c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Dimnikarski zakon 2016, nepopravljiva škoda ter resen izziv za prihajajočo koalicijo in opozicijo


Simon Dovrtel – Predsednik Sekcije dimnikarjev, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Kaj so naloge dimnikarske službe?

 • Dimnikarska dejavnost je urejena z zakonom zaradi tega, ker dimnikarji s svojimi aktivnostmi odločilno vplivajo na požarno varnost, kakovost zraka, varstvo okolja in varstvo zdravja pri obratovanju peči.
 • Dimnikarji ščitijo potrošnike, ker državljani v poplavi peči in dimnikov na trgu ne vedo, kaj kupujejo ali kaj se jim vgradi v hišo, z napačnim nakupom ali neustrezno vgradnjo pa sebe in druge spravljajo v nevarnost.
 • Dimnikarska dejavnost z oskrbo in nadzorom prezračevalnih naprav skrbi tudi za kakovost notranjega zraka v večstanovanjskih stavbah, kjer ljudje živijo v zaprtih celicah. Slab zrak pa odločilno vpliva na slabše zdravje.
 • Ker se dejavnost ukvarja z oskrbo in nadzorom peči, dimnikov in zračnikov, dimnikarstvo posredno vpliva tudi na dejavnost inštalaterjev, pečarjev in gradbincev – tukaj je pa prisotna siva ekonomija, delo na črno, delo brez obrtnih dovoljenj, nespoštovanje pravil stroke itd. Zato so panoge med seboj močno soodvisne.
 • Ni dvoma torej, da gre za javni interes, široko področje in da gre za preventivne storitve, ki morajo biti dostopne vsem v državi, ne glede na kraj bivanja (in tudi po ceni). Gre torej za poslanstvo, univerzalne storitve in nikakor ne za urejanje prodajanja nekih storitev na trgu.

požar - kurilnica

Kakšno je stanje na tem področju v Sloveniji?

 • Leta 2016 je država na tem področju uvedla trg, s čimer se je začelo povzročanje nepopravljive škode.
 • Storitve se od ukinitve javne službe ne opravljajo sistematično, nove peči se ne prijavljajo, številni uporabniki pa zmotno mislijo, da bodo z izogibanjem dimnikarskim storitvam prihranili. Zaradi tega je tudi večja izpostavljenost prej omenjenim tveganjem, kar se kaže npr. v dimniških požarih.
 • Država zahteva, da dimnikarske družbe še vedno v stilu javnih gospodarskih služb na trgu opravljajo administrativne naloge za potrebe delovanje sistema, javnega interesa in države. Te naloge morajo dimnikarske družbe po novem na trgu nedopustno izvajati kar na lastne stroške, kamor spada naslednje: obveščanje uporabnikov, preverjanje odprave pomanjkljivosti, poročanje inšpekcijam, pisanje zapisnikov, kritje zalednih stroškov storitev, odgovarjanje na dopise, vodenje evidence, zagotavljanje dostopnosti storitev itd.
 • Državljani vse bolj pogosto lahkomiselno menjavajo dimnikarja v cilju, da tudi za neustrezno peč pridobijo pozitivno mnenje – ker sistem to sporno dopušča.
 • Prodajajo se peči, ki so brez ustreznih dokazil (certifikatov) ali pa presegajo dovoljene emisije.
 • Prodajajo se dimovodne naprave brez dokazil (certifikatov) in brez dokazanih lastnosti, ki ogrožajo varnost stavbe.
 • Dosledni dimnikarji na trgu pa z opozarjanjem na napake, z namenom zaščititi javni interes in interese države ter potrošnikov, na račun negativnih zapisnikov izgubljajo stranke.
 • Nekatere inšpekcijske službe ne sledijo ciljem dimnikarske zakonodaje in dopuščajo nelojalno konkurenco, konflikt interesa (dimnikar ne sme vgrajevati ali načrtovati ali prodajati naprav – in obratno), nespoštovanje pravil stroke in sivo ekonomijo. Hkrati pa dimnikarskim družbam namesto strokovnih, nalagajo dodatne administrativne zahteve.
 • Uporabniki so na trgu zmedeni, tarče številnih zavajanj in nepoštenih poslovnih praks.
 • Na vse anomalije je Sekcija dimnikarjev pri OZS pred spremembo sistema opozarjala ključne deležnike in medije.
 • Ministrstvo za okolje in prostor ter inšpekcijske službe posredno pritrjujejo, da je bila populistična uvedba prostega trga in ukinitev javne gospodarske službe velika napaka, ki vodi v nepopravljivo škodo.
 • Ob tem pa Svetovna zdravstvena organizacija 3. 5. 2018 opozarja na alarmantne posledice onesnaževanja zraka, s čimer so močno povezana tudi kurišča. Letos se bo odvijala tudi prva konferenca te organizacije na temo onesnaževanja zraka…v Sloveniji pa na tem področju eksperimentiramo. http://www.who.int/news-room/air-pollution

Vprašanja za predstavnike bodoče koalicije in opozicije:

 • Kdaj se bo prenehalo z ekonomskim eksperimentom tržnega modela, na področju, ki je v razvitih državah že več kot 500 let zakonsko sistemsko urejeno zaradi doseganja ciljev javnega interesa?
 • Kdaj se bo prenehalo izvajati nasilje nad dimnikarskimi družbami, s tem, ko so tarča številnih administrativnih zahtev, na drugi strani nerealnih omejitev cen storitev, istočasno pa morajo skrbeti za potrebe države, javni interes in na trgu lastne stranke prijavljati inšpekcijam?
 • Ker uporabniki na trgu ne želijo kupiti negativnega mnenja za svojo peč ali dimnik, kako naj dimnikarji zavračajo neustrezne peči, preprečujejo požarno nevarnost, zastrupitve, obremenjevanje okolja itd., če pa ne morejo legitimno opozarjati na napake, ne da bi pri tem tvegali izgubo stranke ali pa da si z opozorilom na nepravilnost ne bi naložili dodatne administracije? Kako naj pod takimi pogoji dimnikarji sploh dosegajo cilje zakona in izvajajo poslanstvo, ne da bi tvegali kršitev predpisov?
 • Kdaj bodo povrnjene pravice državljanom, ki so sedaj zgolj in samo tarče »namišljene nevidne roke trga«, dimnikarske storitve se ne izvajajo kakovostno, storitve (in s tem javni interes) so podrejene poslovanju, prav tako pa so tudi nedostopne starejšim, ki so pogosto doma v odročnih krajih?
 • Kdaj se bo pristopilo k spremembi zakona, po zgledu iz Nemčije, in se hkrati Sekciji dimnikarjev pri OZS, kot reprezentativnemu združenju, pripoznalo ustrezno strokovno vlogo v panogi?

vir: https://www.linkedin.com/pulse/dimnikarski-zakon-2016-nepopravljiva-%C5%A1koda-ter-resen-izziv-dovrtel/

Prijava na spletni časopis AAG – HRAST

Od 25. maja 2018 prične veljati nova evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Ta med drugim zahteva pridobitev  privolitve za prejemanje elektronskih sporočil kot ​je npr. spletni časopis AAG – HRAST.

Če torej želite prejemati spletni časopis AAG – HRAST , morate zato po novi zakonodaji dati svoje soglasje. To storite če izpolnite obrazec:

IZPOLNITE OBRAZEC
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: