo slovenskih pisateljev, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete UL, Umetnostnozgodovinski inštitut Franca Steleta ZRC SAZU, ICOMOS Nemčije ter številni posamezniki. Njihova mnenja so sicer že bila javno objavljena, po potrebi pa jih lahko priložimo.

10. Proti gradnji BŠP in proti izdaji OVS smo tudi zaradi prekomernega večletnega hrupa v stanovanjski četrti, ki bi škodljivo vplival na zdravje prebivalcev.

11. Prav tako smo proti izdaji OVS in gradnji BŠP zaradi prekomernega prometa, do katerega bi v tem predelu Ljubljane prišlo zaradi ogromnih kapacitet podzemnih parkirišč in dostopov.

12. Prekomeren promet pa bi pomenil tudi dodatno poslabšanja zraka in velike škodljivega vpliva na zdravje prebivalcev.

13. Obenem navajamo ZVO-1 in 72.člen Ustave RS, ki zagotavljata zdravo bivalno okolje, ki bi ga gradnja in obratovanje objektov BŠP bistveno poslabšala v škodo zdravja prebivalcev ter okolja.

Prijava na spletni časopis AAG – HRAST

Od 25. maja 2018 prične veljati nova evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Ta med drugim zahteva pridobitev  privolitve za prejemanje elektronskih sporočil kot ​je npr. spletni časopis AAG – HRAST.

Če torej želite prejemati spletni časopis AAG – HRAST , morate zato po novi zakonodaji dati svoje soglasje. To storite če izpolnite obrazec:

IZPOLNITE OBRAZEC
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: