c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Letos bodo kandidirali na volitvah za EU parlament na listi Zelenih Slovenije tudi trije člani AAG


Letos bodo kandidirali na volitvah za EU parlament na listi Zelenih Slovenije tudi trije člani AAG:

Fotografija osebe Zeleni Slovenije.

dr. Gorazd Janez Pretnar, član UO AAG, kot nosilec liste “Zelenih Slovenije”

Mirko Brnic Jager foto

Mirko Brnič Jager  dipl. ing. arhitekture,  strokovni sodelavec AAG

Dr. Katarina Dea Žetko dr. Katarina Dea Žetko, strokovna sodelavka AAG

dr. Gorazd Janez Pretnar pravi, da je kandidat za EU volitve, ker ne bi mogel nič od spodaj naštetega spremeniti iz Slovenije:

1. verjamem, da bom dosegel, da se sistem ocenjevanja kemikalij, hormonskih motilcev, pesticidov itd. iz administrativnega ocenjevanja spremeni v strokovno ocenjevanje na znanstvenih izsledkih, ki se danes še ne upoštevajo.

2. Varna in učinkovita cepiva. Svobodo odločanja o cepljenju. Svoboda odločanja o uporabi mono valentnih cepivu.
Administrativni nadzor obvezno dopolnjen z laboratorijskimi preiskavami cepiv na državnem nivoju.

3. Poenotene laboratorijske analize pred cepljenjem z namenom izločanja tveganja za stranske učinke. Nič več odločanja od palca kot do sedaj.

4. Temeljite vseevropske raziskave vzrokov epidemije avtizma.

5. Resnica o vplivu človeške vrste na klimatske spremembe.

6. Obvezne meritve snovi v zraku, ki povzročajo raka in druga kronična obolenja. In ukrepi za njihovo zmanjšanje.

7. Obvezno označevanje GSO in ostankov pesticidov v hrani.

Mirko Brnič Jager, arhitekt, strokovni sodelavec AAG se bo zavzemal za:

 1. Posodobitev evropske zakonodaje na področjih varovanja okolja in pitne vode ter izboljšanja kakovosti zraka v mestih in rodovitne zemlje na območjih, ki redno presegajo kritično mejo onesnaženja.
 2. Evropski in slovenski prostor sta v vsej svoji pestrosti in bogastvu naravnih zakladov prepuščena nebrzdanemu kapitalu, ki si na izvirih pitne vode, na najbolj rodovitnih zemljiščih, v industrializaciji še naravnih rečnih strug (Mura, Sava, …) ali pa v brezmejnih posekah kapitalnih gozdov kuje, na račun sedanjih in bodočih generacij, pičle investicijske donose. S tem se soočamo in borimo že leta, vsa prizadevanja pa bomo s civilnimi iniciativami in državljani Slovenije še okrepili.
 3. Naše večletne napore za ohranitev izvira ljubljanske pitne vode, tako v vseh institucijah RS kot tudi z administracijo v Bruslju, bomo nadaljevali do dokončne izločitve kanalizacije iz izvira. Njeno gradnjo MOL, kljub vse večji ozaveščenosti in odporu Ljubljančanov, vztrajno nadaljuje. A tudi mi bomo šli do konca.
 4. Dosledno zagovarjamo trajnostno gospodarsko politiko in sonaravni družbeni razvoj, ki temelji na znanju, inovativnosti in uveljavljanju naprednih in čistih obnovljivih virov energije. Le tako bomo vzpostavili socialno pravično državo in zagotovili zdravo okolje našim potomcem.
 5. Odločno nasprotujemo nesmiselnim izkoriščanjem okolja, kot so črpanje in prečiščevanje zemeljskega plina s hidravličnim lomljenjem (fracking), ter nezakonita odlagališča nevarnih odpadkov po vsej Sloveniji.
 6. Vaša na volitvah za EU parlament bo omogočila naše nadaljnje delovanje in skupna prizadevanja za uveljavljanje javnega interesa pri ohranjanju zdravega okolja in biotske raznovrstnosti.

dr. Katarina Dea Žetko, se bo zavzemala za:

 1. Močna Slovenija – Močna Evropa. Zagovarjam v tem vrstnem redu. Moj glavni cilj v evropskem parlamentu in njegovih organih pa tudi v drugih evropskih organih je delovanje za dobrobit Slovenije, predvsem v dobro slovenskih državljank in državljanov in našega gospodarstva.Vsaka država poskrbi najprej zase in tako moramo tudi mi. Doslej ni bilo tako in smo pristali v razprodaji naših bank, podjetij, zemljišč in drugega. Znanje jezikov mi bo olajšalo borbo za Slovenijo. Evropa bo toliko močna kot njen najšibkejši člen.
 2. S pomočjo evropskih organov in institucij bom poskrbela za dosledno izvajanje Ustave Republike Slovenije, po kateri ima vsakdo pravico do zdravega okolja (72.člen) in po kateri varujemo svojo naravno in kulturno dediščino (73.člen). Doslej noben slovenski evropski poslanec ni naredil nič omembe vrednega na tem področju, ki pa je za obstoj produktivne in napredne Slovenije bistveno.
 3. Tako bom poskrbela za evropsko financiranje sanacije Celjske kotline, Mežiške doline, Moravške doline in drugih degradiranih in zdravju škodljivih okolij in uveljavila pravico do zdravega okolja. Še posebno pozornost bom namenila starejšim, bolnim, invalidom, mladim bolnikom ter tudi živalim. Evropski predhodniki niso naredili nič. Imam mnogo sodelavcev, vpeta sem v civilno družbo in skupaj bomo zmogli, kar so drugi zamudili.
 4. Šolstvo in znanost sta v Sloveniji globoko podcenjena pa tudi preskromno povezana med seboj. Ker slovenska politika tega noče priznati, bom s pomočjo evropskih organov uveljavljala zahtevo po najmanj podvojitvi denarja za ti področji in pomagala pri pridobivanju evropskih projektov s teh področij. Prihodnost  Slovenije in njena moč sta odvisna od teh področij in ne od oboroževanja za tuje namene.
 5. Odprla bom pravno pisarno za brezplačno pomoč našim državljanom in državljankam pri uveljavljanju pravic v evropskih organih.
 6. Slovenščina se bo morala spoštovati kot uradni jezik EU tudi doma. Rezultati mednarodnih projektov morajo biti dosledno objavljeni tudi v slovenščini. Tuj jezik ne sme zamenjevati domačega. To je moja dolgoročna strategija.
 7. Poskrbela bom brezkompromisno, da bo hrana in vse ostalo, kar dobivamov Slovenijo enakovredne kvalitete kot v bolj razvitih članicah. Nismo drugorazredni državljani.
 8. Veliko preveč pacientov je v Sloveniji žrtev bolnišničnih bakterij (MRSA in druge) in umrejo zaradi teh, ne pa zaradi svoje osnovne bolezni. Razmahnilo se je tudi prikrivanje smrti zaradi teh bakterij, na primer tako, da se napiše: umrl zaradi sepse. Severne države Evrope imajo tega bistveno manj, zato bom ukrepala za zmanjšanje na minimum v Sloveniji s pomočjo evropskih organov.
 9. In, ne nazadnje, okoljska problematika je veliko premalo prisotna v učnih načrtih naših šol, tudi zaščita narave in živali ter ravnanje z njimi. Zato bom spodbujala sistematično in strnjeno uvedbo teh vsebin v učni proces.

za_boljse_zivljenje_EUAAG podpira kandidaturo vseh treh članov AAG!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: