c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Bioplinarna Logarovci: Izpust kislega digestata v jarek


Janko Votek – VESTNIK

Bioplinarna Logarovci: Izpust kislega digestata v jarekV petek, 15. marca, zvečer je v logarovski bioplinarni prišlo do izpusta digestata v bližnji melioracijski jarek. Kakor hitro so opazili nenormalen izliv digestata v kanal, ki je začel odtekati od Borec proti naselju Grabe ter naprej, so krajani obvestili policijo in zatem druge pristojne službe.

Domačin Jožko Slavič je povedal, da si je policija ogledala kraj dogodka, odzvala se je tudi predstavnica vzdrževalca melioracijskega sistema VGP Drava s Ptuja. Iz fotografske dokumentacije je razvidno, da pri izpustu ni šlo za splet nesrečnih okoliščin – nezgodo ali tehnično napako. Vsi, ki so videli izpuščene količine, ki so sicer še zdaj več ali manj v kanalih, so prepričani, da je šlo za zavesten izpust. Ali to drži, pri direktorju podjetja Plinprom Marjanu Kolarju ni bilo mogoče preveriti, saj se na naše klice ni odzval. Vprašanje je, ali je bil v času izpusta sploh v Sloveniji, saj je znano, da se je po osebnem stečaju preselil na Hrvaško. Gre za prvo bioplinarno, ki jo je postavil Kolar, takrat še uspešen prašičerejec. V njej je poleg biomase predeloval tudi gnojevko. Pozneje, ko se je začel mega razvojni projekt Marjana Kolarja in njegove druščine, so bioplinarno prenesli k skupini Keter. Po razpadu oziroma »delitvi premoženja« med partnerje skupine Keter je bilo v Radmožancih ustanovljeno podjetje Plinprom, ki je zdaj lastnik in upravljavec bioplinarne v Logarovcih. Lastnik Plinproma ni Marjan Kolar, ampak skoraj osemdesetletni Jožef Jaušovec iz Logarovec. Gre za prijateljsko osebo Marjana Kolarja, saj mu je Jaušovec podaril ali prodal svoje njive.

Razlog za izpust digestata je lahko v pomanjkanju njiv, na katere bi lahko digestat kot gnojilo odpeljali. Drugi, bolj verjeten razlog pa je insolventnost podjetja. To je že od lanskega leta v prisilni poravnavi in prav zdaj so bili upniki pozvani, da konvertirajo svoje terjatve v lastniške deleže. V primeru Logarovec se je ponovila zgodba izpred nekaj let, ko se je nekaj podobnega zgodilo v bioplinarni v Radmožancih.

image

Arhiv Vestnika Neobičajen izliv digestata v kanal, ki je začel odtekati od Borecev proti naselju Grabe ter naprej, so opazili krajani ter obvestili policijo in zatem ostale pristojne službe. 

Kaj pravijo upravljavci?

Z ministrstva za okolje in prostor so nam odgovorili, da so ravnali v skladu s svojimi pristojnostmi. Inšpektor za okolje območne enote Murska Sobota je takoj uvedel inšpekcijski postopek, ki še traja, Plinpromu pa naložil odstranitev razlite vsebine iz melioracijskega jarka. Župan Občine Križevci Branko Belec nam je povedal, da naj bi se odstranjevanje začelo. Kot kaže, pa se še ni, ugotavljajo v Javnem podjetju Prlekija – upravljavcu vodovodnega sistema C. JP Prlekija so očitali, da je neustrezno reagiralo, ker naj bi v svojem poročilu zapisalo, da razlita snov ne ogroža vodovarstvenega območja. Toda ni tako. Podjetje nam je poslalo podrobna pojasnila, kako je ukrepalo. »V JP Prlekija smo se takoj lotili izvajanja potrebnih aktivnosti: pri pristojnem akreditiranem laboratoriju smo naročili dodatna vzorčenja vode v vseh vodnjakih vodnega zajetja (Lukavci). Vsi vzorci vode, ki so bili odvzeti v vodnjakih vodnega vira Lukavci, so bili skladni s pravilnikom o pitni vodi, prav tako so bili skladni vsi vzorci, ki so bili odvzeti v vodovodnem omrežju, ne glede na to je JP Prlekija zaradi preventivnih razlogov začasno povečalo koncentracijo dezinfekcijskega sredstva v vodi vodarne Lukavci. JP Prlekija je kot izvajalec javne službe poslalo poročilo o ugotovitvah na terenu in izvedenih ukrepih ter nadaljnjem aktivnem spremljanju stanja pristojni zdravstveni inšpekciji. JP Prlekija je prav tako poslalo dodaten poziv za ukrepanje inšpektoratu za okolje in inšpektoratu za kmetijstvo, s prošnjo, da oba inšpektorata izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo obveščata o svojih ugotovitvah in ukrepih. Odgovor smo dobili od inšpektorata za okolje, in sicer, da je bila družbi Plinprom izdana odločba, po kateri mora takoj začeti odstranjevanje snovi oz. sedimentov. V ponedeljek so si predstavniki JP Prlekija ponovno ogledali stanje na terenu in ugotovljeno je bilo, da je iztekanje digestata iz bioplinarne v glavnem ustavljeno, vendar povzročeno onesnaženje okolja ostaja in ni še v ničemer sanirano. Menimo, da je potencialna nevarnost dogodka za vodni vir Lukavci majhna, če gre za enkratni dogodek. Kljub temu izvajamo preventivne ukrepe na vodnem viru z dodatnimi vzorčenji vode v vseh vodnjakih vodnega vira Lukavci,« so zapisali v podjetju. V nadaljevanju so poudarili, da obstaja resna nevarnost za onesnaženje pitne vode, če se bodo dogodki ponavljali.

image

Arhiv Vestnika Če se bodo izpusti iz bioplinarne ponovili, obstaja resna nevarnost za onesnaženje pitne vode. 

Kam vozijo digestat, ni znano

Bioplinarna iz Logarovec ima okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je pridobila leta 2012 po uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov. Da je digestat lahko sporen, smo ugotovili posredno, v rednem mesečnem poročilu, ki ga mora Plinprom poslati sodišču. V razkritju poslovnega izida je Marjan Kolar zapisal, da so bili v februarju prihodki manjši od načrtovanih. To pa zato, ker je zaradi padca temperatur v fermentatorjih prišlo do zakisanosti biološkega procesa, sledil je upad proizvodnje bioplina. Stanje naj bi se popravljalo konec tega meseca. Za vzpostavitev normalnega procesa je bilo potrebno dodatno doziranje surovine. In tu smo zdaj lahko pri bistvu. Velika verjetnost je, da zakisanosti niso uspeli odpraviti in so se odločili za izpust digestata v jarek.

Po inšpekcijskem pregledu v torek naj bi bilo odstranjenega 60 odstotkov digestata. To, kam ga vozijo, za zdaj ni znano.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: