c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Prejeli smo: Prvi koraki v energetsko neodvisnost in sočasno k zmanjšanju toplogrednih emisij


zens-energe

Koncem preteklega leta so se v Katowicah na Poljskem zbrali predstavniki držav podpisnic Svetovnega sporazuma za zmanjšanje oddajanja toplogrednih emisij, vse v cilju zmanjšanja temperature ozračja in posledično preprečevanja naravnih katastrof. Dogovorili so , da do prihodnjega srečanja pripravijo navodila , kako se lotevati preprečevanje dviga temperature. Osnovna usmeritev je bila podana v smeri opuščanje rabe fosilnih energentov.

ZENS ustanovljen pred petimi leti, delujoč na območju celotne države ima v svojem delovnem programu popolnoma identične cilje, z eno razliko, prehod v energetsko neodvisnost s prehodom na rabo trajnih ( sonce, voda, veter in geotermalna) in obnovljivih energetskih virov , pomeni bogatenje države in državljanov in vsekakor neodvisnost države. In vse investicije se lahko pokrivajo s prihranki ustvarjenimi z nadomeščanjem fosilnih energentov maksimalno ustvarjenimi v 15 letih obratovanja. Torej poplačilo investicije s pripadki in ustvarjanje novih projektov, novih delovnih programov.

To pismo je namenjeno zaposlenim na Ministrstvu za okolje in Ministrstvu za infrastrukturo, kamor po trenutni razdelitvi pristojnosti sodi tudi energetika.

Predlagamo:

1. Poseg v gradbeno zakonodajo: gradbena dovoljenja za novogradnje javnih in športnih objektov se lahko izdajajo, samo za objekte, kateri imajo v projektih prevideno rabo trajnih energetskih virov, razen v primerih, koder je zagotovljeno daljinsko ogrevanje z rabo trajnih energetskih virov.

2. Odprava subvencionira rabe fosilnih energentov ( plin ) v kogeneracijah ( sočasna proizvodnja toplote in elektrike). Pristojno ministrstvo naj vskladi roke za prenehanje skladno s pričetkom obratovanja. V letu 2017 je bilo izplačano subvencij v ta namen cca 40 milijonov eur.

3. Vlada RS naj skoraj takoj pristopi k izenačitvi cen kurilnega olja in diesel goriva. S tem ukrepom se pričenja opozarjati uporabnike kurilnega olja, da naj pričnejo intenzivno razmišljati o menjavi energenta za svoje potrebe. V Sloveniji posluje že nekaj vrtcev, osnovnih šol in športno poslovnih objektov, kateri so to že storili takšen prehod in vsi delujejo v zadovoljstvo uporabnikov.

4. V Sloveniji se pripravlja topla sanitarna voda večinoma z električnimi grelniki. Pri analizi porabe je ZENS ugotovil, da se porabi skoraj tretjina električne energije proizvedene letno v JEK v ta namen. Oba ministrstva , naj vplivata na delovanje EKO sklada, da naj pospešeno subvencionirata vgradnjo sanitarnih toplotnih črpalk v individualnih objektih, kakor tudi subvencioniranje vgradnje toplotnih črpalk za pripravo tople vode v večstanovanjskih objektih. Večina večstanovanjskih objektov v Sloveniji pripravlja toplo sanitarno vodo z električnimi grelniki.

5. V letu 2017 je ZENS s podporo AAG organiziral strokovni posvet o ustanavljanju energetskih zadrug. Kot primer je bila vzpostavljena zadruga Trenta v Bovcu, katera je zgradila mHE Krajcarica. Zadruga Trenta v Bovcu sedaj z ostankom prihodka investira v projekte, katere kraj Bovec potrebuje in tako širi tudi svojo turistično ponudbo. Obe ministrstvi bi lahko intenzivno promovirali ustanavljanje energetskih zadrug s področja energetike ( izraba solarne energije, izraba vetrne in vodne energije ). Potrebno je samo malo videnja naprej v prihodnost in naraščanje naše potrebe po energiji.

6. Prihaja čas električnih avtomobilov in potreb za njihovo polnjenje. To je enostavno za lastnike individualnih objektov, kompletno pa je odprto vprašanje polnilnic za večstanovanjske objekte. Tudi na to vprašanje je potrebno najti ustrezen odgovor.

7. Vsekakor je umeščanje energetskih objektov vedno vprašanje tudi za njihovo okolico. Pri tem se odpira vprašanje, kdo od nas bi sprejel v svojo soseščino jedrsko elektrarno, namesto vetrnega polja? Zato smo zagovorniki rabe trajnih energetskih virov !

Z izvedbo predlaganih ukrepov bi naredili velik korak k zmanjšanju rabe fosilnih energentov in tudi istočasno v energetsko neodvisnost države.

Božo Dukić tajnik ZENS in član UO AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

Podprite AAG
ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: