c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

V Državnem svetu obravnavali problematiko pitne vode zaradi iztirjenja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah


image

Foto: Arhiv AAG

8. 7. 2019 sta se sestali na skupni seji Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov , sprejeli sta s k l e p, da na podlagi 30. in 32. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) zahtevata, da predsednik Državnega sveta skliče izredno sejo z naslednjo točko dnevnega reda:

1. Problematika oskrbe s pitno vodo obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. junija 2019 – iztirjanja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah v mestni občini Koper

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov opozarjata, da obstaja zaradi železniške nesreče pri Hrastovljah, ki je povzročila razlitje kerozina na vodovarstvenem območju reke Rižana, nevarnost onesnaženja vodnega vira Rižana in s tem ogroženost nemotene oskrbe s pitno vodo obalnih občin. Navedeno ob odsotnosti alternativnega vodnega vira predstavlja grožnjo za varnost in zdravje tamkajšnjih prebivalcev, kar pa zahteva takojšnje ukrepanje in iskanje možnih rešitev, ki bodo prebivalkam in prebivalcem slovenske Istre zagotovile zadosten in varen vodni vir oz. dostop do pitne vode, ki je ustavna kategorija. Železniška nesreča je izpostavila tudi ranljivost železniške povezave na vodovarstvenem območju med Divačo in Koprom oz. Luko Koper, kar tudi zahteva takojšnje iskanje možnih alternativnih logističnih rešitev.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov menita, da gre za neodložljivo zadevo, ki jo mora Državni svet kot zastopnik lokalnih interesov čim prej obravnavati in uvrstiti na dnevni red seje Državnega sveta. Ker je redna seja Državnega sveta predvidena šele 18. septembra 2019, kar je prepozno za obravnavo zadevne tematike, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov zahtevata sklic izredne seje Državnega sveta.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov predlagata, da Državni svet sprejme naslednji predlog sklepov:

1. Državni svet se je seznanil s problematiko oskrbe s pitno vodo obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. 6. 2019 – iztirjanja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah v mestni občini Koper.

2. Državni svet se je seznanil s sklepi občinskih svetov občin Koper, Piran, Izola in Ankaran z dne 5. 7. 2019 in jih podpira.

3. Državni svet poziva Vlado, da v najkrajšem možnem času v sodelovanju s stroko in lokalnimi skupnostmi ter uporabo dostopnih in naprednih tehnologij opravi vse potrebne aktivnosti za zagotovitev alternativnega vodnega vira za dolgoročno oskrbo slovenske Istre s pitno vodo, saj je železniška nesreča pri Hrastovljah z izlitjem kerozina v kraška tla, kjer nevarne snovi hitro poniknejo in nato prodirajo v smeri izvirov, ponovno pokazala ranljivost vodnega vira Rižana kot najpomembnejšega vira pitne vode za obalne občine. Pri tem naj se najprej proučijo že v preteklosti začeti projekti oskrbe s pitno vodo slovenske Istre. Z namenom zagotavljanja dopolnilnega vodnega vira s ciljem varnejše oskrbe Obale z vodo in prebroditev morebitnega kriznega obdobja (npr. onesnaženje vodnega vira, sušno obdobje) naj se nadaljuje s projektom desanilizacije (razsoljevanja) morja.

4. Državni svet poziva Vlado, da v luči nadaljnje rasti pretovora v Luki Koper in dolgotrajne izgradnje drugega tira železniške proge Koper-Divača čim prej predstavi možne alternativne logistične rešitve za transport tovornega prometa z jasnimi zavezami in časovnimi roki, ki bodo omogočile nemoteno povezavo Luke Koper z zalednimi trgi in ne bodo bremenile že tako preobremenjenega avtocestnega omrežja.

5. Državni svet podpira nadgradnjo projekta izgradnje drugega tira v dvotirno progo, pri tem pa poziva Vlado, da se pri načrtovanju drugega tira zagotovi dolgotrajna zaščita vodnih virov kraškega sveta. Po izgradnji dvotirne proge Koper-Divača naj se obstoječa železniška povezava Divača-Koper opusti in prepusti v upravljanje lokalnim skupnostim

6. Državni svet podpira pripravo predloga interventnega zakona, ki bo zagotovil pogoje in finančne vire za izvedbo alternativnega vodnega vira za oskrbo slovenske Istre s pitno vodo.

7. Oblikuje naj se posodobljen protokol o ukrepanju ob tovrstnih izrednih dogodkih z ekološkimi posledicami in določi, katere strokovnjake in institucije je treba obvestiti in aktivirati.

8. O vseh sprejetih načrtih in ukrepih naj Vlada sproti seznanja Državni svet kot zastopnika lokalnih interesov na državni ravni.

Komisija in interesna skupina se je seznanila tudi s stališčem  dr. Gorazda Pretnarja, ki je v imenu nevladne organizacije Alpe Adria Green opozoril, da ob velikih vodnih virih pozabljamo na nacionalni pomen malih vodnih virov, ki se jih izrinja. Nujno je spremeniti zakonodajo in poskusiti pridobiti evropska sredstva za ohranitev malih vodnih virov, za katere čiščenje bi lahko uporabili dosegljivo sodobno tehnologijo. Ti mali vodni viri bi zagotavljali varnost oskrbe z vodo v podobnih primerih kot je nesreča v Hrastovljah, če ni možno zagotoviti dodatnega vodnega vira. Evropska zakonodaja določa minimalni standard državnega monitoringa, za katerega skrbi Ministrstvo za zdravje in se izvede nekajkrat na leto na vodnih virih, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev. Mali vodni viri niso predmet teh monitorinogv in so prepuščeni lokalnim skupnostim, kjer pa ni potrebnega strokovnega znanja za potrebne analize. Ker evropska zakonodaja dopušča izjeme glede predpisovanja monitoringa v primeru specifik, predlaga, da država zagotavlja monitoring za vse lokalne majhne vodne vire, ki oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev.

Celoten zapisnik lahko preberete na povezavi:  pdf

Ti sklepi bodo v Državnem svetu Republike Slovenije predvidoma potrjeni na 5. izredni seji 15. 7. 2019.

Diapozitivi iz predavanja Voda v kraškem podzemlju – predavanje 28. 11. 2018, ki ga je organiziral AAG  v prostorih KS 90 v Kopru. Predaval je Franci Malečkar član UO AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
%d bloggers like this: