c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Onkološki inštitut ne opaža povečanega tveganja za raka na Dravskem polju


Onkološki inštitut Ljubljana je izvedel raziskavo o pojavnosti raka na Dravskem polju s poudarkom na občini Rače-Fram in okoliških naseljih. Pri tem ni ugotovil povečanega tveganja za nastanek proučevanih vrst raka. Edina izjema je naselje Kidričevo, kjer je ugotovil statistično značilno večje tveganje za nastanek pljučnega raka.

onkološki inštitut ljubljana

Rezultate raziskave bo onkološki inštitut je včeraj predstavil v Račah, povzetek pa je objavil tudi na svoji spletni strani.

V njem piše, da se število novih primerov raka na Dravskem polju z leti povečuje, a je povečevanje števila novih primerov raka značilno tudi za preostalo Slovenijo in razviti svet, predvsem zaradi staranja prebivalstva.

Najpogostejše vrste raka v Podravski regiji so enake kot pri prebivalcih celotne Slovenije. “V nobenem od 40 območij na Dravskem polju nismo ugotovili za nobeno izmed preučevanih vrst raka v nobenem od treh desetletnih obdobij kopičenja primerov rakavih obolenj, ki bi lahko nakazovalo na vpliv lokalnega nevarnostnega dejavnika,” so zapisali avtorji raziskave.

V raziskavo so vključili zbrane podatke Registra raka RS na onkološkem inštitutu za obdobje 1985-2014. Vsebino in obseg raziskave so dogovorili leta 2015 z Ekološko iniciativo Rače, medtem ko so prva povpraševanja o raku prejeli že leta 2006 s strani občine.

Prebivalce Rač vznemirja predvsem delovanje tamkajšnje tovarne kemičnih izdelkov Albaugh. “Raziskava ni ugotavljala morebitnih vzrokov za ugotovljena večja ali manjša tveganja za nastanek raka. Raziskava ni preučevala vpliva, ki jih imajo izdelki z glifosatom na raka oziroma na celotno zdravje ljudi, niti ni preučevala varnosti glifosata,” so izpostavili na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Pri primerjavi Podravske regije s povprečjem Slovenije so ugotovili pri več rakih manjše tveganje kot povprečno v Sloveniji. Med upravnimi enotami Podravske regije pa je Upravna enota Maribor tista, ki v vseh obdobjih kaže statistično značilno večje tveganj za vse rake skupaj in za raka dojk.

V prihodnje strokovnjaki onkološkega inštituta priporočajo zmanjševanje izpostavljenosti vsem trenutno poznanim nevarnostnim dejavnikom, tako na ravni posameznika kot na ravni družbe in okolja, ter nadaljnje obdobno spremljanje tega okoljsko onesnaženega območja glede bremena raka. Prebivalcem Kidričevega pa priporočajo zmanjševanje poznanih nevarnostih dejavnikov pljučnega raka, kot so aktivno in pasivno kajenje, izpostavljenost delcem PM10 ter drugim poklicnim in okoljskim nevarnostnim dejavnikom.
Vir: STA

Pripis AAG:

Le nekaj kilometrov iz Maribora imamo tovarno s proizvodnjo glifosata podjetja Albaugh TKI, ki namerava proizvodnjo spornega herbicida povečati kar za šestkrat, za kar so že leta 2017 zaprosili za novo okoljevarstveno dovoljenje, Alpe Adria Green je v tem postopku pridobivanja OVD vključen kot stranski udeleženec. Albaugh TKI je zaprosila za OVD, kljub dejstvu, da je po Svetovni zdravstveni organizaciji glifosat uvrščen med »morebitno rakotvorne« snovi.

Vse morebitne javne raziskave, opravljene s strani multinacionalk, ki proizvajajo zloglasen glifosat, so bile do nedavnega prepovedane za javnost, vse dokler ni sodišče v EU presodilo, da takšno početje ni v interesu zdravja populacije. Dotlej je zeleno luč prepovedi objave izsledkov omogočala Evropska agencija za varnost hrane (Efsa), prav tista organizacija, ki bi morala stopiti na stran ljudi, namesto kapitala, če se že proglaša za organizacijo, ki skrbi za varnost hrane. Razkritje dokumentov je onemogočala z izgovorom, da slednje ne bi bilo profitabilno za korporacije, ki proizvajajo glifosat.

Povezave:

Anton Komat: “Tovarna glifosata v Račah je speča ekološka bomba”

Alpe Adria Green je na ARSO poslal zahtevo za vključitev v postopek izdaje OVD “Povečanje zmoglivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., REČE”
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: