c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Asfaltna baza: Ne gre brez gradbenega dovoljenja


Janko Votek

Janko Votek – častnik Večer

Za postavitev baze potrebna sprememba odloka in presoja vplivov na okolje!

Asfaltna baza: Ne gre brez gradbenega dovoljenja

FOTO: NATAŠA JUHNOV Podjetju GMW je upravna enota izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo skladiščnih prostorov v Bučečovcih.

Pregreto ozračje okrog gradnje asfaltne baze v Bučečovcih se pomirja. Ne zato, ker bi si krajani Bučečovec premislili in asfaltno bazo sprejeli. Nasprotno, krajani z izjemo štirih so podpisali protestno izjavo, v kateri so še enkrat jasno zapisali, da asfaltne baze v svoje okolje ne bodo sprejeli. Posredovali so jo na občino neposredno pred obravnavo pritožbe križevske občine, ki je zahtevala status stranskega udeleženca v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja podjetja GMW.

Podjetju GMW je upravna enota izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo skladiščnih prostorov. Po pritožbi Občine Križevci, ker ta pri izdaji gradbenega dovoljenja ni bila vključena kot stranski udeleženec v postopku, čeprav ji je Upravna enota Ljutomer ta status priznala, je bila prejšnji teden obravnava. Na njej se je upravni organ odločil, da bo celotno zadevo poslal v presojo na Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo o zadevi odločilo.

Župan občine križevci Branko Belec nam je ponovil, da je gradbeno dovoljenje izdano za gradnjo skladiščnih prostorov. To bi še lahko bilo v skladu s sprejetim Odlokom o lokacijskem načrtu za komunalno opremo, ki natančno določa, kakšne objekte in za katere dejavnosti je možno graditi v coni. V odloku je izrecno določeno, da ni mogoče graditi objektov in naprav, za katere je predhodno treba pridobiti oziroma izdelati presojo vplivov na okolje.

image

FOTO: NATAŠA JUHNOV Župan Branko Belec.

Belec nam je tudi povedal, da je podjetje GMW zaprosilo za uradno pojasnilo, ali za mobilno asfaltno bazo potrebuje dodatno gradbeno dovoljenje in presojo vplivov na okolje. O tem bo odločila Agencija RS za okolje.

Zdi se, da se zadeve s tako imenovano mobilno asfaltno bazo nekoliko poenostavljajo. Da je tudi za tak objekt potrebno gradbeno dovoljenje, se je pokazalo v Črni pri Kamniku. Podjetje K. G. Asfalti je tam leta 2014 začelo montirati premične asfaltne baze v najetem opuščenem peskokopu kamniškega Calcita. Takoj po začetku del je okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green skupaj s krajani obvestila pristojne službe na nesprejemljivost take gradnje. Inšpekcijske službe so podjetju K.G. Asfalti naložile ustavitev gradnje – montaže. K.G. Asfalti so se na odločbo pritožili z obrazložitvijo, da opravljajo bogatenje mineralnih surovin v rudniškem prostoru po Zakonu o rudarstvu, zato naj gradbenega dovoljenja ne bi potrebovali. Upravno sodišče je tožbo zavrglo in pojasnilo, da pravna opredelitev mineralnih surovin ne zajema priprave asfaltne mešanice, pojem bogatenje surovin zajema le najosnovnejšo predelavo in obdelavo teh surovin (kopanje in mletje v različnih frakcijah). Sodba je bila dokončna, kljub temu so se K.G. Asfalti zatekli k izrednemu pravnemu sredstvu – reviziji postopka, vendar je zadeva padla.

image

FOTO: MARINA VRBNJAK Branko Belec in direktorica družbe GMW Petra Weindorfer.

Ta konkretni primer kaže, da postavitev »premične« asfaltne baze le ni tako enostavna in brez omejitev. Izdana inšpekcijska odločba in odločitev sodišča potrjujeta, da je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje. Investitor bi moral za začetek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja pred oddajo vloge na občino posredovati pobudo za spremembo odloka o lokacijskem načrtu za poslovno cono v Bučečovcih, in sicer da se dovoli gradnja objekta, za katerega je potrebna presoja vplivov na okolje.

Trditev, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, ne drži. Ne glede na morebitne luknje v naših pravilnikih ali uredbah, je evropska Direktiva o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov, sprejeta leta 2011, jasna. V prilogi II k direktivi v točki 2 (pridobitvena industrija) je v alinei f navedeno, da presojo vplivov na okolje potrebujejo obrati za površinsko pridobivanje premoga, nafte, zemeljskega plina in rud ter bitumiziranega skrilavca (asfalta). S formalnega vidika se zgodba okrog asfaltne baze v Bučečovcih še sploh začela ni. V njej ni mogoče zaobiti Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi in Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Ne glede na to, kako se imenuje načrtovana asfaltna baza, je jasno, da je v času proizvodnje nepremični vir onesnaževanja. Za pojasnila smo zaprosili tudi v podjetju GMW, a zadeve zaenkrat niso bili pripravljeni komentirati.

 

Povezava:

Asfaltna baza v Črni bo najbrž padla

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: