c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG podal tožbo na Upravno sodišče v zvezi z gradbenim dovoljenjem za kanalizacijo v Stražišču pri Kranju


Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave je 07.11.2018 vložil na Upravno sodišče tožbo proti UE Kranj zaradi odprave gradbenega dovoljenja št. 351-452/2018-20 z dne 5.7. 2018 za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze (1.faza) in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče, izdano s strani Upravne enote Kranj.

Rezultat iskanja slik za kanalizacija stražišče

V AAG se zavedamo, da je gradnja kanalizacijskega omrežja v Industrijski coni Laze potrebna. V Industrijski coni Laze na istem naslovu Laze 18a obratujeta podjetji Ekol d.o.o. in Ekorel d.o.o., ki odstranjujeta in predelujeta nevarne in nenevarne odpadke, ter livarstvo Blisk, ki se oglašuje za eno največjih livarn za tlačno litje aluminija v zasebni lasti v Republiki Sloveniji, torej veliki proizvajalci industrijske odpadne vode. Vendar gradnja kanalizacijskega omrežja ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja.

V postopku na prvi stopnji je bilo nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih odpadnih vod, ki nastajajo v tehnoloških postopkih podjetij delujočih v Industrijski coni Laze. Tožnik v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja ni imel možnosti sodelovanja v dokaznem postopku in opozoriti na napačna izhodišča projektiranja.

AAG opozarja, da je projektirana zmogljivost kanalizacije neustrezna. Iz okoljevarstvenega dovoljenja RS Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, št. 35407-1/2012-34 z dne 24.4.2015, izdanega podjetju Ekorel d.o.o., izhaja (točka 3.2. Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode, stran 3), da je dnevna količina industrijske odpadne vode na iztoku V1: 66 m3 . Odpadne vode se poleg tega zbirajo še v 40 m3 nepretočni greznici (točka 3.2.4., stran 4 citiranega dovoljenja) in tudi pri drugih obratovalcih (Ekol, Blisk, Don Don….itd). Že samo navedene količine podjetja Ekorel d.o.o, ki obratuje v objektu podjetja Ekol d.o.o. Laze 18a dokazujejo, da je v gradbenem dovoljenju navedena zmogljivost črpališča z zadrževalnikom volumna 19 m3 bistveno premajhna.

Predstavnik Mestne občine Kranj se je po vloženi pritožbi zoper izdano gradbeno dovoljenje udeležil sestanka sveta KS Stražišče skupaj s predstavniki AAG in projektanta. Predlagan je bil umik pritožbe zoper izdano gradbeno dovoljenje. Projektant je pojasnil, da fekalna kanalizacija zajema tudi tehnološke vode iz Industrijske cone Laze, iz njegovih odgovorov pa ni bilo mogoče ugotoviti, da bi bil seznanjen z dejanskimi količinami tehnoloških vod, ki na podlagi izdanih okoljevarstvenih dovoljenj lahko nastajajo v Industrijski coni Laze. Dejansko stanje je bilo ugotovljeno napačno in nepopolno.

Glede na navedeno v AAG pričakujemo od Upravnega sodišča, da izda naslednjo sodbo, ki bo odpravilo gradbeno dovoljenje RS Upravna enota Kranj z dne 5.7. 2018 in se zadevo vrnilo v ponoven postopek organu prve stopnje.

V AAG pričakujemo, da bo Upravno sodišče upoštevalo naše utemeljene pomisleke in da bo izdalo sodbo v korist AAG, predvsem pa v korist tamkaj živečih prebivalcev.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: