c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Klasičnim pečem na drva naj bi odklenkalo


Marjeta Kralj – Dnevnik

Ministrstvo za okolje in prostor se je prejšnji mesec vendarle zganilo in napoveduje konec prodaje novih peči, ki ne ustrezajo predpisom. Klasičnih peči na drva naj tako na slovenskem trgu ne bi bilo več mogoče kupiti.

Zaradi neustrezne nove zakonodaje je redna oskrba dimnikov in kurilnih naprav po trditvah dimnikarjev drastično upadla in...

Zaradi neustrezne nove zakonodaje je redna oskrba dimnikov in kurilnih naprav po trditvah dimnikarjev drastično upadla in komaj še presega polovico od skupno približno pol milijona kurilnih naprav v državi. (Foto: Bojan Velikonja)

Na ministrstvu za okolje in prostor so se očitno vendarle odločili narediti konec prodaji neustreznih peči za ogrevanje na slovenskem trgu. »Na srečanju vseh v predpise vključenih inšpekcij – tržne, okoljske ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavnikov dimnikarjev in Zveze potrošnikov Slovenije smo potrdili odločitev, da najprej poskrbimo, da na slovenskem trgu ne bodo prisotne naprave, ki ne ustrezajo predpisom,« so na ministrstvu odgovorili na vprašanje, kako bodo tudi pred grozečimi inšpekcijskimi ukrepi zaščitili potrošnike, ki zdaj na trgu kupujejo peči, ki – čeprav so nove – ne ustrezajo predpisom. Hkrati so se udeleženci sestanka odločili, da bodo skupaj s strokovnimi združenji inštalaterjev in zvezo potrošnikov tako inštalaterjem kot uporabnikom posredovali jasno sporočilo o ustreznih kurilnih napravah.

V Dnevniku smo že večkrat poročali, da se na trgu nemoteno prodajajo peči za (centralno) ogrevanje gospodinjstev, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev glede izpustov. Gre predvsem za peči na drva, ki temeljijo na stari klasični tehnologiji in ne omogočajo uplinjevalne tehnike zgorevanja ter niso opremljene niti s tipalom za zgorevalni zrak (imenovan tudi lambda sonda) niti s katerim drugim elektronskim sistemom, ki izboljšuje proces izgorevanja. Čeprav je takšne peči v inšpekcijskih pregledih odkrila tudi tržna inšpekcija, doslej nihče ni zares ukrepal. Še več. Pristojno okoljsko ministrstvo je uvedlo obvezne meritve dimnih plinov na tovrstnih centralnih pečeh, ki jih bodo morali dimnikarji – odvisno od starosti peči – začeti izvajati najkasneje leta 2023. Naprave, ki ne bodo ustrezale zahtevam, bo treba ali popraviti ali ugasniti, četudi bodo tako rekoč nove.

Prodaja neustreznih peči ni edini problem

Dimnikarski panožni združenji sta poleg tega na nedavnem posvetu v državnem svetu opozorili, da se soočajo z lastniki kurilnih naprav, ki se izogibajo naročanju dimnikarskih storitev oziroma »tečne« dimnikarje nenadzorovano menjujejo za takšne, ki tudi za neustrezne kurilne naprave pišejo pozitivna mnenja. Poleg tega so se na trgu pojavile nove dimnikarske družbe, ki z izvajanjem samo določenih storitev po nizkih cenah (recimo najenostavnejših letnih pregledov) predstavljajo nelojalno konkurenco, kurilne naprave pa ostajajo neočiščene in neizmerjene.

Redna oskrba kurilnih naprav je tako po navedbah dimnikarjev drastično upadla. »Medtem ko je v Nemčiji izvedba storitev 99-odstotna, je bilo v Sloveniji pred letom 2017 redno oskrbovanih od 75 do 80 odstotkov malih kurilnih naprav, danes pa le še 55 odstotkov,« so ocenili in opozorili na nevarnost naraščanja števila požarov, zastrupitev z ogljikovim monoksidom in tudi splošnega poslabšanja kakovosti zraka v državi. Kar dve tretjini nevarnih trdih delcev PM10 v zimskem zraku namreč vladni analitiki pripisujejo individualnim kurilnim napravam.

Civilni iniciativi DCI Malečnik in VCP Dimnik kljub temu menita, da so pregledi in meritve na dimovodnih in kurilnih napravah nepotrebni in bi jih ukinili ter ohranili izključno storitve čiščenja teh naprav. Na istem posvetu v državnem svetu sta se zavzeli tudi za spremembo načina obračunavanja dimnikarskih storitev glede na dejansko porabljen čas pri stranki namesto sedanjih univerzalno določenih normativov. Pridobivanje dovoljenj za opravljanje dimnikarskih storitev pa bi moralo po prepričanju civilne družbe potekati le na podlagi izkazanega znanja dimnikarjev in ne tako rekoč avtomatično, kot se je zdaj dogajalo na upravnih enotah.

Pravila menjave dimnikarja se bodo spremenila

Tako civilna družba kot dimnikarski ceh (pa tudi Zveza ekoloških gibanj Slovenije) sta se tako v državnem svetu zavzela za spremembo komaj poldrugo leto starega zakona o dimnikarskih storitvah in prilagoditev ureditve nemškem vzoru.

Na okoljskem ministrstvu bodo sicer vse predloge preučili, a poudarjajo, da je veliko vidikov nemške ureditve že vključenih v novo zakonodajo, medtem ko vseh predlogov tudi zaradi nasprotujočih si zahtev civilnih iniciativ in dimnikarjev ne bo mogoče uresničiti. Že zdaj pa jim je vendarle jasno, da bo treba bolje urediti vsaj menjave dimnikarjev, in zato že pripravljajo spremembe v smeri večje sledljivosti izbire. Okoljska inšpekcija se je letos že lotila tudi dimnikarskih družb in ob pregledu več kot polovice podjetij (92 od 127) zaradi nespoštovanja oziroma nepoznavanja področne zakonodaje izdala 66 inšpekcijskih odločb.

V sekciji dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije akcijo pozdravljajo, a opozarjajo, da še zdaleč ne bo dovolj. »Inšpektorji zdaj preverjajo le, ali imajo dimnikarske družbe urejeno vso dokumentacijo in potrebna dovoljenja, čeprav bi v prvi vrsti potrebovali nadzor nad kakovostjo njihovega dela,« poudarja predsednik sekcije Simon Dovrtel in pojasnjuje, da bi moralo biti prodajanje pozitivnih zapisnikov že v več primerih kaznovano. »Nadzor bi se ne nazadnje moral opravljati tudi nad kakovostjo dela monterjev peči in dimnikov, saj tudi pri njih opažamo vrsto nezakonitih praks, od nedovoljenih predelav starih peči do vgradnje novih peči, ki ne ustrezajo predpisom oziroma jih vgrajujejo v nasprotju s pravili stroke,« je dodal.

Povezava:

Dimnikarji po novem – Je prosta izbira le farsa za javnost?

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: