c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na NOV–DOPOLNJEN “osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem”


 

Požar na Vrhniki

Foto: Požar v Kemisu

AAG je v zahtevanem roku  poslal na MOP pripombe in predloge na nov osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in sicer:

· 2. člen, 1. odstavek: bolj natančno bi bilo treba določiti, kaj je skladiščenje na prostem. Ali se skladiščenje pod nadstrešnico tudi razume kot skladiščenje na prostem?

· 2. člen, 3. odstavek: Za vprašanja v zvezi s skladiščenjem odpadkov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke. Vseeno mora biti zapisano obvezno ravnanje z nevarnimi gorljivimi odpadki, kužnimi gorljivimi odpadki in radioaktivnimi gorljivimi odpadki, vsaj z navedbo členov Uredbe o odpadkih, če ne bomo spet poslušali inšpektorje, da nimajo pravne podlage, tako kot v primeru rabljenih gum, ki ne veljajo za odpadek in jih lahko skladiščijo z vsemi nevarnostmi, ki jih s pričujočo uredbo želimo zmanjšati, če so gume odpadek.

· 2. člen, 4. odstavek: Za skladiščenje rabljenih in novih avtomobilskih pnevmatik, ki so gorljiv trden proizvod s potencialnim velikim onesnaženjem zraka in zdravju močno škodljivimi produkti gorenja, velja ta uredba.

· 4. člen, 7. in 9. odstavek: zajemanje požarne vode je treba zagotoviti za gasilno vodo in za vodo, ki je potrebna za preprečevanje prenosa požara (npr. hlajenje), ker je le tako lahko preprečeno onesnaževanje okolja.

· 4. člen, 7. in 13. Odstavek: Skladišče odpadkov na prostem ne sme biti na območju poplav, tudi v primeru 100 letnih voda ali izjemnega večdnevnega dežja. Izcedne vode v nobenem primeru ne smejo zapustiti meja skladišča. V kolikor je obstoječe skladišče na poplavnem terenu, ga je potrebno preseliti ali obdati z neprepustnim zidom primerne višine.

· 6. člen, 4. odstavek: kaj pomeni ustrezen videonadzor, montaža same video nadzorne kamere še ne zagotavlja, da bo nekdo res vsake dve uri pogledal, kaj se dogaja z odpadki, mogoče bi bilo zraven treba zapisati montaža video-nadzorne kamere in vpis v dnevnik vsake dve uri.

· 6. člen, 5. in 6. odstavek: treba bi bilo definirati, kaj pomeni posredovanje ažurnih podatkov o vrsti in količini odpadkov, ki jih je treba sporočati gasilski enoti. Verjetno je dovolj, da se gasilski enoti javi spremembo količine in vrste odpadkov, tako, da ima gasilska enota ažurne podatke. Če upravljavec skladišča javi maksimalno količino odpadkov, ki je prisotna lahko na lokaciji potem javlja samo spremembo vrste odpadkov. Glede na izdan OVD za odpadke, pa so vrste odpadkov itak določene v OVD, torej je dovolj, da javi podatke iz OVD in javi naknadno še podatke po vsaki spremembi OVD.

· 7.člen, 4. odstavek: v tekstu je verjetno napaka, pravilno bi bilo, da izjavo o skladnosti ukrepov priloži načrtu gospodarjenja z odpadki

· 10. člen, 1. odstavek: ta člen je treba dopolniti tako, da se njegova vsebina ne nanaša samo na uporabo drugih ukrepov, kot jih določa 7. člen uredbe, ampak, da se nanaša na 4., 6., 7. in 8. člen.

· 10. člen – DODA SE: Z globo 70.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki je izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov, če pride do požara, ki kakorkoli onesnaži okolje (predvsem zrak, vode in tla) izven meja skladišča. Pri tem vzrok požara ni pomemben (samovžig, požig ali strela).

· 16. člen 2. in 3. odstavek: Prehodno obdobje oziroma obdobje prilagoditve bi bilo treba podaljšati, v primeru, da mora skladišče odpadkov na prostem pridobiti spremembo OVD po za druge naprave po 82. členu ZVO, OVD za IED naprave ali OVS oziroma, če ima en upravljavec 2 ali več skladišč na prostem, zaradi naslednjih vzrokov:

o Gradnja oziroma rekonstrukcija skladišča se ne sme izvesti dokler ni pridobljeno OVS in/ali OVD oziroma njegova sprememba, postopki na ARSO pa so lahko v primeru OVS precej daljši od 2 let (vloga za spremembo OVD se ne more vložiti preden ni OVS pravnomočen),

o Če ima nek upravljavec več skladišč na prostem, ki jih mora urediti, je to nek investicijski plan in ne more urediti vse naenkrat zaradi zagotovitve potrebnih finančnih sredstev.

o Da pa se ne bi izkoriščalo prehodnih obdobij, bi bilo mogoče treba določiti, kaj pa obvezno mora izvesti v 1 letu po izidu uredbe, npr. mora izdelati terminski plan uskladitve posameznega skladišča in inšpektor lahko nadzoruje izvajanje po terminskem planu.

Dodatna pripomba: Predlagamo, da v enem členu določite, da mora imeti upravljalec skladišča v vsaki delovni izmeni določeno število usposobljenih zaposlenih za začetno gašenje in da se morajo ti zaposleni za začetno gašenje redno usposabljati. Začetno gašenje je izrednega pomena, saj se z ustreznim zaletnim gašenjem prepreči razširitev požara, ki se lahko razvije v velik požar.

Povezava:

NOV – DOPOLJNEN!  Osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

Pripombe AAG na osnutek “Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem”

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!%d bloggers like this: