AAG je na Upravno Sodišče z dne 20.11.2015 podal tožbo proti MOP, ki je zavrnil pritožbo AAG zoper sklep o ustavitvi postopka, ki ga je izdal ARSO je s sklepom dne 16.7.2015, z obrazložitvijo, da nastalo škodo v Industrijski coni Laze – Kranj, v kateri deluje 25 gospodarskih subjektov, ni mogoče vzročno povezati s posameznim povzročiteljem.

Upravno sodišče RS je na podlagi tožbe AAG, s sodbo z dne 23.6.2016 in razsodilo, da se tožbi AAG ugodi in da se odpravi sklep ARSO št. z dne 16.7.2015. Upravno sodišče je z sodbo vrnila zadevo na ARSO v ponovni postopek. Sodišče je ARSO dalo navodila glede ugotavljanja vzročne zveze med okoljsko škodo in dejavnostjo povzročiteljev in opozorilo, da v zvezi s škodo na vodah in okoljsko škodo povzročeno tlom v obravnavani zadevi dejansko stanje ni bilo ugotovljeno.

Sodišče je sodbo izdalo 23.6.2016, ARSO pa jo je verjetno prejel kmalu potem. ARSO bi moral v tem primeru v 30 dneh od dneva, ko je dobil sodbo izdelati nov upravni akt vendar ga je izdal šele po dveh letih – 05.07.2018!

Da je ARSO izdal ta sklep smo na AAG spisali ducat dopisov in pritožb, med njimi smo napisali tudi Kazensko ovadbo proti ARSO, zaradi suma naslednjih kaznivih dejanj:

1) Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika ( KZ-1, Ur.l. RS št.55/2008)

2) Nevestnega dela v službi po 258.členu Kazenskega zakonika ( KZ-1, Ur.l. RS št.55/2008)

Sklep smo v AAG prejeli 09.07.2018 po priporočeni pošti, brez pojasnila ali opravičila ARSA, zakaj je bil izdan šele 2 leti po pravnomočnosti  sklepa Upravnega Sodišča, namesto po 30 dneh. Sprašujemo se kam je izginila pravna država, če sklepe sodišč ne upošteva niti ARSO odnosno MOP pod taktirko Irene Majcen. V AAG se ne spomnimo, kdaj bi katerikoli minister, ki je vodil MOP, bil podaljšana roka Ministra za gospodarstvo in tako očitno delal v korist kapitala na škodo narave, okolja in zdravja ljudi!