c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

V Ljubljani smo našli kup odpadkov, ki je večji od kupa embalaže


avtor BORUT HOČEVAR – Finance

Ljubljansko podjetje KPL je streljaj od blokovskega naselja ustvarilo odlagališče, v katerem je po približni oceni okoli 25 tisoč kubičnih metrov gradbenih odpadkov.

(foto, video) V Ljubljani smo našli kup odpadkov, ki je večji od kupa embalaže

Foto: Borut Hočevar

»Kdo od inšpekcije nadzira odlaganje odpadkov na področju med Litijsko in Hruševsko cesto na območju bivšega podjetja Rast vrtnarija, ki ga uporablja za odlagališče KPL

Takšno vprašanje najdemo na portalu Mestne občine Ljubljana v rubriki Servis pobude meščanov. Najdemo pa tudi odgovor pristojnega mestnega inšpektorata:

Odlagalisce KPL gradbeni odpadki.png

»Območje parcele 1274/5 k.o. Bizovik, kjer je vidna konfiguracija terena z nasipom zemlje, gramoza in vidnim gradbenim materialom, je v lastništvu KPL. Predlagamo, da se za podrobnejše informacije obrnete neposredno na državno-okoljsko inšpekcijo.«

Odpravili smo se na ogled. Kaj smo našli?

Dobrih sto metrov od prvih stanovanjskih hiš in streljaj od ljubljanskega Štepanjskega naselja je zrasel velik kup materiala. Od Litijske ceste ga ločita dolga pritlična poslovna stavba in veliko notranje dvorišče. Dostop do odpadkov je povsem neoviran, nikjer ni nobene oznake, da bi bil prehod prepovedan.

KPL-odlagalisce-gradbenih-odpadkov-2-5b50a86807b4e-5b50a8680a87e.png

Dimenzije kupa smo ocenili zelo čez palec: širina in dolžina po okoli 70 metrov, povprečna višina vsaj pet metrov. Materiala je torej za okoli 25 tisoč kubičnih metrov. Poudarjam, ocena je zelo približna.

Na severni strani vodi na kup utrjena pot. Zgornji del kupa je raven in utrjen. Očitno vozijo po njem s težko mehanizacijo.

Predvsem na južnem robu so gradbeni odpadki. Videti je, kot da jih bodo z buldožerjem zrinili navzdol in podaljšali kup. Na pobočjih kupa pa je vidno, kakšne odpadke so navozili: predvsem betonske, pa tudi asfaltne in druge.

Poleg glavnega kupa nastajajo še manjši. Na enem koncu so plastični gradbeni odpadki, na drugem les. Skupna količina odpadkov je primerljiva s kupi odpadne embalaže v ljubljanski Snagi, morebiti pa jih celo prekaša. Več na fotografijah in videu na koncu članka.

Odlagališče gradbenih odpadkov KPL

Kaj se dogaja? Najprej pojasnilo KPL.

»Družba KPL je pridobila okoljevarstvena dovoljenja za predelavo gradbenih odpadkov. Naš cilj predelave gradbenih odpadkov je ohraniti čim več vrednosti, stare in neuporabne materiale pa spremeniti v nove vire. Z zmanjševanjem količine odpadkov lahko prihranimo finančna sredstva, prav tako pa varčujemo z energijo in viri ter zmanjšujemo onesnaževanje zraka, zemlje in vode.«

In naprej: »V kamnolomu Sadinja vas izvajamo deponiranje in predelavo odpadnega gradbenega materiala. Glede na to, da se kamnolom zapre ob 15. uri, dela na gradbiščih pa se izvajajo dlje, je žal nemogoče ves odpadni material dostaviti do navedene ure. Na območju vrtnarije tako začasno odlagamo gradbeni material, ki pa bo predvidoma do konca leta odstranjen, prepeljan na deponijo Sadinja vas.«

Vrnimo se k uvodnemu vprašanju, kdo nadzira odlaganje odpadkov na območju nekdanje vrtnarije. Bralec portala Okolje in energija ga je posredoval inšpektoratu IRSOP in nam pokazal njihov odgovor.

Iz evidence inšpektorata ne izhaja, da bi v zvezi z odlaganjem ob Litijski cesti potekal inšpekcijski postopek, je odgovorila glavna inšpektorica Dragica Hržica in dodala, da bodo pobudo bralca posredovali pristojnemu inšpektorju.

Nam pa so na okoljskem ministrstvu pojasnili takole:

»Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor(IRSOP) je 10. julija prejela pobudo za nadzor in ukrepanje v zvezi z navedenimi gradbenimi odpadki. Pobuda je bila posredovana v reševanje območni enoti.

Zadevo bo obravnaval pristojni inšpektor za okolje glede na sprejete Usmeritve Inšpekcije za okolje in naravo za vrstni red obravnave prijav – prioritete prijav.

V primeru ugotovljenih kršitev določil veljavnih predpisov, katerih nadzor spada pod delovno področje IRSOP, bo pristojni inšpektor ukrepal v skladu s svojimi pooblastili.«

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: