c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Po 45 letih nova preselitev risov v Slovenijo, pričakujejo deset živali


STA

 Sloveniji, ki letos obeležuje 45-letnico ponovne naselitve risov, potekajo priprave na doselitev prvega risa v državo v okviru mednarodnega projekta Life Lynx. Obora, v kateri se bo ris pripravil na novo okolje, že stoji, medtem pa v Romuniji in na Slovaškem potekajo priprave na ulov risov. Ris bo k nam prišel iz države, ki bo pri tem uspešnejša.

Trenutno je v Sloveniji po ocenah med 15 in 20 risov, so za STA pojasnili v projektni skupini Life Lynx in dodali, da so letos začeli s sistematičnim monitoringom risov s t.i. foto pastmi oz. avtomatskimi kamerami, a rezultati še niso dokončno analizirani.

Ris je največja divja mačka v Evropi, ki je na robu izumrtja. Populacija se namreč zmanjšuje, analize pa kažejo, da bodo risi brez človeške pomoči v nekaj letih izumrli. V Sloveniji so že izumrli, a smo jih po zaslugi lovcev znova uspeli naseliti, letos obeležujemo 45-letnico ponovne naselitve risov. Risi, ki živijo v Sloveniji, so potomci šestih naseljenih risov, ki so leta 1973 k nam prišli iz Slovaške.

Reševanje dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem in dolgoročna ohranitev risa je glavni cilj projekta Life Lynx, pri katerem sodeluje 11 partnerskih organizacij iz petih držav, iz Slovenije je to zavod za gozdove.

V okviru projekta trenutno potekajo priprave na doselitev prvega risa v Slovenijo. Na območju Loškega Potoka so v sodelovanju z lokalnimi lovci postavili izpustitveno oboro, v njej bodo risi toliko časa, kolikor je nujno treba z vidika veterinarskih zahtev in prilagoditve na novo okolje.

“Predvidevamo, da bo posamezen ris v izpustitveni obori okoli tri tedne,” so navedli.

V okviru projekta se bo v obstoječo populacijo risov pri nas vključilo 10 risov: pet na notranjskem oz. kočevskem območju in pet na gorenjskem območju. “Risi, ki bodo izpuščeni na Gorenjskem, bodo pripomogli k povezovanju dinarske populacije risov z alpsko, kar je ključno za dolgoročen obstoj risov tako pri nas kot tudi v Alpah,” so poudarili.

Zdaj v Romuniji in na Slovaškem potekajo intenzivne priprave na ulov risov za preselitev, od uspeha pri ulovu pa je odvisno, iz katere države bo. “V obeh državah se ekipi za ulov in preselitev intenzivno ukvarjata s tem,” so še pojasnili v projektni skupini Life Lynx.

V okviru projekta bo Lovska zveza Slovenije ob tem sodelovala pri usposabljanju policijskih preiskovalcev pri raziskavi primerov nelegalnega ubijanja živali.

Kot so za STA pojasnili na Lovski zvezi Slovenije, bodo aprila 2019 najprej izvedli tridnevno izobraževanje za pripadnike policije različnih profilov, nato bodo pripravili protokol ravnanja ob najdbi kadavra s sumom ilegalne usmrtitve in ta protokol preizkusili v praksi.

“Tako bomo dobili nabor okoli 20 uslužbencev policije s potrebnim znanjem za učinkovito odkrivanje ilegalnega ubijanja prostoživečih živali,” so še navedli in dodali: “Lovska zveza Slovenije je prva nacionalna lovska organizacija, ki bo izvedla tako aktivnost in po posredovanju prvih informacij v evropskem prostoru kaže, da bomo to pobudo in znanje prenesli tudi v druge države.”

 
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: